Skip to content
Main content begins here

Alecio Araci about sorrow, forgiveness, oppression, coping and traditions within Romani culture

Welcome to SAQMI Play, the podcast that features queer filmmakers and filmmaking. This episode is a talk between the Swedish based filmmaker and sometimes actor Alecio Araci and Saqmi’s own hostee Sam Message. The conversation took place in a packed Saqmi’s headquarter in Majorna in Göteborg and followed the screening of Alecio Araci’s trilogy consisting of the short films Chavo, Mami and Lil tuke – all of them focusing on queer Roma experiences and dealing with themes such as sorrow, forgiveness, oppression, coping and traditions. In this episode of SAQMI Play we are also digging into Alecio Araci’s love for splatter and horror movies, camp, the burlesque and bizarre with some clips from a work-in-progress gore splatter comedy/mockumentary, partly shot on Super 8. 

This episode is a recording of the event Nightfall – Queer Talks & Screenings #12 which took place at SAQMI May 17, 2023.

Alecio Araci has a background in DIY and underground culture and has worked diligently on both low- and high budget projects since the mid-00s. Between the years 2015 and 2018, he trained on the bachelor’s program in film at Valand Academy in Gothenburg and has since continued his creative work both in front of and behind the camera. With his love for genre films and burlesque, he constantly strives to find the balance between the bizarre and the ordinary in his works.

More about the films mentioned in the podcast:

Chavo (Swedish title: Tjena tjavo) is the opening film in a trilogy of short films in a Roma setting that deals with topics such as identity, sexuality, origin and the burden that can occur when these parameters do not match.

Short synopsis (eng/sve):
Chavo, 2023, 15 min
Tommy’s grill is a meeting place for the Romani community. Here a motley crew of people gather to eat and talk. When a young man visits the restaurant one evening, rumors begin to spread and Tommy is forced to revisit traumatic memories.

Tommys grill är en mötesplats för den romska gemenskapen. Här samlas en tajt sammansvuren men brokig skara människor för att äta och snacka gott. När en ensam ung man besöker restaurangen en kväll sätter ryktena igång och Tommy tvingas tillbaka till traumatiska minnen.

Tjena tjavo vill öppna upp en diskussion om identitet, sexualitet, ursprung och bördan som kan uppstå när dessa parametrar inte klaffar. Men Tjena tjavo är också en film med många allmänmänskliga teman – att misslyckas som förälder, försoning efter ett svek, att våga lämna sin invanda världsbild och bilda sin egen uppfattning, att ta ansvar för sina felsteg och våga återvända till livet efter en stor sorg.

Facts: Original title: Tjena tjavo. Film type: Short. Category: Fiction. Director: Alecio Araci. Producers: Alicia Hansen & Bitte Andersson. Screenplay: Alecio Araci. Production country: Sweden. Production company: French Quarter Film AB. Classification: Suitable for all audiences. Dialogue: Swedish & Romany. Cast: Michell Tatter Alfredsson, Ado Mehic Dzafic, Rosmari Kaldaras, Ardijan Bunjoshi, Paul Dandos, Philip Torres Örning.

Extra:
Kurke Deteharin – song from Chavo/Tjena tjavo (eng/swe)

Jaj de kurke deteharin, muro kham sa kalilas
Gero jilo sar angar, i jag ande mande mulas

Jaj de sostar Dadeja, tu chi kames man?
Zhanav kaj chi sim me kodo chavo so tu manglan

Jaj le bare Devlestar, kasavo kerdjilem me
Sakhade von man prasan

Pala mande chungaren, vi man kushen
Tuke feri ladzh bari andem me khere

Chira mesaljate majbut le Rom chi aven te beshen
Jaj mansa so te kerav shukara Devla?

Andi ushalin dud naj, o korkoripe but dukhal
Lel man i lachi lindra

Sovavtar, pale chi ushtav
Akanak Dade dav man la phuvjake man te xal

Söndag morgon, min sol mörknade.
Arma hjärta svart som sot, elden i mig dog

Pappa, varför älskar du inte mig?
Jag vet att jag inte är den där sonen som du önskade

Den stora Guden skapade mig såhär
Ändå hånar de mig.

De bespottar mig och även svär mig
Pappa, dig har jag bara bringat skam

Inga romer kommer längre och sitter vid ditt bord
Herregud vad ska jag göra med mig själv?

I skuggan finns inget ljus. Ensamheten gör så ont
Den ljuva sömnen tar mig

Jag somnar, jag vaknar inte igen
Jag ger mig åt moder jord så hon kan sluka mig


Mami which in Romany means grandmother is the second film in the trilogy and is told from the point of view of an elderly matriarch. The film is shown as a “work in progress”.

Mami betyder farmor eller mormor på romani och det är just kring denna personlighet som filmen kretsar.

Mami är överhuvudet i familjen. Matriarken. Hon är den som vakar över och månar om. Hon är den som bestämmer och den som skyddar. Den som oroar sig och innerligt bryr sig. Hennes ord väger starkast i en osämja och familjemedlemmar skulle aldrig drömma om att sätta sig upp mot hennes förhållningsregler.


Lil tuke means “A letter to you” in Romany and is the final film in the trilogy. In short, it is about secret relationships and being able to move on after an indescribably difficult loss.
Screened as a work in progress with only short clips during the event.

Lil tuke betyder “Ett brev till dig” på romani och är den avslutande filmen i trilogin. Den handlar i korta drag om hemlighållna relationer och att orka gå vidare efter en obeskrivligt svår förlust.
Visades som ett pågående arbete med endast några klipp ur filmen.

ENGELSKA (from the dialogue)
While I age, you stay young. Soon you could have been my son. Time shows me no mercy, it takes me with it. When I see you again will you like me? When I walk with a cane. When my skin looks like wrinkled fabric. When I’m bald and my beard has turned gray. You might be able to ignore all that. Maybe I’ll always be young in your eyes.

SVENSKA (från dialogen)
Medan jag åldras, förblir du ung. Snart kunde du ha varit min son. Tiden visar mig ingen nåd, den tar mig med sig. När jag får se dig igen kommer du att tycka om mig då? När jag går med käpp. När min hud är rynkig som skrynkligt tyg. När jag är flintskallig och mitt skägg har blivit grått. Du kanske kommer att kunna bortse från allt det där. Jag kanske alltid kommer att vara ung i dina ögon.

ROMANI
Sar so me phurovav tu aches terno. Na pala buteste shaj aves mro chavo. I rama na terdjol mange, lel man pesa. Kana pale dikhava tut dashtisa te kames man? Kana rovlijasa phirav, kana mri morchi dikhjlol sar poxtan burchome, kana mre chor parnol, kana kushljovava. Kam dikhesa perdal sa okova. Kam ande chire jakha sakhana terno thaj shukar dikhljovava.


During the evening, Alecio screened some archive material filmed on Super 8, which now forms the basis for the development of a feature length mockumentary.


Listen to Alecio in a radio interview for Radio Romano about Tjena tjavo. Published January 31 2023 by Margrethe Balok.


Nightfall is a night of queer talks and screenings. Inviting artists to share and talk about their work and their process. Nightfall is both a showcase for finished work and a queer peer review for work in progress.


Credits SAQMI Play:
Producer: Anna Linder
Design and code: Vincent Orback
Composer: Amanda Lindgren
Recorded, edited and Mixed by Malin Holgersson
Host: Sam Message
Original: Nightfall #12
Publisher: Anna Linder

SAQMI Play is produced with the support from The Swedish Arts Council and Gothenburg City.

Alecio Araci about sorrow, forgiveness, oppression, coping and traditions within Romani culture

00:00:00 / 00:41:38

"Saqmi Play_Alecio Araci_master".

Romani Flag
Romani Flag with queer symbols. Graphics by Alecio Araci.
Nightfall Alecio Araci
Live at Frigga - SAQMIs space for events. Nightfall #12 with Alecio Araci and Sam Message. Photo by Martina Ruscitti.
Nightfall Alecio Araci
Photo by Martina Ruscitti.
Nightfall Alecio Araci
Photo by Malin Holgersson.
Nightfall Alecio Araci
Photo by Martina Ruscitti.
Tjena tjavo
Poster Tjena tjavo (Chavo) by Alecio Araci. Painting by Daysury Valencia.
Tjena tjavo
Stills from the film Chavo (Tjena tjavo) by Alecio Araci. Photo by Arpi Sahakyan
Tjena tjavo
Tjena tjavo
Tjena tjavo
Tjena tjavo
Tjena tjavo
Tjena tjavo
Backstage Tjena tjavo
Backstage Stills from the film Chavo (Tjena tjavo). Photo by Josef Persson.
Backstage Tjena tjavo
Backstage Tjena tjavo
Backstage Tjena tjavo
Backstage Tjena tjavo
Backstage Tjena tjavo
Backstage Tjena tjavo
Backstage Tjena tjavo
Team Tjena tjavo
Team Tjena tjavo.
Mami
Stills from the film Mami by Alecio Araci. Screened as work in progress. Photo by Alecio Araci.
Mami
Lil Tuke
Stills from the film Lil tuke by Alecio Araci. Screened as work in progress. Photo by Alecio Araci.
Lil tuke
Lil tuke