Skip to content
Main content begins here

SUSANA by Susana Blaustein Muñoz

SUSANA, 1980, US/Argentina, 25 min, Black/White, 16mm.

Experimental documentary about Susana Blaustein Muñoz life. In this autobiographical portrait, Susana leaves her native Argentina to live her life outside the strictures of Latin American cultural and family pressures. Susana interweaves cinema vérité interviews of her family and lovers with snapshots, home movies and even a Disney cartoon to render the cultural context in which female, sexual and ethnic identity is shaped.

See the film SUSANA
Price: 40 skr. The money goes directly to the filmmaker.
Se hela filmen SUSANA
Pris: 40 kr. Pengarna går direkt till filmskaparen.

SUSANA, 1980, US/Argentina, 25 min, sv/vit, 16mm.
Experimentell dokumentär om Susana Blaustein Muñoz liv. I sitt självbiografiska porträtt lämnar Susana hemlandet Argentina, för att leva sitt liv utanför det kulturella trycket från den latinamerikanska samhälls- och familjestrukturen. Det är en personlig och privat berättelse, likt en dagbok i rörliga bilder. Susana är en politiskt viktig film och en av de allra första svenska lesbiska historier som skildras och som bör ingå i ett svenskt kulturarv.

Trailer for the film SUSANA by Susana Blaustein Munoz