Skip to content
Main content begins here

Queer Moving History – del 4 (Svensk Queer Punk) får stöd av Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

Ur tidigare projektbeskrivning:

“Syftet med projektet är dels att lyfta upp berättelser med en queer historisk tillbakablick, dels synliggöra queera & samtida berättelser & perspektiv & dels låta dessa berättelser – historiska & samtida möta en ny publik. Projektet Queer Moving History vill med ett intersektionellt perspektiv synliggöra normer, konstnärliga vinklar på samhällsfrågor & vice versa, historieskrivningens betydelse för dagens kamper för mänskliga rättigheter”.

SAQMI initierade Queer Moving History (QMH) 2020 tillsammans med RFSL Sjuhärads Stina Nilss. Projektet har blivit omtyckt & även fungerat som ett utmärkt koncept för att samla in & synliggöra äldre historiska filmer. Idag finns det två delar som visas regelbundet runt om i Sverige & även utomlands.

Queer Moving History – del 1: Tre korta filmer av Susana Blaustein Munoz, Mia Engberg och Del LaGrace Volcano. Läs mer om detta program här. Queer Moving History – del 1 gjordes i samarbete med RFSL Sjuhärad.

Queer Moving History – del 2: Från Frigörelse till Transmilitans – dokument från queerkampen i Sverige. Läs mer om premiären här.
Queer Moving History – del 2 gjordes i samarbete med QRAB – Queerrörelsens arkiv & bibliotek.

Queer Moving History – del 3: Tre filmer för unga vuxna av Jerry Carlsson, Simone Norberg och Alecio Araci. Filmpaketet har visats för hela Tranemo kommuns 300 elever på gymnasiet under Prideveckan och för allmänheten vid Ulricehamn Pride. Läs mer om filmerna här.

Programmen har visats som skolbio för gymnasieelever med efterföljande samtal & på en mängd filmfestivaler från Umeå i norr till Malmö i söder. Nu senast på filmfestivalen i Tampere, Finland.

Till varje program har många analoga band samlats in & digitaliserats, delvis restaurerats, översatts till engelska eller vice versa, fått undertexter, creditskyltar & även nya historiska förklarande texter har tillförts & gjort programmen till historiska berättelser.
För varje enskilt program har tekniker, översättare, filmare, arkivarier, forskare anlitats för att hjälpa till ända fram till en färdig & visningsbar filmfil. Alla rättighetshavare är tillfrågade & de får visningsersättning enligt standard. Ibland har SAQMI även löst rättighetsfrågor med Sveriges Television eller liknande för att kunna visa äldre historiskt material.

Queer Moving History har visat sig vara ett mycket bra sätt att samla in och samtidigt synliggöra filmhistoriska verk i en ny kontext och i nya sammanhang vilket gör att den queera historieskrivningen gällande rörliga bilder blir rikare men även bevarad för framtiden.

Queer Moving History – del 4 om den queera svenska punken påbörjades under hösten 2022 i samarbete med Cinema Queer och kommer att följas upp i ett nytt samarbete med QRAB – Queerrörelsens arkiv & bibliotek. Läs mer om vad filmvisningen hösten 2022 här.

Här finns en historisk skatt som ingen någonsin samlat in och visat. Den queera punken är historiskt värdefull för att belysa samhällsfrågor, queer aktivism, politiska ställningstaganden men också för att den skapas och produceras utanför de normativa filmsammanhangen.

Dålig Isolering - Swedish Queer Punk
Swedish Queer Punk: Nora i bandet Dålig Isolering. Foto: Anna Ledin Wirén