Skip to content
Main content begins here

Göteborgs Posten – Review: The Fantasy Forest

By Sanna Samuelsson September 1th 2020.

Only in Swedish

“Det är ett skapande som befäster den narrativa kurvan som patriarkal. Där idén om individuell frigörelse är fiktion och den kollektiva kampen är i fokus.” 

“Naturen är här närvarande även i filmerna, som en spelplats där vad som helst kan hända. Men naturen är inte natur som Natur, utan en hu- moristisk, karnevalisk plats. Likaså är kön inte kön med stort K, utan kön som fetisch. Likt butch/femme-dynamiken blir kön ett rollspel, ett slags energi att verka i, eller gå in och ur i.”

“Kort sagt är ”Fantasiskogen” en utställning som gör en både lycklig och inspirerad.”

Photo by Julian Curico