Skip to content
Main content begins here

World-making remembrances in queer audiovisual culture, 5-6 december 2023, Humanisten, Göteborg

Symposiet är organiserat av Institutionen för kulturvetenskaper och forskningsprojektet ”Queert världsskapande i välfärdsstaten: en receptionsstudie över audiovisuella mediers roll i queera motoffentligheter i Sverige, 1944-1989” (VR 2022-24). 

Invigningen sker tisdag 5 december klockan 15:15 i J222 med välkomstord av Andrea Castro, Vicedekan för forskning vid Humanistiska fakulteten, Lena Martinsson, Prefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper samt Ingrid Ryberg, ansvarig för symposiet. Lokaler på Humanisten är rum J222 respektive J330.

Symposiet innefattar också ett samarbete med Hagabion genom visning av och samtal om den ”nyupptäckta queerfilmsklassikern” Avskedet (regi Tuija-Maija Niskanen, producent Ingmar Bergman, 1982) 5 december 2023 20:00, samt med KvinnSam, nationellt bibliotek för genusforskning och universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, som kommer ställa ut material relaterat till symposiet i montrarna i Humanistiska bibliotekets entré från 30 november 2023.

Evenemanget är öppet för alla och ingen föranmälan krävs.
Symposiet hålls på engelska.

Symposiets hålltider och lista över talare:

Detaljerade presentationer av deltagare vid symposiet (engelska)

5 december 15:15-17:00 och 20:00-22:00
J222 och Hagabion.
 
15:15-15:45 
Välkomstord
Andrea Castro, Vicedekan för forskning vid Humanistiska fakulteten
Lena Martinsson, Prefekt Institutionen för kulturvetenskaper
Introduktion
Ingrid Ryberg (Göteborgs universitet)
 
15:45-17:30

Ordförande: Anna Backman Rogers (Göteborgs universitet)
Anu Koivunen (Åbo universitet)
Beyond paranoia and reparation: Tracing queer worlds in Finnish TV history
Clara Bradbury-Rance (King’s College London)
The Anxious Citations of Lesbian Film Studies
 
20:00-22:00 Hagabion, Linnégatan 21
Avskedet (Tuija-Maija Niskanen, 1982)
Samtal mellan Ingrid Ryberg och Marie Falksten (konstnär och filmskapare)
Biljetter via hagabion.se 
 
6 december 9:15-12:15 och 13:15-15:30 
På förmiddagen hålls symposiet i J222. Efter lunch i J330. 
 
9:15-10:00 
Ordförande: Karolina Westling (Göteborgs universitet)
Ingrid Ryberg (Göteborgs universitet) 
Queerly remembered on VHS: the slow death of City Club’s drag show videotape
 
10:15-12:00
Ordförande: Erika Alm (Göteborgs universitet)
Eliza Steinbock (Universitetet i Maastricht)
Ghosts in My Throat: Mediumship and the Grain of the Trans Voice in the Historical Documentaries of Chase Joynt (No Ordinary Man & Framing Agnes)
Ester M. Bergsmark (Stockholms konstnärliga högskola)
voice under and traumaturgy
 
13:15-14:00 
Ordförande: Valeria Villegas Lindvall (Göteborgs universitet)
Rundabordssamtal 
Anna Linder, konstnärlig ledare vid SAQMI, Swedish Archive for Queer Moving Images 
Rachel Pierce, forskningssamordnare, KvinnSam, Humanistiska biblioteket, Göteborgs universitet
 
14:00-14:45 
Ordförande: Karolina Westling (Göteborgs universitet)
Kata Kyrölä (University College London)
“Show Yourself” – queer Indigenous and Sámi sensibilities in contemporary cinema
 
14:45-15:30
Avslutning

Avskedet
Bild från filmen Avskedet av Tuija-Maija Niskanen, 1982.