Skip to content
Main content begins here

Let´s Fly at Umeå European Film Festival 2017

Svenska längre ned

First official event took place in Umeå.
The week before this screening SAQMI got the first grant from Kulturbryggan and invited the audience to celebrate after the screening.

Short film program introduced and curated by Anna Linder
Umeå European Film Festival together with Bildmuseet Umeå – Art Friday!
Language: English, Swedish. Subtitles: No subtitles

Program – Let´s Fly
Babes Roll Out by Brynhildur Thorarinsdottir and Sanna Carlson, 2017, 4:20 min, Dyke Action
Strip-Tease by Marie Louise Ekman, 1982, 3 min, Animation
The Knife – Pass This On. Directed by Johan Renck, 2003, 3:45 min, Music Video
Manhood by Mia Engberg, 1999, 10 min, Documentary
Mai Zetterling´s Stockholm, 1979, 25 min, Essay Film
Gråt allians av vårt hat by Verklighetens Folk, 2010, 5:33 min, Activist Musical
Total running time: 52 min

If the 1916 film The Wings by Mauritz Stiller is the world’s first queer film we can say that Swedish queer cinema is more than 100 years old. We celebrate this by starting an archive, a platform, a community for Swedish queer moving images. We are strong. We are amazing. We are many.

There is an enormous collection of queer expressions from 1916 to today. For the screening in Umeå a broad selection has been made, based on thoughts of collectivity, struggles and identity freedom. Some of the films have been laying on shelves in storerooms for many years and need to be dusted off to be shown. Manhood is an example of a film that hasn’t been shown for a long time. The film’s director Mia Engberg hirself feels that it is one of hir best films. An early trans movie with a lot of warmth and humour. The same goes for the animation based on one of Marie-Louise Ekman’s most famous paintings Strip-Tease. A little pearl. As the program is shown in connection with Bildmuseet’s After Work it is of course loaded with music and action(s). Mai Zetterling returned to Sweden with a critical gaze to film a portrait of the city of Stockholm. In sharp monologues, Zetterling mocks Swedishness and marriage, hir does drag and quotes August Strindberg. Zetterling’s collectivity in the process of creating films brings us over to Verklighetens Folk, who made an activist musical before the parliamentary elections of 2010. They are not forgiving of Sweden either, and belt out their rage together with choreographed dance. The Knife’s old music video Pass This On is still always great, beautiful, and yes, totally wonderful. The whole program starts with a lesbian make out-orgy. A film that is pleasurable, and raises its middle finger to the status quo. Come Let’s Fly!

The Swedish Archive for Queer Moving Images was initiated by Anna Linder in 2016 and is being officially showcased for the first time now, during the Umeå European Film Festival.

Text and curatorial work by Anna Linder. Translated by Alex Alvina Chamberland

Babes Roll Out by Brynhildur Thorarinsdottir and Sanna Carlson, 2017, 4:20 min, Dyke Action
A tribute to the love and attraction of women and non-binary between, a gluttony of desire and intimacy, and last but not least, a marker and clear resistance to the extreme lack of LGBT representation that prevails in today’s media.

Strip-Tease by Marie Louise Ekman, 1982, 3 min, Animation
Animated film based on the famous painting Strip-Tease by Marie-Louise Ekman.
Directed by Lars-Arne Hult. Production The Swedish Film Institute, Lisbet Gabrielsson.

The Knife – Pass This On. Directed by Johan Renck, 2003, 3:45 min, Music Video
It is the annual meeting for the local football club, yet the entertainment turns out to be not quite what was expected

Manhood by Mia Engberg, 1999, 10 min, Documentary
To be a woman and then become a man when you live together with a dyke that might actually be a gay man. What is manhood? Will you become a better man if you know how it is to be a woman? A film on gender-bending in San Francisco. Produced for The Swedish Television, Ikon.

Mai Zetterling´s Stockholm, 1979, 25 min, Essay Film
In this unknown essay-film Mai Zetterling presents a personal and humorous account of their hometown of Stockholm, by taking on the role of themself, August Strindberg and Queen Christina.    

Gråt allians av vårt hat by Verklighetens Folk, 2010, 5:33 min, Activist Musical
2010, election year. Anarchists are so desperate that they decide to make an election song in order to get people to vote for something other than the Right Wing-Alliance. 


Program – Let´s Fly
Babes Roll Out av Brynhildur Thorarinsdottir och Sanna Carlson, 2017, 4:20 min, Lesbisk action
Strip-Tease av Marie Louise Ekman, 1982, 3 min, Animation
The Knife – Pass This On av Johan Renck, 2003, 3:45 min, Musikvideo
Manhood av Mia Engberg, 1999, 10 min, Dokumentär
Mai Zetterling´s Stockholm, 1979, 25 min, Essäfilm
Gråt allians av vårt hat av Verklighetens Folk, 2010, 5:33 min, Aktivistmusikal
Total speltid: 52 min

Om Vingarne av Mauritz Stiller från 1916 är världens första queerfilm så skulle vi kunna säga att svensk queerfilm är mer än 100 år (stjärna) Det firar vi med att starta ett arkiv, en plattform, ett community för svensk queer rörlig bild. Vi är starka. Vi är grymma. Vi är många.

Det finns en enorm samling av queera uttryck sedan 1916 och fram till idag. Till visningen i Umeå har ett brett urval gjorts utifrån tankar om kollektivitet, kamp och identitetsfrihet. Några av filmerna har legat på lagerhyllor i många år och måste dammas av igen för att kunna visas. Manhood är ett exempel på en film som inte visats på länge. Filmens regissör Mia Engberg tycker själv att det är en av hens allra bästa filmer. En tidig transfilm med mycket humor och värme. Detsamma gäller den korta animationen som baseras på en av Marie-Louise Ekmans mest kända målningar Strip-Tease. En liten pärla. Eftersom programmet visas i anslutning till Bildmuseets after work så innehåller det såklart en massa musik och action(s). Mai Zetterling kom tillbaka till Sverige med kritiska ögon för att göra en porträttfilm av staden Stockholm. Zetterling är vass i monologerna när hen raljerar över svenskheten och äktenskapet, hen ”dragar” och citerar August Strindberg. Zetterlings kollektivitet i filmskapandet för oss över till Verklighetens Folk som 2010 gör en aktivistmusikal inför det stundande svenska riksdagsvalet. De är inte heller nådiga med Sverige och sjunger ut sin vrede i koreograferad dans. The Knifes gamla musikvideo Pass This On är alltid lika bra, lika snygg och ja, helt underbar. Hela programmet inleds med en lesbisk hångelorgie. En film som njuter och som ger den rådande normen fingret! Kom Let´s Fly.

The Swedish Archive for Queer Moving Images initierades av Anna Linder 2016 och gör nu sin första officiella visning under Umeå Europeiska Filmfestival. Text och program av Anna Linder.

Babes Roll Out av Brynhildur Thorarinsdottir och Sanna Carlson, 2017, 4:20 min, Lesbisk action
Babes Roll Out är en manifestation, en hyllning och en utopi, till för queera, bi och lesbiska att njuta av. Ett rum där vår kärlek, vår längtan, vår sexualitet står i centrum. Ett rum där vi räcker ett sexigt långfinger mot heteronormen. Ett rum som skapar en norm. Ett rum där vi är det bästa som finns.

Strip-Tease av Marie Louise Ekman, 1982, 3 min, Animation
Animerad film baserad på den kända tavlan Strip-tease av Marie-Louise Ekman. 
Regisserad av Lars-Arne Hult. Produktion Svenska Filminstitutet, Lisbet Gabrielsson.

The Knife – Pass This On. Regi av Johan Renck, 2003, 3:45 min, Music Video
Det är årsmöte för den lokala fotbollsklubben, men underhållningen visar sig inte helt vara det som förväntades.

Manhood av Mia Engberg, 1999, 10 min, Dokumentär 
Att vara kvinna och sen bli man när du bor tillsammans med en flata som faktiskt kanske är bög… Vad är manlighet? Kommer du bli en bättre man om du vet hur det är att vara kvinna? En film om könstillhörighet i San Francisco. Filmen är producerad för Ikon, Sveriges Television.

Mai Zetterling´s Stockholm, 1979, 25 min, Essäfilm
Mai Zetterling’s Stockholm (1979). I denna okända essäfilm gör Mai Zetterling en personlig och humoristisk betraktelse över sin hemstad Stockholm genom att iklä sig rollen som sig själv, August Strindberg och drottning Kristina.

Gråt allians av vårt hat av Verklighetens Folk, 2010, 5:33 min, Aktivistmusikal
2010 och valår. Anarkister är så desperata att de bestämmer sig för att göra en vallåt för att få folk att rösta på nåt annat än alliansen.

UEFF_2017
Photo by Pia Sjögren
Babes_Roll_Out
Babes Roll Out by Brynhildur Thorarinsdottir and Sanna Carlson
Strip_Tease
Strip-Tease by Marie Louise Ekman. Directed by Lars-Arne Hult.
The Knife
The Knife – Pass This On by Johan Renck
Manhood
Manhood by Mia Engberg
Mai Zetterling´s Stockholm by Mai Zetterling
Gråt allians av vårt hat
Gråt allians av vårt hat by Verklighetens Folk