Skip to content
Main content begins here

Uppsala Kortfilmfestival: Queer Moving History 2

Från Frigörelse till Transmilitans – dokument från queerkampen i Sverige

Filmprogrammet uppmärksammar queerpolitisk kamp och priderörelsens historia i Sverige, från 1979 till idag. Vi får följa med på demonstrationer, festivaler, aktioner och upptåg som fört den queera kampen framåt, utåt och inåt. Här är rosa ballonger som sprids för vinden, knutna nävar och glada sånger, lesbisk kamp, queerfeminism, transmilitans, Sveriges modigaste man i täten för en göteborgsk frigörelsedemonstration och berättelsen om när Sundsvall blev Queersvall. Här är antiäktenskapsaktion och svartrosa regnbågar. Här är spåren som leder till nuet och inspiration för framtiden.

Innehåll filmprogrammet:
1. Frigörelsedemonstration, Sthlm 1979
2. Frigörelsedemonstration, Gbg 1981
3. Frigörelsedemonstration, Sthlm 1981
4. Frigörelsedemonstration, Sthlm 1984
5. Systerskapets År – Intervju med Fitt 4 Fight & Queer feministisk marsch 2005
6. Lesbisk festival, Gbg 2005
7. Anti-äktenskapsaktion, Gbg 2010
8. Ljusmanifestation, Gbg 2012
9. Aktioner från Queersvall, Sundvall 2019
10. Sápmi Pride, Gironis 2014

Efter visningen av följer ett samtal om den queerpolitiska kampens historia och samtid och vikten av att bevara och visa filmerna med Anna Linder (Konstnärlig ledare SAQMI) och Ulrika Dahl (Professor i Genusvetenskap Uppsala universitet). Moderator: Paloma Halén Román (Filmvetare och frilansskribent med fokus på postkoloniala och queera perspektiv).

Läs mer i filmfestivalens program.

Programmet genomförs med stöd av Holger och Thyra Lauritzens stiftelse och har satts samman av Anna Linder (SAQMI) och Olov Kriström (QRAB).

SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images, är Sveriges första arkiv och plattform för queer rörlig bild. QRAB – Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek, samlar, bevarar och sprider all sorts dokumentation av queer kamp och kultur.

Frigörelsedemonstration Stockholm, 1979, 3:30 min
Den första svenska demonstrationen för homosexuellas rättigheter hölls 15 maj 1971 i Örebro. Homosexuella Frigörelsehelgen i Stockholm firades första gången 1977. I samband med Frigörelseveckan i slutet av augusti 1979 ockuperade ett 30-tal aktivister Socialstyrelsen för att kräva att homosexualitet ströks från listan med sjukdomsklassifikationer. Tre dagar efter ockupationen filmades följande klipp, och 19 oktober togs sjukdomsklassifikationen för homosexualitet bort.

Frigörelsedemonstration, Göteborg, 1981, 13 min
I Göteborg arrangerades den första Homosexuella Frigörelsehelgen i maj 1981, även om demonstrationer hållits i olika sammanhang sedan 1975. I följande klipp från SVT:s Sommarfakta intervjuas Allan Hellman, som var en av grundarna av RFSL 1950. I programmet syns också Wenche Lowzow, Norges första öppna homosexuella stortingsledamot. 1978 sänktes åldersgränsen för homosexuellt umgänge från 18 till 15 – samma som för heterosexuella – något som nämns i Jan Hammarlunds framträdande med låten Ville.

Frigörelsedemonstration Stockholm, 1981, 1:45 min
Under sommaren 1981, medan förberedelserna för Homosexuella Frigörelseveckan pågick i Stockholm, rapporterades de första fallen av hiv/aids i USA. I Stockholm var ett av Frigörelseveckans teman internationell solidaritet. Det första fallet av hiv i Sverige skulle komma att diagnostiseras hösten 1982, och kampen mot viruset och nya former av stigmatisering skulle prägla HBTQ-rörelsen för årtionden.

Frigörelsedemonstration Stockholm, 1984, 8:30 min
Närradio var ett viktigt medium för att sprida HBTQ-nyheter under 1980- och 1990-talen, och Gayradio-sändningar gjordes från Borås, Göteborg, Halland, Malmö, Norrköping, Umeå, Örebro – och Stockholm. I följande klipp nämner Stockholm Gay Radio en statlig utredning om homosexuellas situation i samhället. Utredningen förordade bland annat en antidiskrimineringslag, stärkt asylrätt och partnerskapslagstiftning. Många politiker var dock skeptiska.

Systerskapets År – Intervju med Fitt 4 Fight & Queer feministisk marsch, Stockholm, 2005, 11 min
Av Åsa Elzen och Sonia Hedstrand
Ursprungligen en nio timmar lång dokumentationsfilm om den tredje vågens feminism i Stockholm under ett års tid 2003-2004. Det är en skildring av demonstrationer, fester, direkta aktioner och föredrag. Systerskapets år är ett arkiv, en kunskapskälla och ett porträtt av sin tid. Filmskaparnas idé var att skriva historia (her-story) från sitt eget perspektiv. Queerfeministiska marscher hölls 2002-2003 för att väcka radikala frågor inom HBTQ-rörelsen. 2003 var Fredrik Reinfeldt – som föregående år röstat mot samkönade adoptioner och snart skulle bli Moderaternas ordförande – invigningstalare för Stockholm Pride.

Lesbisk festival, Göteborg, 2005, 9:30 min
Av Åse Brändström och Camilla Sundkvist
Efter samtal på Kvinnofolkhögskolan om hur solidaritetsarbete med en lesbisk demonstration i Mexico City skulle kunna genomföras, bildades gruppen Lesbisk Aktion. Under 2003-2010 anordnade gruppen en årlig Lesbisk Festival med musik, debatter, fester och demonstrationer. När festivalen HBT-GBG schemalades till samma datum och marknadsförs som Göteborgs första HBT-festival höjdes många röster om osynliggörande av lesbiska.

Anti-äktenskapsaktion Göteborg, 2010, 7 min
Av Leo Palmestål
2009 legaliserades samkönade äktenskap i Sverige. Vid avslutningen av prideparaden i Göteborg följande år skulle vigselceremonier på scenen fira detta. Arrangörerna hade svårt att hitta ett lesbiskt par som ville ställa upp, vilket gjorde det möjligt för två queeraktivister att infiltrera tillställningen och hålla ett tal om anpassningspolitikens begränsningar.

Ljusmanifestation Göteborg, 2012, 9 min
Av Varg Holmdahl
Frågor om polisens närvaro vid pride-arrangemang har debaterats sedan rörelsens tidigaste dagar, i efterdyningarna av polisrazzian vid Stonewall Inn 1969. 2012 ändrades en formulering om våld i Göteborgs prideorganisations policy, vilket fick några aktivister att på ett kreativt sätt belysa vad som verkade vara dubbelmoral. I filmen förekommer ett kort klipp som visar ett polisingripande i prideparken några dagar tidigare, där queeraktivister togs i förvar.

Aktioner från Queersvall, Sundvall, 2019, 6 min
Av Eila Wall Boholm
Det här är berättelsen om hur en sömnig småstad i norra Sverige en dag väcktes till liv av ett gäng queeraktivister. Staden vaknade och blev till ett queert mecka. De som bodde i staden hade aldrig kunnat tro att det fanns så många…

Sápmi Pride, Gironis, 2014, 6 min
Av Max Mackhé för Várdobáiki Sámi Centre
Vad som skulle ha blivit ännu ett möte för de inblandade i projektet Queering Sápmi, förvandlades istället till världens första samiska pridefestival – Sápmi Pride. I mitten av oktober 2014 samlades queera samer i Kiruna för seminarier och workshops. Den första samiska prideparaden lockade runt 300 personer. Filmat för den samiska kanalen Márkomáilbmi.

Queer Moving History 2
Sápmi Pride, Gironis 2014
Gay Liberation Weekend, Gbg 1981.
Gay Liberation Weekend, Gothenburg, 1981