Skip to content
Main content begins here

Online: Nightfall – Queer Talks & Screenings #6 Anniina Joensalo & Demba Sabally, April 15, 2021

Svenska längre ner

Thursday April 15th, 19-21 CEST

Nightfall is a night of queer talks and screenings. Inviting artists to share and talk about their work and their process. Nightfall is both a showcase for finished work and a queer peer review for work in progress.

Are you ready to delve into the delicious interior of queer and trans identities? Good, because we’ve certainly got something to wet your appetite. In this iteration of Nightfall, we’ll be showing two short films which probe the foundational experiences of self-discovery and one’s own gender.

The two films we’ll be showing are upcoming filmmaker Anniina Joensalo’s dreamy walk through trans and non-binary senses of self, Space is Quite a Lot of Things, and the tantalising expression of queer identity through dance in An Ode to Self Exploration, choreographed by Demba Sabally.

After watching these fabulous films, we’ll be taking the plunge with a discussion with both Anniina Joensalo and Demba Sabally. Following this discussion, we will be opening up the conversation to a round table about queer, non-binary and trans identities and experiences with Anniina, Demba and two of the fabulous people featured in Space is Quite a Lot of Things, Elliot Hagström and Nika Helia Persson.

Programme
19:00 Short presentation: 5-10 mins by Sam Message from SAQMI
19:10 Screening: Space is Quite a Lot of Things: 11 mins, Swedish & English with English Subtitles
19:25 Screening: An Ode to Self Exploration: 4 mins, Mandinka with Swedish Subtitles
19:30 Discussion with Anniina and Demba about the films
19:50 Break
20:00 Round table with Demba, Anniina, Elliot and Nika

The conversation will be held in English.

Link to Zoom
Link to the Facebook event.

FILMS:

Space is Quite a Lot of Things
Curiosity about a world without gender sets a journey through a world of jellyfish and disco uncles, creating space for four trans people to share how they relate (or not) to their own gender, imagine visions of their own queer utopia, and reveal whether gender can be felt in your toes.

An Ode to Self Exploration
A young man works in his father’s shop when he meets someone who, in the blink of an eye, broadens his perspective of himself and who he can be. An Ode to Self Exploration is a declaration of love for the different identities and nuances that exist amongst us. A short dance film built around the song Mussulo by the artist Mansa. Directed by Sofia Aedo Zahou.

INTERVIEWEES:

Anniina Joensalo
Anniina Joensalo is a Helsinki based film director and writer who uses film as a medium for creating relatable utopias for queer and trans people.They aim to find ethical ways to represent queer bodies on image, with a special focus on trans narratives. Through their practice, they propose alternative ways of being and existing in this world – ways that fall outside the binary of language, bodies, and identities. They are graduating from their MFA in Film at HDK-Valand in 2021.

Demba Sabally
Demba is 24 years old and born and raised in Gothenburg, Sweden. Right now he’s working in retail and studying on the side. He’s always loved to dance and started voguing about 4 years ago, since then he’s competed in Stockholm, Oslo, Copenhagen and Paris.

Nightfall is supported by Göteborgs Stad and Kulturrådet.


Torsdag 15:e April, 19-21 CEST

Nightfall är en kväll för queera samtal och visningar av färdiga verk och pågående arbeten. Nightfall bjuder in konstnärer och filmskapare att dela med sig och berätta om arbetet och processerna.

Är du redo att fördjupa dig i det frestande innandömet av queer- och transidentiteter? Då har vi något som väcker din aptit. I detta Nightfall-evenemang ska vi titta på två korta filmer som undersöker de grundläggande erfarenheterna av att upptäcka sig själv och det egna könet.

Filmerna som visas är regissören Anniina Joensalos drömska promenad genom trans och icke-binära känslor kring jaget, Space is quite a lot of things, och filmen An ode to self exploration där vi får se uttryck av queer identitet genom dans koreograferad av Demba Sabally.

När vi sett dessa läckra filmer, ger vi oss in i ett samtal med Anniina Joensalo och Demba Sabally.
Formen är ett rundabordssamtal där vi öppnar upp konversationen om queera, icke-binära och transa identiteter och erfarenheter. Samtalet görs tillsammans med Anniina och Demba samt två av de fabulösa människor som visas i Space is quite a lot of things: Elliot Hagström och Nika Helia Persson.

Program         
19:00 Kort presentation: 5-10 min av Sam Message från SAQMI
19:10 Filmvisning: Space is quite a lot of things: 11 min, Svenska och Engelska med engelsk undertext.
19:25 Filmvisning: An ode to self exploration: 4 min, Mandinka med svensk undertext
19:30 Samtal med Anniina och Demba om filmerna
19:50 Paus
20:00 Rundabordssamtal med Anniina, Demba, Elliot och Nika

Samtalen hålls på engelska.

Länk till Zoom
Länk till Facebook eventet.

FILMER:

Space is Quite a Lot of Things
Nyfikenhet kring en värld utan kön startar en resa genom en värld av maneter och disco-farbröder, vilket skapar utrymme för fyra transpersoner att dela hur de relaterar (eller inte) till sitt eget kön, föreställa sig visioner om sin egen queera utopi och avslöja om kön kan kännas i tårna.

An ode to self exploration
En ung man arbetar i sin pappas butik när han möter någon som i ett ögonblick vidgar hans perspektiv av sig själv och vem han kan vara. An ode to self exploration är en kärleksförklaring till de olika identiteter och nyanser som existerar bland oss. En kort dansfilm byggd kring låten Mussulo av artisten Mansa. I regi av Sofia Aedo Zahou.

DELTAGARE:

Anniina Joensalo
Anniina Joensalo är film regissör och författare baserad i Helsingfors som använder film som ett medium för att skapa relaterbara utopier för queers och transpersoner. Hen arbetar med att hitta etiska sätt för att framställa queera kroppar i bild, med ett särskilt focus på transberättelser. Genom sin praktik, visar den på olika sätt att leva och vara i denna värld – sätt som finns utanför språkets, kroppens och identitets binär.
Den examineras från sin master i film på HDK-Valand under 2021.

Demba Sabally
Demba är 24 år gammal. Född och uppväxt i Göteborg. Just nu jobbar han i detaljhandeln och studerar på sidan om. Demba har alltid älskat att dansa och började med vogue för ungefär 4 år sedan, och har sen dess tävlat i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Paris.

Nightfall genomförs med stöd av Göteborgs Stad och Kulturrådet.

August Joensalo - Space is quite a lot of things
Space is Quite a Lot of Things by Anniina Joensalo, 2021. Photo by Louise Hollerup.
An Ode to Self Exploration by, Sofia Aedo Zahou 2020. Photo by Sara Dehlin.