Skip to content
Main content begins here

Managing a cultural heritage and creating history

2019-03-11

Svenska längre ned

Panel discussion with Anna Linder, Dagmar Brunow, Jan Holmberg and Emma Gray Munthe.

How can the heritage of moving image be more open to diversity? How can we handle gaps in film history? How do we deal with stories that never saw the light of day or stories that lived but were forgotten, that disappeared or were even deliberately discarded? How can we make sure that the archives we build today will last far into the future? Together with Bergman Week we have arranged a conversation about how to create a living film heritage for everyone.

Participants:
Anna Linder is a filmmaker, curator and founder of SAQMI — The Swedish Archive for Queer Moving Images, an archive which is bringing together the history of queer moving images in Sweden.

Jan Holmberg is a film scientist, author and CEO of the Ingmar Bergman Foundation, whose purpose is to manage Ingmar Bergman’s archives and to pass on knowledge of Bergman and his artistry.

Dagmar Brunow is a lecturer in film science who researches the role of the archive and archive images for our cultural memory. Within the framework of her research project, she has studied how different Swedish and international archives handle film heritage from a diversity perspective.

Emma Gray Munthe is a film journalist and artistic director for Bergman Week.

Monday, 11th March 2019
17:30 – 18:30
Stockholms kvinnohistoriska, Hökens gata 11, Stockholm, Sweden

In collaboration with Bergman Week.
——————————————————————
Att förvalta ett kulturarv och skapa historia

Hur kan den rörliga bildens kulturarv bli mer öppet för mångfald? Hur hanterar vi luckorna i filmhistorien? Berättelserna som aldrig blev, berättelserna som blev men glömdes bort eller försvann. Hur ska man arbeta för att arkiven som byggs upp i dag håller för framtiden? Tillsammans med Bergmanveckan arrangerar vi ett samtal om hur man skapar ett levande filmarv för alla.

MEDVERKANDE:
Anna Linder är filmare, curator och grundare av SAQMI -The Swedish Archive for Queer Moving Images, ett arkiv som samlar den queera rörliga bildens historia i Sverige.

Jan Holmberg är filmvetare, författare och vd för Stiftelsen Ingmar Bergman, som har till syfte att förvalta Ingmar Bergmans arkiv och föra vidare kunskap om Bergman och hans konstnärskap.

Dagmar Brunow är lektor i filmvetenskap och forskar kring arkivets och arkivbildernas roll för vårt kulturella minne. Inom ramen för sitt forskningsprojekt har hon studerat hur olika svenska och internationella arkiv hanterar filmarvet utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Emma Gray Munthe är filmjournalist och konstnärlig ledare för Bergmanveckan.

Måndag den 11 mars 2019
17:30 – 18:30
Stockholms kvinnohistoriska, Hökens gata 11, Stockholm

Ett samarrangemang med Bergmanveckan.

SAQMI Kvinnohistoriska
Anna Linder, Dagmar Brunow, Jan Holmberg, Emma Gray Munthe. Photo by Sandra Åhman, Stockholms Kvinnohistoriska.