Skip to content
Main content begins here

Gallery 54: THE FANTASY FOREST. August 28-30, 2020

Svenska längre ned

THE FANTASY FOREST

Antiffa Vänsterfitta, together with the underground queer avant-garde of Gothenburg, opens up their wild and verdant commons, brimming with Politics, Erotics and Death.

Callings from a polyphonic collective rise from the depths of the forest, enchanting stories of the pleasurable submission of the individual and the collapse of identity. The repressive method of placing the present in the future, calling it utopian, has long since been seen through. Straight society has been overthrown and the inner man is dead. From his compost, in the decay and humus of his body, unspeakable perversions and problematic desires take root and blossom. The moon sails over the treetops and songs of free public transport, unbound hormones and a ban on guitar men echo across the night sky.

The political turns delightfully private!
Behold an utterly feminine female tacky artistry, intrusive, intimate and boundless. Based on The Own Experience, and constantly reflecting in, of and on others until all borders are erased. The emotional spectrum is gigantic and in constant rebellion against itself and its surroundings. Unfiltered grief, joy, wrath and lust are without inhibitions projected on all surfaces of the gallery.

Together with the underground queer avant-garde of Gothenburg, Antiffa Vänsterfitta exhibits their multimedia fantasy forest for public viewing. Documentations of joy-full direct actions are mixed with porn and consciousness raising terrorist musicals. The video work spas over a decade and portray a queer community, comrades, friends and lovers, slowly growing older through the productions. The Goddess with her three aspects, Maiden, Mother, Crone, guide us through the damp underbrush.

FRIDAY the 28th of August 13.00-20.00
Day of the Maiden – POLITICS
18.00 Kleopatra Caztrati talks with Antiffa Vänsterfitta about film and musicals as tools for spreading homosexual leftist propaganda. Based on the works “Cry Alliance of Our Hatred”, “Singalong Against Sverigebönen”, “Vreden” and “Folkbildningsterror”.

SATURDAY the 29th of August 12.00-17.00
Day of the Mother – EROTICS
12.00-17.00 Happening: “Perverse tarot with the Eternal Maidens of the Magical Sin, from the Sexual Magical Institution of Hisingen”.
14.00 Kleopatra Caztrati talks with Antiffa Vänsterfitta about anti-reproductive smut, subversive desires, power, dominance and submission, focusing on “Robert Frank”, “Die Capitalist Scum” and “Antifa Faggots”.

SUNDAY the 30th of August 12.00-17.00
Day of the Crone – DEATH
14.00 Kleopatra Caztrati talks with Antiffa Vänsterfitta about how to kill the inner man, about feminist cycles of eternity, the menstrual dramaturgical curve and about death and rebirth, based on “Shave Me, Mirror Me” and “Who Will Fuck Daddy?”.
16.00 Performance: “The Butch of Butches tap dances on the grave of hegemonic masculinity”.

Exhibited works
Installation: “Placental altar with associated curse”
Happening:
“Perverse tarot with the Eternal Maidens of the Magical Sin, from the Sexual Magical Institution of Hisingen”
Perormance: “The Butch of Butches tap dances on the grave of hegemonic masculinity”

Cinematographic works:
“Cry Alliance of Our Hatred” (2010, 5.30 min)
“Singalong Against Sverigebönen” (2011, 3.40 min)
“Robert Frank” (2013, 5.30 min)
“Folkbildningsterror” (2014, 120 min)
“Shave Me, Mirror Me” (2015, 34 min)
“Who Will Fuck Daddy?” (2017, 65 min)
“Die Capitalist Scum” (2018, 12 min)
“Vreden” (2020, 5 min)
“Antifa Faggots” (2020, 25 min)
“Artist Interview” (2020, 32 min)

Galleri 54, Kastellgatan 7, Gothenburg.
Artist: Lasse Långström, Curator: Anna Linder / SAQMI, in collaboration with Arbetarnas Bildningsförbund Göteborg, ButchFemme AB and Hisingens Sexualmagiska anstalt.
28th of August – 30th of August 2020. Friday 13-20, Saturday-Sunday 12-17

Due to Covid-19, only ten people can stay in the gallery at the same time, so have some time set aside if it’s full when you arrive. The Butch of Butches will, however, serve coffee on the sidewalk, so it can be nice anyway.


FANTASISKOGEN

Antiffa Vänsterfitta tillsammans med Göteborgs underjordiska queer-avantgarde öppnar upp sin vildvuxna allmänning, dignande av Politik, Erotik och Döden.

Lockropen från ett mångstämmigt kollektiv stiger från skogens djup, förföriska berättelser om individens njutningsfulla underkastelse och identitetens kollaps. Den repressiva metoden att förlägga nuet till framtiden och kalla det utopiskt har för länge sedan genomskådats.
Heterosamhället har störtats i gruset och den inre mannen är död. Ur hans kompost, i förruttnelsen och myllan från hans lik gror onämnbara perversioner och problematiska begär. Månen seglar över trädtopparna och mot natthimlen ekar sånger om gratis kollektivtrafik, fria hormoner och gitarrmänsförbud.

Det politiska blir ljuvligt privat!
Beskåda ett ytterst feminint kvinnligt kladdig konstnärskap, närgånget, intimt och gränslöst. Med utgångspunkt i Den Egna Erfarenheten och med ett evigt speglande i och av andra tills konturerna helt suddats ut. Känslospektrat är gigantiskt och i ständigt uppror mot sig själv och sin omvärld. Ofiltrerad sorg, glädje, vrede och kättja projiceras ohämmat på galleriets alla ytor.

Antiffa Vänsterfitta tillsammans med Göteborgs underjordiska queer-avantgarde ställer till allmän beskådan ut sin multimedia-fantasiskog. Dokumentationer av uppsluppna direktaktioner blandas med snusk och medvetandehöjande terrormusikaler. Videoverken spänner över ett decennium och gestaltar ett queert community, kamrater, vänner och älskare, som sakta åldras genom produktionerna. Gudinnan med sina tre faser, Jungfrun, Modern och Haggan, leder oss genom den fuktiga snårskogen.

FREDAG den 28e Augusti 13.00-20.00
Jungfruns dag – POLITIK
18.00 Kleopatra Caztrati samtalar med Antiffa Vänsterfitta om filmen och musikalgenren som verktyg för att sprida homosexuell vänsterpropaganda. Med avstamp i verken ”Gråt Allians av vårt hat”, ”Allsång mot Sverigebönen”, ”Vreden” och ”Folkbildningsterror”.

LÖRDAG 29e Augusti 12.00-17.00
Moderns dag – EROTIK
12.00 – 17.00 Happening: Pervers tarot med de Eviga Jungfrurna av den Magiska Synden, från Hisingens Sexualmagiska Anstalt.
14.00 Kleopatra Caztrati samtalar med Antiffa Vänsterfitta om antireproduktivt snusk, subversiva begär, makt, dominans och underkastelse med fokus på ”Robert Frank”, ”Die Capitalist Scum” och ”Antifa Faggots”.

SÖNDAG 30e Augusti 12.00-17.00
Haggans dag – DÖDEN
14.00 Kleopatra Caztrati samtalar med Antiffa Vänsterfitta om hur man mördar sin inre man, om feministiska evighetscykler, den menstruella dramaturgiska kurvan och om död och återfödelse med utgångspunkt i ”Raka mig, Spegla mig” och ”Vem ska knulla pappa?”.
16.00 Perfomance: ”Butcharnas Butch steppar på den hegemoniska maskulinitetens grav”

Utställda verk

Installation: ”Moderkaksaltare med tillhörande förbannelse”
Happening:
”Pervers tarot med de Eviga Jungfrurna av den Magiska Synden, från Hisingens Sexualmagiska Anstalt”
Perfomance: ”Butcharnas Butch steppar på den hegemoniska maskulinitetens grav”

Filmverk:
”Gråt allians av vårt hat” (2010, 5.30 min)
”Allsång mot Sverigebönen” (2011, 3.40 min)
”Robert Frank” (2013, 5.30 min)
”Folkbildningsterror” (2014, 120 min)
”Raka mig, Spegla mig” (2015, 34 min)
”Vem ska knulla pappa?” (2017, 65 min)
”Die Capitalist Scum” (2018, 12 min)
”Vreden” (2020, 5 min)
”Antifa Faggots” (2020, 25 min)
“Konstnärsintervju” (2020, 32 min)

Galleri 54, Kastellgatan 7, Göteborg.
Konstnär: Lasse Långström, Curator: Anna Linder / SAQMI, i samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund Göteborg, ButchFemme AB och Hisingens Sexualmagiska anstalt.
28e augusti – 30e Augusti 2020. Fredag 13-20. Lördag – Söndag 12-17

På grund av Covid-19 kan endast tio personer vistas i galleriet på samma gång, så ha lite tid avsatt om det skulle va fullt när du kommer. Butcharnas Butch kommer dock servera kaffe på trottoaren så det kan bli trevligt ändå.

Affischer Galleri 54
Poster Fantasiskogen Galleri 54 + Poster Antifa Faggots
Galleri 54 Porrbiograf
Exhibition documentation by Berivan Erdogan
Pervers Tarot
Pervers Tarot
Pervers Tarot
Photo by Mario