Gallery 54: Lasse Långström: Solo Exhibition August 28-30th 2020

Svenska längre ned

Politics, eroticism and death

Gallery 54 and SAQMI invites you to an extraordinary spectacular weekend with the artist and film director Lasse Långström. Along with friends, Långström makes awareness raising homoerotic, anarchist musicals and occult class war comedies.
Långström has worked with film and within their queer community in Gothenburg for over 10 years. Their catalogue includes long and short films; musicals, video work, documentary and much more. On top of that it provides a documentation of a movement/subculture, staging its struggles, conflicts, visions, fantasies and utopias. Curator: Anna Linder / SAQMI

Put it in your calendar already!
More information coming soon!


Politik, erotik och döden

Galleri 54 och SAQMI bjuder in till en extra ordinär och spektakulös helg med konstnären och filmregissören Lasse Långström. Tillsammans med vänner gör Långström medvetandehöjande homoerotik, anarkistmusikaler och ockult klasskampskomedi.
Långström har arbetat med film och verkat inom sitt queera community i Göteborg i över tio år. I hens arkiv ryms kort- och långfilmer; musikaler, videoverk, dokumentärer med mera och är en dokumentation av en rörelse/subkultur och ett iscensättande av dess kamper, konflikter, visioner, fantasier och utopier. Curator: Anna Linder / SAQMI.

Boka in i almanackan redan nu!
Mer information kommer!

Lasse Långström. Photo by Brigitte Oytoy.