Gallery 54: Lasse Långström: Solo Exhibition August 28-30th 2020

Svenska längre ned

Politics, eroticism and death

Gallery 54 and SAQMI invites you to an extra ordinary spectacular weekend with the artist and film director Lasse Långström. Along with friends, Långström makes conscious-heightening homoerotic, anarchist musicals and occult class-ware comedies.
Långström has worked with film and within their queer community in Gothenburg for over 10 years. Their catalogue includes long and short films; musicals, videowork, documentary and much more which spans over the last decade. On top of that it’s a documentation of a movement/subculture and a staging of its struggles, conflicts, visions, fantasies and utopias. Curator: Anna Linder / SAQMI

Put it in the diary already!
More information to follow!


Politik, erotik och döden

Galleri 54 och SAQMI bjuder in till en extra ordinär och spektakulös helg med konstnären och filmregissören Lasse Långström. Tillsammans med vänner gör Långström medvetandehöjande homoerotik, anarkistmusikaler och ockult klasskampskomedi.
Långström har arbetat med film och verkat inom sitt queera community i Göteborg i över tio år. I hens arkiv ryms kort- och långfilmer; musikaler, videoverk, dokumentärer mm, som spänner över det senaste decenniet och är en dokumentation av en rörelse/subkultur och ett iscensättande av dess kamper, konflikter, visioner, fantasier och utopier. Curator: Anna Linder / SAQMI.

Boka in i almanackan redan nu!
Mer information kommer!

Lasse Långström. Photo by Brigitte Oytoy.