Skip to content
Main content begins here

Let´s Fly Again at Göteborg Film Festival and Valand Academy 2018

2018-01-28

Svenska längre ned

The Swedish Archive for Queer Moving Images Presents: Let´s Fly Again
A short film programme introduced and curated by Anna Linder

Programme at Bio Valand, January 28th at 20.20. Free Entrance.

Let´s Fly Again:
Strip-Tease by Marie Louise Ekman, 1982, 3 min, Animation
Manhood by Mia Engberg, 1999, 10 min, Documentary
Exit: Alaska by Hanna Ljungh, 2003, 4:32 min, Art Video
Chako Paul City by Lasse Långström and Leo Palmestål, 2010, 30 min, Travel Report

Total running time: 48 min
Q&A with Lasse Långström and Leo Palmestål

Facebook: Let´s Fly Again

If the 1916 film The Wings by Mauritz Stiller is the world’s first queer film then we could say that Swedish queer cinema is more than 100 years old. We are celebrating this by starting an archive, a platform, a community for Swedish queer moving images. With hot off the press project-funding from Kulturbryggan keeping us afloat, it is now, for the first time, possible for us to work longterm with the collection and distribution of queer film history.

Since 1916 there has been a plethora of queer expressions through moving image. Some of these films have been lying in store room shelves for many years and it is high time that they are dusted off and shown. An example of one of these films is Manhood. The film’s director themselves, Mia Engberg, thinks that this is one of their best films of ever. With a lot of warmth and humour this trans-film is a must see. The same can be said of the short animation based on one of Marie-Louise Ekman’s most known paintings Strip-tease. This fantastic little gem has been digitalised especially for the archive. Exit: Alaska, by artist Hanna Ljungh, takes us on a journey full of longing for the clean and unspoiled to a bright white Norrland. In Chako Paul City we continue this journey northwards, this time to find the utopian lesbian city that the patriarchy forget about. The Gothenburg filmmakers Lasse Långström and Leo Palmestål are on their best form with their slapstick humour, pushing the point home hard with both myths about Norrland and Lesbians.

Text by Anna Linder.

Strip-Tease by Marie Louise Ekman, 1982, 3 min, Animation
Animated film based on the famous painting Strip-tease by Marie-Louise Ekman.
Directed by Lars-Arne Hult. Production: The Swedish Film Institute, Lisbet Gabrielsson.

Manhood by Mia Engberg, 1999, 10 min, Documentary
To be a woman and then become a man when you live together with a dyke that might actually be a gay man. What is manhood? Will you become a better man if you know how it is to be a woman? A film on gender-bending in San Francisco. Produced for Sveriges Television.

Exit: Alaska by Hanna Ljungh, 2003, 4:32 min, Art Video
In the film Exit: Alaska by Hanna Ljungh has been created using the parts of the script for the movie Five Easy Pieces (1970). One scene from the original film shows two women hitch hiking in the USA to reach Alaska. Together with a friend, Hanna has reconstructed this scene by doing a similar trip in her native country of Sweden. In the scene they use the film script in conversation with the people they get a ride from. The installation is bound together by a white carpet that slowly gets dirtier by every visitor that enters into the room.

Exit: Alaska is an attempt to deconstruct image. In the installation makes layers of fictional and real information which are made to strive in different directions and clash with each other. The installation plays with the inherent contradictions in an action where the everyday grime of daily life meets this awkward experiment in a space filled with grand vistas of stark white horizons.

Chako Paul City by Lasse Långström and Leo Palmestål, 2010, 30 min, Travel Report
In the winter of 2009 freelance reporter Beata Brattström, accompanied by photographer Magda Andersson, goes out into the northern wilderness to find the mythical lesbian city of Chako Paul.
An earlier meeting at Zappho bar with a person claiming to be from the city had resulted in some instructions of how to get there. These directions end up leading to one of the city’s guard cabins and an exciting meeting ensues.
Why had the city been hidden? How do they reproduce? Why do they choose to live without men? What is their social structure like? What did Astrid Lindgren and Valerie Solanas do there?
Join us on Beata and Magdas journey into a hidden world and learn everything you wanted to know about a lesbian utopian society.

The Swedish Archive for Queer Moving Images in collaboration with Valand Academy and
all the aforementioned artists and directors.
With support from Kulturbryggan and Holger and Thyra Lauritzens Foundation


The Swedish Archive for Queer Moving Images presenterar – Let´s Fly Again.
Kortfilmsprogram med introduktion av curatorn Anna Linder.

Visas under Göteborgs filmfestival på Bio Valand söndag den 28e januari kl. 20.20

Om Vingarne av Mauritz Stiller från 1916 är världens första queerfilm så skulle vi kunna säga att svensk queerfilm är mer än 100 år. Det firar vi med att starta ett arkiv, en plattform, ett community för svensk queer rörlig bild. Med ett pinfärskt projektstöd av Kulturbryggan i ryggen är det nu för första gången möjligt att långsiktigt arbeta med insamlande och synliggörande av den queera filmhistorien.

The Swedish Archive for Queer Moving Images smygstartade med en visning i Umeå i samband med att projektstödet tillkännagavs i slutet av november 2017 och gör nu sin andra visning under Göteborgs filmfestival. De fyra filmerna som visas i Göteborg spänner över cirka 40 år i tid och är alla väldigt olika i form och uttryck. Att ständigt aktivera samlingen genom visningar i många olika sammanhang och kontexter kommer att synliggöra ett enormt stort historiskt material som alltför ofta censurerats och glömts bort.

Några av filmerna har legat på lagerhyllor i många år och måste dammas av igen för att kunna visas. Manhood är ett exempel på en film som inte visats på länge. Filmens regissör Mia Engberg tycker själv att det är en av hens allra bästa filmer. En tidig transfilm med mycket humor och värme. Detsamma gäller den korta animationen som baseras på en av Marie-Louise Ekmans mest kända målningar Strip-Tease. En fantastisk liten pärla som digitaliserats särskilt för arkivet. Exit: Alaska av konstnären Hanna Ljungh tar oss med på en fiktiv resa till ett kritvitt norrland och en längtan efter det rena och orörda. I Chako Paul City fortsätter vi resan norrut med målet att hitta den utopiska lesbiska staden som patriarkatet glömde. Göteborgsfilmarna Lasse Långström och Leo Palmestål är på sitt allra bästa slapstick humör och driver hårt med både norrlandsmyter och lesbianer.

Text och program av Anna Linder.

Strip-Tease av Marie Louise Ekman, 1982, 3 min, Animation
Animerad film baserad på den kända tavlan Strip-tease av Marie-Louise Ekman. 
Regisserad av Lars-Arne Hult. Produktion Svenska Filminstitutet, Lisbet Gabrielsson.

Manhood av Mia Engberg, 1999, 10 min, Dokumentär 
Att vara kvinna och sen bli man när du bor tillsammans med en flata som faktiskt kanske är bög…
Vad är manlighet? Kommer du bli en bättre man om du vet hur det är att vara kvinna? En film om könstillhörighet i San Francisco. Filmen är producerad för Ikon, Sveriges Television.

Exit: Alaska av Hanna Ljungh, 2003, 4:32 min, Konst
Exit: Alaska är iscensättningen av en resa norrut. Den består av ett filmat sockerlandskap kombinerat med ljudet från konversationen i en bil, och en monitor med text. 
Dialogen bygger på en scen ur filmen ‘Five Easy Pieces’ (1970) översatt till svenska, där två kvinnor liftar genom USA för att komma till Alaska. Vi började lifta vid Stora Wäsby utanför Stockholm. 
Exit: Alaska är ett försök att dekonstruera en bild. Där filmens lager av både fiktiv och verklig information får sträva åt olika håll och stötas mot varandra. Filmen är en lek med de inneboende motsättningarna i en handling, där den vardagliga smutsen och det tafatta försöket får vistas i samma rum som visionens och det storslagnas kritvita horisont.

Chako Paul City av Lasse Långström och Leo Palmestål, 2010, 30 min, Resereportage
Vintern 2009 åkte frilansreportern Beata Brattström tillsammans med fotografen Magda Andersson ut i den norrländska vildmarken för att leta reda på den mytomspunna lesbiska staden Chako Paul City.
Ett möte på Zappho bar med en person som sa sig vara från staden hade resulterat i en vägbeskrivning. Den visade sig leda till en av stadens vaktstugor och ett spännande möte uppstod.
Varför har staden varit gömd? Hur sker reproduktionen? Varför välja leva utan män? Hur ser deras samhällsstruktur ut? Vad gjorde Astrid Lindgren och Valerie Solanas där?
Följ med på Beata och Magdas resa in i en undangömd värld och få reda på allt du velat veta om ett lesbiskt utopiskt samhälle.

The Swedish Archive for Queer Moving Images i samarbete med Akademin Valand Film, konstnärerna och filmskaparna. Med stöd av Kulturbryggan och Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse.

GIFF 2018
Strip_Tease
Strip-Tease by Marie Louise Ekman. Directed by Lars-Arne Hult.
Manhood
Manhood by Mia Engberg.
Exit Alaska
Exit: Alaska by Hanna Ljungh
Chako Paul City by Lasse Långström and Leo Palmestål.
GIFF 2018