Skip to content
Main content begins here

Galleri BOX Göteborg: ESKIMO DIVA: Talking to SAQMI, August 17, 2021

**Först vill vi notera att ordet eskimo är sett som en rasistisk förolämpning. Lokala ursprungsbefolkningar brukar helst använder ordet inuit eller or för människor i sitt egna språk. Här används ordet av Nuka, som själv är inuit, för att provocera

**𝐄𝐬𝐤𝐢𝐦𝐨 𝐃𝐢𝐯𝐚: 𝐒𝐧𝐚𝐜𝐤𝐚 𝐦𝐞𝐝 𝐒𝐀𝐐𝐌𝐈

𝙆𝙤𝙧𝙩𝙛𝙖𝙩𝙩𝙖t:
Vi kommer att sparka igång kvällen med en visning av den helt fantastiska filmen Eskimo Diva av Nuka Carmen Bisgaard. Eskimo Diva följer Nuka på hennes uppdrag att ta med sig sin dragföreställning tvärs över Grönland. Vi kommer också att prata med Anna Linder från SAQMI om hur hbtq+-filmer kan förändra liv. 

𝘼𝙡𝙡𝙩 𝙙𝙪 𝙗𝙚𝙝𝙤̈𝙫𝙚𝙧 𝙫𝙚𝙩𝙖
Vi visar upp det lockande, det fantastiska och det gåtfulla: Eskimo Diva. Eskimo Diva är en film som följer Nuka Carmen Bisgaard i hennes försök att ta med sig sin dragföreställning runt om på Grönland. Under hela resan möts hon av starkt motstånd – och kanske till och med hat från vissa – men hon är fast besluten i att skapa ett space för frihet. Kort sagt handlar filmen om aktivisten, entreprenören och filmskaparen Nuka och hennes försök att leda en hbtq+-revolution.
Med oss på denna djupdykning i hbtq+-film kommer The Swedish Archive For Queer Moving Images (SAQMI) egna Anna Linder.
Vi kommer att prata med Anna om kraften i hbtq+-film och vikten av att synliggöra hbtq+-personers olika erfarenheter. Anna är en av de som VERKLIGEN skapar liv och rörelses i vårt lilla hbtq+ Göteborg. Hon är den drivande kraften bakom SAQMI, som sakta men säkert håller på att bli den främsta platsen för spännande hbtq+ film i Sverige.
𝘚𝘈𝘘𝘔𝘐 𝘨𝘳𝘶𝘯𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘴å 𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘴𝘰𝘮 2016 𝘮𝘦𝘯 𝘩𝘢𝘳 𝘳𝘦𝘥𝘢𝘯 𝘦𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦𝘳𝘢𝘵 𝘴𝘪𝘨 𝘴𝘰𝘮 𝘦𝘯 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘭 𝘧ö𝘳 𝘲𝘶𝘦𝘦𝘳 𝘳ö𝘳𝘭𝘪𝘨 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢. 𝘐 𝘴𝘢𝘮𝘢𝘳𝘣𝘦𝘵𝘦 𝘮𝘦𝘥 𝘲𝘶𝘦𝘦𝘳𝘢 𝘢𝘳𝘬𝘪𝘷𝘢𝘳𝘪𝘦𝘳, 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘬𝘦𝘳, 𝘣𝘪𝘣𝘭𝘪𝘰𝘵𝘦𝘬𝘢𝘳𝘪𝘦𝘳, 𝘵𝘦𝘬𝘯𝘪𝘬𝘦𝘳 𝘰𝘤𝘩 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘨𝘯𝘦𝘳𝘴 𝘴𝘱𝘳𝘪𝘥𝘦𝘳 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦𝘯 𝘥𝘦𝘯 𝘥𝘰𝘭𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘦𝘳𝘢 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘯 𝘰𝘮 𝘳ö𝘳𝘭𝘪𝘨 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘵 𝘰𝘤𝘩 𝘣𝘳𝘦𝘵𝘵. 𝘝𝘪𝘥 𝘴𝘪𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘷 𝘴𝘪𝘵𝘵 𝘢𝘳𝘣𝘦𝘵𝘦 𝘮𝘦𝘥 𝘢𝘵𝘵 𝘴𝘺𝘯𝘭𝘪𝘨𝘨ö𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘷𝘪𝘬𝘵𝘪𝘨𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘢𝘳 𝘢𝘷 𝘷å𝘳𝘵 𝘩𝘣𝘵𝘲+-𝘬𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘳𝘷 𝘢𝘳𝘣𝘦𝘵𝘢𝘳 𝘚𝘈𝘘𝘔𝘐 𝘰𝘶𝘵𝘵𝘳ö𝘵𝘵𝘭𝘪𝘨𝘵 𝘧ö𝘳 𝘢𝘵𝘵 𝘶𝘱𝘱𝘮𝘶𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘣𝘭𝘪𝘷𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘯𝘺𝘢 𝘧𝘪𝘭𝘮𝘴𝘬𝘢𝘱𝘢𝘳𝘦 𝘱å 𝘢𝘵𝘵 𝘷å𝘨𝘢 𝘴𝘬𝘢𝘱𝘢 𝘥𝘦𝘯 𝘵𝘺𝘱 𝘢𝘷 𝘳ö𝘳𝘭𝘪𝘨𝘢 𝘣𝘪𝘭𝘥𝘦𝘳 𝘴𝘰𝘮 𝘥𝘦 𝘷𝘪𝘭𝘭 𝘴𝘦 𝘪 𝘷ä𝘳𝘭𝘥𝘦𝘯.

𝗧𝗶𝗹𝗹𝗴𝗮̈𝗻𝗴𝗹𝗶𝗴𝗵𝗲𝘁 *** Prioriterade grupper***
Vårt community har separerats av sprickor. Sprickor som baseras på klass, rasifiering, ålder, funktion, sexualitet och könsidentitet. Därför har vi identifierat fem prioriterade grupper som vi ägnar extra uppmärksamhet åt.Dessa hbtq+-grupper är:
– Personer från arbetarklassen
– Rasifierade personer
– Personer med funktionsvariationer
– Äldre personer
– Binära och icke-binära transpersonerOm du tillhör någon av dessa grupper kommer vi att:
– Betala din resa till evenemanget om du behöver det (om detta gäller dig kan du kontakta oss på facebook, instagram [@wearestatusqueer] eller via e-post [info@statusqueer.se]).
– Reservera platser för dig i våra workshops.Vi har också prioriterat konst och kultur som är för och av er i vårt program.Att lära känna varandra, skapa nya kontakter och utforska våra egna erfarenheter kan vara utmanande. Därför har vi också utsett en trygghetsperson för varje event, som kommer att finnas till hands för att hjälpa till att hantera eventuella svåra situationer eller känslor som kan dyka upp.
*** Rummets fysiska tillgänglighet ***Lokalen är fysiskt tillgänglig för rullstolsanvändare med en ramp på gatunivå och en annan i galleriet. Utrymmet kommer att utformas så att rullstolsanvändare och personer med begränsad rörlighet har möjlighet att röra sig igenom det.

𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇
If you’re not sure what this is all about, we’re in the midst of a LGBTQ+ awakening here in Gothenburg with our festival Sparkplug. Here’s a link to the main event page for the festival so you can get an overview of our full programme: https://fb.me/e/13xZUsz1S
ALL events are 𝙁𝙍𝙀𝙀 𝙀𝙉𝙏𝙍𝙔 
BOOKING REQUIRED
Sign up here: https://forms.gle/wyaC7Lc9dgrgd4Aw6

Facebook event

**we want here to make the note that eskimo is considered by many indigenous people to be a racist slur, indigenous people from this region tend to favour either inuit or local words for human. Nuka, who herself is inuit, is using the word here to provoke

**𝐄𝐬𝐤𝐢𝐦𝐨 𝐃𝐢𝐯𝐚: 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐒𝐀𝐐𝐌𝐈

𝑺𝒖𝒎𝒎𝒂𝒓𝒚:
We’re going to be kicking off this evening with a screening of the absolutely fabulous film Eskimo Diva by Nuka Carmen Bisgaard. Eskimo Diva follows Nuka on her mission to bring her drag performance across Greenland. Well also be talking to SAQMI’s Anna Linder about the power of LGBTQ+ film to change lives.

𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙪 𝙣𝙚𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙠𝙣𝙤𝙬
We’re screening the enticing, the fabulous, the enigmatic: Eskimo Diva. Eskimo Diva is a film following Nuka Carmen Bisgaard in her bid to take her drag performance around Greenland. Throughout her journey she is met by strong opposition – and perhaps even hatred from some – but she stays determined in her bid to create a space for freedom.In short, this film is about activist, entrepreneur and filmmaker Nuka and her bid to front an LGBTQ+ revolution.

Joining us for this dive into LGBTQ+ film will be The Swedish Archive for Queer Moving Images’ (SAQMI) very own Anna Linder. We’re going to be talking to Anna about the power of LGBTQ+ film and the importance of making visible the diverse experiences of LGBTQ+ people.
Anna is one of THE movers and shakers in our little slice of LGBTQ+ Gothenburg. She is the driving force of SAQMI, which is surely and steadily becoming the place for exciting LGBTQ+ film in Sweden.
𝘍𝘰𝘶𝘯𝘥𝘦𝘥 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘪𝘯 2016, 𝘚𝘈𝘘𝘔𝘐 𝘩𝘢𝘴 𝘤𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘥 𝘪𝘵𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘢𝘴 𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘭 𝘧𝘰𝘳 𝘲𝘶𝘦𝘦𝘳 𝘮𝘰𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘮𝘢𝘨𝘦𝘴. 𝘞𝘰𝘳𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘲𝘶𝘦𝘦𝘳 𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘷𝘪𝘴𝘵𝘴, 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢𝘯𝘴, 𝘭𝘪𝘣𝘳𝘢𝘳𝘪𝘯𝘴, 𝘵𝘦𝘤𝘩𝘯𝘪𝘤𝘪𝘢𝘯𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘨𝘯𝘦𝘳𝘴, 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘴 𝘴𝘱𝘳𝘦𝘢𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘪𝘥𝘥𝘦𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘦𝘳 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘰𝘧 𝘮𝘰𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘮𝘢𝘨𝘦𝘴 𝘧𝘢𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘪𝘥𝘦. 𝘈𝘭𝘰𝘯𝘨𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘴𝘭𝘪𝘤𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘰𝘶𝘳 𝘓𝘎𝘉𝘛𝘘+ 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘩𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢𝘨𝘦 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦, 𝘚𝘈𝘘𝘔𝘐 𝘸𝘰𝘳𝘬𝘴 𝘵𝘪𝘳𝘦𝘭𝘦𝘴𝘴𝘭𝘺 𝘵𝘰 𝘦𝘯𝘤𝘰𝘶𝘳𝘢𝘨𝘦 𝘯𝘦𝘸 𝘧𝘪𝘭𝘮𝘮𝘢𝘬𝘦𝘳𝘴 𝘪𝘯 𝘸𝘢𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘰 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘺𝘱𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘮𝘰𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘮𝘢𝘨𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥.

𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 *** Priority Groups***
Our community is fractured and scattered. We are fractured along lines of class, racialisation, age, ability, sexuality and gender identity. That’s why we have identified 5 priority groups who we are giving extra attention to.These LGBTQ+ groups are
– Working class people
– Racialized people
– People with disabilities
– Elderly people
– Binary and non-binary trans peopleIf you belong to one of these groups then we will:
– Pay for your travel to the event if you need it (if this applies to you then contact us on facebook, instagram [@wearestatusqueer] or via email [info@statusqueer.se])
– Reserve spots for you in our workshopsWe have also prioritised work that is for and by you in our programme.Getting to know each other, creating new connections and exploring our own experiences can each come with their own challenges. That’s why we’re also designating a safe person for every event who will be on hand to help work through any difficult situations or emotions that might come up.
*** Physical Accessibility of the Space ***The space is physically accessible for wheelchair users with a ramp at street level and another in the gallery. The space will be designed with access for wheelchair users and people with limited mobility in mind.Unfortunately the gallery does not have an accessible toilet but we’re working on getting an agreement with a local business to use theirs – we’ll update you as soon as we’ve found a solution.

Eskimo Diva
Graphics from Status Queer FaceBook Event
Conversation between Sam Message and Anna Linder
ESKIMO DIVA: Talking to SAQMI, photocred: Kristina Kolaric