Skip to content
Main content begins here

About

Manifesto

For the first time ever in Sweden The Swedish Archive for Queer Moving Images are compiling the history of queer moving images and storing it all in one place. A history that has been marginalized through oppression and self-censorship. Through methods such as documentation, interviews, archiving, screenings, presentations, workshops and discussions, the first platform of queer moving images in Sweden has been created.

The Swedish Archive for Queer Moving Images is a platform and an archive for queer moving images in Sweden, throughout history until the present day.

The Swedish Archive for Queer Moving Images is an indisputable venue for talks, discussions, meetings and screenings.

The Swedish Archive for Queer Moving Images is the link between those who create queer moving images and those that search for them.

The Swedish Archive for Queer Moving Images creates a portal for queer moving images in Sweden, with the aid of queer archivists, historians, librarians, technicians and designers.

The Swedish Archive for Queer Moving Images makes a hidden queer history of moving images available and visible, spreading it far and wide.

The Swedish Archive for Queer Moving Images works towards bolstering more people in daring to create the moving images they wish to see and find support for their vision.

The Swedish Archive for Queer Moving Images wishes to inspire young queer people to work with moving images.

The Swedish Archive for Queer Moving Images ensures that queer moving images is written into the history.

Artistic director

Anna Linder

Archive group 2024:

Samuel Bjelkenäs, Dagmar Brunow, Karin Drake, Anna Johansson, Karl-Magnus Johansson, Sandra Linnéll, Hanna Malmsten, Timo Menke, Nanna Olsson, Filippa Släger

Program group 2024:

Sam Message, Kolbrún Inga Söring

Communication 2024:

Anna Jegéus

Working group 2024:

Cameron Calcluth, Matilda Friman, Josefin Granqvist, Silas Lilo, Vincent Orback, Mats Råsmark, Adrian Turrado, Sanna Wiggefors

VOLONTEERS 2024:

Max Fuchs, Gabriel Gustafsson, Clara Lund, Laurence Price, Emma Sundberg Reischl, Martina Ruscitti, Theodoros Vasilopoulos, Minna Elif Wendin

FILM PEDAGOGUES 2024:

Hanna Högstedt, Sam Message, Stina Nilss

More about all of us below:

Friends and co-workers of SAQMI

The idea to start SAQMI began in 2016 when Anna Linder researched the topic of Queer moving images at Valand Academy in Gothenburg. Today, SAQMI is located in the Gathenhielmska Cultural Reserve in Gothenburg and works to collect and make Swedish queer moving images visible. The first public screening took place at Umeå European Film Festival / Bildmuseet Umeå – Art´s Friday! on the 24th of November 2017. SAQMI has been made possible by Kulturbryggan’s key support between 2016-2020.

With funding from Swedish Arts Council, Gothenburg City and Holger and Thyra Lauritzens foundation. In collaboration with HDK-Valand – Academy of Art and Design/University of Gothenburg.

“Queers have long been collectors because they are not the subject of official histories and thus have to make it themselves, collecting materials that others might see as marginal”
– Ann Cvetkovich

Friends and co-workers of SAQMI

Friends and co-workers of SAQMI

Jon Aagaard Gao

ENG: Jon Aagaard Gao is a poet and artist. They live in Stockholm, they work in Gothenburg and they have their heart in Malmö. In their artistry, the poetry and the queer community often comes first. A lot of what they write is about wanting kindness, wanting it all, all of the emotions – diving heartfirst, all about too much Instagram, all about language, all about whiteness, all about trauma but in an almost-funny way. They want to bring the feeling of home into the text, embrace the queerness in the art, turn text into image and into text again, perhaps on stage, preferably collectively. Some of the collectives they work with are: @dromsyskon_zine @fakedaughter @rest_resist. Some of their art can be found here.

SVE: Jon Aagaard Gao är poet och konstnär. Bor i Stockholm, jobbar i Göteborg, har hjärtat i Malmö. I sitt konstnärskap kommer texten och det queera communityt ofta först. Mycket av det den skriver handlar om att vilja ha snällt, ha allt, om känslokrafs, om att hänga för mycket på Instagram, om språk, om vithet, om trauma men på ett nästan-härligt-lättillgängligt sätt. Hen vill ta in hemmet i texten, queera famnar i konsten, göra text till bild till text igen, kanske på scen, gärna kollektivt. Några kollektiv den jobbar med är: @dromsyskon_zine @fakedaughter @rest_resist. Lite konst finns att se här.

Arkivet för Rosa Brus

ENG: The archive for Rosa Brus works to collect, distribute and expose sounds which carry queer history with and in them. This work will be undertaken in collaboration with other archives, researchers and queer activist and artists. Through bringing together readings and public engagements in the form of festivals, workshops and site specific sound-works around Sweden and through working with participants we will explore both Rosa Brus and what a sound archive can be. The archive for Rosa Brus is run by Anna Giertz, Johan Sundell and Birt Berglund together with the cultural association Tupilak.

SVE: Arkivet för Rosa Brus arbetar för att samla in och synliggöra ljud som bärare av queer historia. Det kommer vi göra i samarbete med andra arkiv, forskare, queeraktivister och konstnärer. Genom insamling, uppläsning och publika arrangemang i form av festivaler, workshops och platsspecifika ljudverk runt om i Sverige utforskar vi tillsammans med deltagarna rosa brus och vad ett ljudarkiv kan vara. Arkivet för Rosa Brus drivs av Anna Giertz, Johan Sundell och Birt Berglund tillsammans med kulturföreningen Tupilak.

Bitte Andersson

ENG: Bitte Andersson is a comic artist and illustrator who currently works as a teacher at Konstfack University of Arts, Crafts and Design. She has directed the lesbian action comedy musical Dyke Hard which was a collective DIY-project with over 300 participants. Dyke Hard was screened at Stockholm IFF and Berlinale among others, and got cinema distribution in several countries. Bitte has also started the feminist/queer bookstore Hallongrottan in Stockholm and produced a local TV-show together with customers, volunteers and employees of the bookstore. After Dyke Hard she has written/drawn the graphic novel At the End of the Rainbow in collaboration with thirteen elderly LGBTQ-people. Bitte was part of SAQMI’s first reference group 2017-2020.

SVE: Bitte Andersson är serietecknare och illustratör och jobbar för tillfället som lärare på Konstfack. Hon har regisserat den lesbiska actionkomedimusikalen Dyke Hard som var ett kollektivt DIY-projekt med drygt 300 medverkande. Dyke Hard visades på bl a Stockholms FF, Berlinale och på biograf i flera länder. Bitte har även startat den feministiska/queera bokhandeln Hallongrottan i Stockholm och producerat lokalTV tillsammans med butikens kunder, volontärer och anställda. Efter Dyke Hard har hon skrivit/tecknat serieromanen I slutet av regnbågen i samarbete med tretton HBTQ-seniorer som delat med sig av sina livsberättelser. Bitte var med i SAQMIs första referensgrupp 2017-2020.

Saga Becker

ENG: Author, actress, director and queer activist who made her breakthrough in Ester Martin Bergsmark’s feature film Something Must Break (2014) for which she was awarded the Swedish Guldbagge Award for best actress in a leading role. Saga Becker is also playing the lead role in Fuckgirls (2017) a short movie written and directed by herself in collaboration with Christofer Nilsson. Saga is also one of the main characters in the reality series Girls Like Us and has blogged about popular culture on SVT’s Edit (Swedish national public television) blog platform. In 2019 came her debut novel Våra tungor smakar våld. Main themes in Saga’s work are identity, sexuality and mental health. Saga was part of SAQMI’s first reference group 2017-2020.

SVE: Författare, skådespelerska, regissör och queer aktivist. Slog igenom i Ester Martin Bergsmarks film Nånting måste gå sönder där hon tilldelades guldbaggen för bästa kvinnliga huvudroll. Sedan dess har hon varit en av huvudkaraktärerna i realityserien Tjejer som oss, bloggat om populärkultur på SVT Edit. Skrivit, regisserat och spelat huvudrollen i den egna kortfilmen Fuckgirls som hon gjorde tillsammans med Christofer Nilsson. 2019 kom hennes debutroman Våra tungor smakar våld. Sagas fokus i skapandet rör alltid ämnen som identitet, sexualitet och psykisk hälsa. Saga var med i SAQMIs första referensgrupp 2017-2020.

Samuel Bjelkenäs

ENG: Studying for a Masters degree in Library and Information Science, with Bachelors degrees in Culture Studies and Literary Studies. A lover of film and especially films with queer themes. Currently working with SAQMI´s digital archive.

SVE: Student, läser en masterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap. Har tidigare kandidatexamen i kulturvetenskap och litteraturvetenskap. Älskar film, och speciellt filmer med det queera i fokus. Arbetar för närvarande med SAQMI:s digitala arkiv.

Maja Ray Borg

ENG: Maja Ray Borg is an Artist and Film Director, working with documentary and experimental film and is as likely to exhibit their work on cinema as in art galleries. Borg’s work explores political alternatives and personal ‘other- ness’ and is often focussed on the deconstruction of culture, economy, sexuality, mythology and language itself. Maja Ray was part of SAQMI’s first reference group 2017-2020.

SVE: Maja Ray Borg är konstnär och filmare. Hens filmer och installationer som visas internationellt både på biograf och konstgallerier utforskar ofta den mänskliga upplevelsen av kollektiva system och kategoriseringar såsom ekonomi, religion, sexualitet, kön och lingvistik. Maja Ray var med i SAQMIs första referensgrupp 2017-2020.

Dagmar Brunow

ENG: Dagmar Brunow is an Associate Professor in film studies at Linnaeus University in Sweden. Her research interests are memory cultures, film archives, video collectives and queer historiography. In her research project “The Cultural Heritage of the Moving Image”, financed by the Swedish Research Council (2016-2018) she has examined how archives are currently curating film heritage in terms of diversity politics and the recognition of minorities. Dagmar divides her time between Växjö (Sweden) and Hamburg, where she is part of the programming committee for the Hamburg International Queer Film Festival.

SVE: Dagmar Brunow är docent i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon har i många år forskat kring filmarkiv, minne, videokollektiv och queer historieskrivning. I hennes forskningsprojekt ”Den rörliga bildens filmarv. Mångfald och minne i digitala filmarkiv” (VR 2016-2018) har hon undersökt hur arkiven kurerar sitt filmarv ur ett mångfaldsperspektiv. Dagmar pendlar mellan Sverige och Hamburg där hon är med i programutskottet på Hamburgs internationella queerfilmfestival ”Lesbisch Schwule Filmtage”.

Cameron Calcluth

https://phys.cam

ENG: Physicist and current doctoral student of quantum computing at Chalmers University of Technology. Interested in entirely new types of computers and existing classical computers alike. Currently providing technical support to SAQMI in my spare time, trying to get involved in the community in the meantime.

SVE: Fysiker och nuvarande doktorand vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, avdelningen tillämpad kvantfysik vid Chalmers tekniska högskola. Intresserad av både helt nya slags datorer och befintliga klassiska. Ägnar fritiden åt att hjälpa SAQMI med teknisk support och lära känna communityn under tiden.

Alex Alvina Chamberland

ENG: Alex Alvina Chamberland is a trans woman writer and performance artist based in Berlin. She has an MA in gender studies from Södertörns Högskola, with a thesis on trans feminine sisterhood and intersectionality in NYC. In 2015 Bokförlaget ETC published her co-authored book Allt som är Mitt: Våldtäkt, Stigmatisering och Upprättelse (All that is mine: Rape, Stigmatization and Reparation). In 2018 her novel Utelåst – Uppväxtnostalgi för freaks (Locked Out – A nostalgic account of growing up for freaks) was published by Dockhaveri Förlag. She has been widely published in journals and newspapers in both Swedish and English. She is currently writing her first English language novel, Love the World or Get Killed Trying, from which she has read excerpts at venues such as KW and Schwules Museum in Berlin, The Swedish National Youth Theatre, The New School in NYC, La Mutinerie in Paris, Wienwoche and The Athens & Epidaurus Festival among other places. For SAQMI she has worked with translations and corrections of English language texts.

SVE: Alex Alvina Chamberland är författarinna och performancekonstnär, baserad i Berlin, men född och uppvuxen i Sverige och Norra Kalifornien. Hon har släppt två böcker på svenska, Allt som är mitt: Våldtäkt, stigmatisering och upprättelse (tillsammans med Anna Svensson) och Utelåst – Uppväxtnostalgi för freaks. Hon arbetar just nu med sin första engelska roman Love the World or Get Killed Trying, som representeras av Sophie Scard på United Agents i London. För SAQMI har hon arbetat med översättningar och korrektur.

Maryam Fanni

http://www.maryamfanni.se

ENG: Maryam Fanni is a graphic designer and PhD student in Design at HDK Academy of Craft and Design. She has contributed in developing the visual communication of SAQMI by designing a logotype and other graphics.

SVE: Maryam Fanni är grafisk formgivare och doktorand i Design på HDK Högskolan för Design och Konsthantverk. Hon har varit delaktig i framtagandet av den visuella kommunikationen för SAQMI genom att designa logotypen och annat grafiskt material.

Matilda Friman

ENG: Matilda is a filmmaker and sound designer from Helsingborg, currently living in Stockholm where she is studying the BA program in film and sound design. Matilda is working with SAQMI as a technician 25% that also involves digitalization of the film archive.

SVE:

Matilda är en filmare och klippare/ljuddesigner, född i Helsingborg. Numera bor hon i Stockholm där hon studerar kandidatprogrammet i film (filmklippning och ljuddesign) på SKH. Matilda arbetar med SAQMI som tekniker på 25% med bland annat digitalisering av filmmaterial för arkivet.

Josefin Granqvist

ENG: Josefin Granqvist is an artist and likes touching film, clay and language. Interested in the literal, the lithified, materiality and other hot matters of reality. She also operates robot cameras at the Malmö opera. For SAQMI, she contributes subtitles and translations.

SVE: Josefin Granqvist är konstnär och jobbar med film, ord och lera. Intresserad av bokstavlighet, påtaglighet, materialitet och andra heta realiteter. I coronans tidevarv jobbar hon också med robotkameror på Malmö Opera. Hos SAQMI hjälper hon till med textning och översättning.

Malin Holgersson

ENG: Malin Holgersson is an artist, podcaster, editor, writer and dramaturge that works mostly within performing arts and audio drama. Their work is interdisciplinary and combines text, sound and body/ies. Malin is producing the queer and lesbian podcast Nyfiken Brun together with Iki Gonzalez Magnusson and is a member of the queer art collective Ful.

SVE: Malin Holgersson är ljudkonstnär, dramatiker, dramaturg, redaktör och podcastare. Hen arbetar genreöverskridande med text, ljud och kropp, och iscensätter ofta dokumentära berättelser. Malin driver den queera och lesbiska podcasten Nyfiken Brun tillsammans med Iki Gonzalez Magnusson och är medlem i queera konstkollektivet Ful.

Hanna Högstedt

ENG: Hanna Högstedt is a director and scriptwriter with a degree from The School of Film Directing in Gothenburg. Her latest film, Burka Songs 2.0, created debate all over Sweden – a debate which she follows up in a new film project, The Favourite Extremists. She is currently working as the director of photography on Hanna Skölds new feature, and is editing her short film about a family trauma. Högstedt regularly contributes to “Tankar för dagen” on the Swedish Public Service Radio.

SVE: Hanna Högstedt är regissör och manusförfattare utbildad på Filmhögskolan i Göteborg. Hennes senaste film, Burka Songs 2.0, skapade debatt i hela Sverige, vilket hon följer upp i ett nytt filmprojekt; Favoritextremisterna. Just nu arbetar hon som filmfotograf på Hanna Skölds nya långfilm, samt klipper sin kortfilm om ett familjetrauma. Högstedt medverkar också regelbundet i Sveriges Radios Tankar för dagen.

Anna Jegéus

ENG: Anna Jegéus works with SAQMI´s communications. She is based in Stockholm and has a background in digital marketing, social media and writing. She also works as a film actress and is very passionate about different ways of working with diversity and representation in film and media.

SVE: Anna Jegéus arbetar med SAQMIs kommunikation. Hon är baserad i Stockholm och har en bakgrund inom digital marknadsföring, sociala medier och skrivande. Utöver detta arbetar hon också som skådespelare och en av hennes hjärtefrågor är mångfald och representation i film och media.

Anna Johansson

ENG: Anna Johansson is studying archival science and has a particular interest in moving images. Her bachelor’s thesis examined how Swedish private archival institutions are working with long-term preservation and access to their digital film collections. She has also worked as a documentary filmmaker and are one of the co-producers for Malmö Queer Film Festival, with the focus on highlighting the work of local queer film makers.

SVE: Anna Johansson är arkivstudent med särskilt intresse för rörlig bild. Hennes kandidatuppsats berörde enskilda arkivinstitutioners arbete med att bevara och tillgängliggöra film och vilka utmaningar som finns med detta. Hon har också verkat som dokumentärfilmare och är medproducent för Malmö Queer Filmfestival med fokus på att lyfta lokala queera filmskapare.

Karl-Magnus Johansson

ENG: Karl-Magnus Johansson is an archivist and public program manager at the Regional State Archives in Gothenburg, which is a unit of the Swedish National Archives. He has published several academic and non-academic works, and is the editor of two archival science books. Karl-Magnus was part of SAQMI’s first project group 2017-2020.

SVE: Karl-Magnus Johansson är arkivarie och ansvarig för förmedling vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Han är författare till en rad populärvetenskapliga texter och vetenskapliga artiklar och redaktör för två arkivteoretiska antologier. Karl-Magnus var med i SAQMIs första projektgrupp 2017-2020.

Conny Karlsson Lundgren

https://www.connykarlsson.se

ENG: Conny Karlsson Lundgren is a visual artist based in Stockholm and Hoby Mosse, Sweden. With the help of film, text, image, and archival documents, his work traverses the boundaries between social, political, and private identities. Turning to interdisciplinary methods, alternative realities and social agreements are reimagined through experiences, contrapositions, desires, and secret codes. The ephemeral, accidental traces and moments that challenge existing narratives are a reoccurring fascination, with attention to the archive as both carrier of information and a mechanism of control. Conny was part of SAQMI’s first reference group 2017-2020.

SVE: Conny Karlsson Lundgren är konstnär med bas i Stockholm och Hoby Mosse. Med hjälp av film, text, bild och arkivdokument utforskar hans arbete gränser mellan en social, politisk och privat identitet. Genom interdisciplinära metoder omgestaltas alternativa verkligheter och sociala överenskommelser, fyllda med erfarenheter, motsättningar, begär och hemliga koder. De efemära, tillfälliga spår och ögonblick som utmanar större narrativ är en återkommande fascination, med ett intresse för arkivet; likt en spegling av en samhällsform, som ofta handlar mer om kontroll än information. Conny var med i SAQMIs första referensgrupp 2017-2020.

Olov Kriström

ENG: Olov Kriström is a librarian, historian and activist, preferebly queer in all instances. When the author Klara Johanson filled out the 1930 census form, she listed her disabilities as “agoraphobia, bibliomania, insomnia and intelligens”. Olov tries to follow in K.J.’s footsteps, but still sleeps pretty well. To SAQMI Olov contributes a striving towards synthesis between order and chaos in the context of cataloguing. Olov was part of SAQMI’s first project group 2017-2020.

SVE: Olov Kriström är bibliotekarie, historiker och aktivist, allt gärna med prefixet queer-. När författaren Klara Johanson fyllde i 1930 års folkräkningsblankett beskrev hon sina lyten som “agorafobi, bibliomani, insomnia och intelligens”. Olov försöker följa i K.J.:s fotspår, men sover fortfarande rätt gott. Till SAQMI bidrar Olov med en strävan efter syntes mellan ordning och kaos i katalogiseringssammanhang. Olov var med i SAQMIs första projektgrupp 2017-2020.

Silas Lilo

ENG: Silas Lilo Jensen is a musician, sound artist and music producer who lives in Gothenburg. They are active with the music projects Rembody and Silas Lilo. Their music and sound art often center queer experiences with the intention of lifting stories that have been marginalized.
Silas has a background within gender studies and has been involved in organizing meeting places and networks for queers and trans people for many years.
They have taught songwriting, sound art and music production within organizations and courses that center trans people, nonbinary people and girls/women (Popkollo, Vem Kan Bli Producent, Kvinnofolkhögskolan).
At SAQMI, Silas works as a sound technician at film screenings and produces episodes for SAQMI play.

SVE: Silas Lilo Jensen är musiker, ljudkonstnär och musikproducent och bor i Göteborg. Den är aktiv med musikprojekten Rembody och Silas Lilo. Dens musik fokuserar ofta på queera erfarenheter med intentionen att lyfta berättelser som har marginaliserats.
Silas har en bakgrund som genusvetare och har under manga år engagerat sig i att starta och driva mötesplatser och nätverk för queers och transpersoner. Den har undervisat i låtskrivande, ljudkonst och musikproduktion inom föreningar och kurser som centrerar transpersoner, ickebinära personer och tjejer/kvinnor (Popkollo, Vem Kan Bli Producent, Kvinnofolkhögskolan)
På SAQMI jobbar Silas som ljudtekniker vid filmvisningar och producerar avsnitt till SAQMI play.

Marcus Lindeen

ENG: Marcus Lindeen is a Swedish writer and director. His feature documentary film The Raft has since the premiere at CPH:DOX been shown in over fifty festivals and was theatrically released in eleven countries. In 2019 it won the Prix Europa for Best European Television Documentary. The same prize was awarded to Lindeen’s debut film Regretters in 2011. Regretters is both a theater play and a documentary film about two Swedish men who regret their sexual reassignment surgeries. The scenography used in The Raft was exhibited as an art installation at Centre Pompidou in Paris, where Marcus currently lives. Lindeen is also pursuing a PhD candidate at Sthlm University of the Arts where he is exploring the subject of ”The Staged Documentary” through an artistic film project. Marcus was part of SAQMI’s first reference group 2017-2020.

SVE: Marcus Lindeen är dramatiker och regissör och arbetar med både film och teater. Sedan han gick ut regilinjen på Dramatiska Institutet har han regisserat fyra filmer och skrivit och regisserat ett flertal pjäser som spelat på bland annat Dramaten i Stockholm, Schaubühne i Berlin och Théâtre de Gennevilliers i Paris. Hans debutfilm Ångrarna (2010) och den senaste filmen Flotten (2018) belönades båda med Prix Europa för bästa europeiska tv-dokumentär. Flotten har visats på mer än femtio filmfestivaler och haft biopremiär i elva länder. Scenografin till filmen har också ställts ut som en interaktiv konstinstallation på Centre Pompidou i Paris och Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn. Marcus bor och arbetar i Paris där han förbereder produktionen av sin andra pjäs på franska som har premiär hösten 2020. Marcus var med i SAQMIs första referensgrupp 2017-2020.

Amanda Lindgren

ENG: Amanda Lindgren is an experienced multi-instrumentalist, composer, producer and sound engineer who runs the recording studio Ljudinstitutet in Umeå together with two colleagues. Amanda was for many years active as a composer/musician/producer in the electronica pop duo Systraskap and is currently a member in the bands Jeff Elliot, Barnet and Lilla Parasit. She has also worked as a mentor in Lesbisk Odyssé’s mentor program for queer youth in northern Sweden. Amandas artistry is rooted in a queer practice, where she consciously seeks less gender stereotypical projects, and creates her own platforms. Amanda has composed SAQMI Play’s music.

SVE: Amanda Lindgren är en musiker, kompositör, studiotekniker och musikproducent från Umeå som är med och driver studion Ljudinstitutet. Amanda spelar just nu med banden Jeff Elliot, Lilla Parasit och Barnet. Hen är en av grundarna av Systraskap, en elektronikaduo med eget skivbolag som var aktiva mellan 2011-2017. Amanda har även varit mentor på Lesbisk Odyssés mentorsprogram för queera norrländska ungdomar. Hens konstnärliga verksamhet utgår från en queer praktik där hen medvetet söker sig till mindre könsstereotypa projekt, och skapar egna plattformar. Amanda har komponerat SAQMI Plays musik.

Sandra Linnéll

ENG: Audiovisual archivist with a background in gender studies. Currently working at SVT archive with research, digitization and metadata management. Sandra was part of SAQMI’s first project group 2017-2020.

SVE: Genusvetare och arkivarie med inriktning mot audiovisuellt material. Jobbar för närvarande som arkivredaktör på SVT med bland annat research, digitalisering och metadatahantering. Sandra var med i SAQMIs första projektgrupp 2017-2020.

Anna Linder

https://annalinder.se

ENG: Anna Linder has worked in the field of moving images as an independent artist, curator and producer since early 1990s. They worked as a curator and producer at Filmform – a foundation dedicated to promotion, distribution and preservation of Swedish Art Film and Experimental Video (2004-2012). Recent projects is the artistic research project Queer Moving Images at Valand Academy, the experimental film Spermwhore and last year the exhibition Colere at Havremagasinet in Boden. Founded SAQMI in 2017.

SVE: Anna Linder är verksam som konstnär, curator och kulturproducent. Framförallt inom området rörlig bild. Hen arbetade som curator och producent på Filmform – arkivet för svensk experimentfilm och videokonst (2004-2012). Projekt att nämna är det konstnärliga forskningsprojektet Queera rörliga bilder vid Akademin Valand, eperimentfilmen Spermahoran och nu senast utställningen Colere på Havremagasinet i Boden. Grundade SAQMI 2017.

Raquel López Romero

ENG: Raquel López Romero is currently (sept/oct 2022) working for SAQMI as an intern while studying for a MA in Gendering Practices at Göteborgs Universitet. She has a background in Asian and Japanese studies with a BA from Autonomous University of Madrid. Raquel shows a substantial interest in feminist and queer representation in cinema, and she has conducted academic research in diverse aspects of gender studies such as queer and trans studies, or the analysis of the subversive and the political. “SAQMI offers a great opportunity to expand my practical knowledge in the field, and learn how to actively preserve queer heritage while making a difference in this world.”

 

SVE: Raquel López Romero arbetar för närvarande (sept/okt 2022) för SAQMI som praktikant samtidigt som hon studerar för en magisterexamen i genderingspraktik vid Göteborgs universitet. Hon har en bakgrund i asiatiska och japanska studier med en BA från Autonoma universitetet i Madrid. Hon visar ett stort intresse för feministisk och queer representation i film, och hon har bedrivit akademisk forskning inom olika aspekter av genusvetenskap som queer- och transstudier, eller analys av det subversiva och politiska. “SAQMI erbjuder en fantastisk möjlighet att utöka mina praktiska kunskaper och lära mig hur en aktivt kan bevara det queera arvet och samtidigt göra skillnad.”
Hanna Malmsten

ENG: Has a BA in social antropology from Gothenburg University, and a particular interest in and fondness for queer cultural heritage. Currently involved with SAQMI’s paper archive and running a study circle on film and archive knowledge through ABF.

SVE: Har en kandidatexamen i socialantropologi från Göteborgs universitet, med särskilt intresse för och förkärlek till queert kulturarv. Är för närvarande aktiv med SAQMI:s pappersarkiv och ledare för SAQMI:s studiecirkel i film- och arkivkunskap via ABF.

 

 

Timo Menke

ENG: Timo Menke is an interdisciplinary artist living and working in Stockholm. Investigating the relationship between the observer and the observed, subject and object, recorder and projector, lens and screen, his practice is increasingly aiming at a dark holistic approach. Using photographic and moving images, documents, objects, drawing and plant cultivation he approaches, renegotiates and speculates about our common nature-culture, in order to highlight and transform an increasingly dark matter: body, earth, space. He graduated from Konstfack in 1999 where he was also an Assistant Professor in the Art Department between 2004-2014. Menke is represented by Moderna Museet Stockholm (Modern Art Museum in Stockholm), Kalmar konstmuseum (Kalmar Art Museum) and Pori Art Museum and distributed by Filmform. Timo was part of SAQMI’s first project group 2017-2020.

SVE: Timo Menkes praktik är interdisciplinär och syftar mot en mörk holistisk approach, med vilken han undersöker relationen mellan betraktaren och det betraktade, subjekt och objekt, kamera och projektor, lins och skärm. Med bas i fotografiska och rörliga bilder, dokument, objekt, teckning och växtodlingar närmar han sig, omförhandlar och spekulerar kring vår gemensamma natur-kultur, i syfte att belysa och omvandla en allt mörkare materia: jorden, kroppen, rymden. Han examinerades från Konstfack 1999 där han även var lektor vid institutionen för konst 2004-2014. Han bor och arbetar i Stockholm och är representerad på Moderna Museet Stockholm, Kalmar konstmuseum, Pori Art Museum och distribueras av Filmform. Timo var med i SAQMIs första projektgrupp 2017-2020.

Sam Message

ENG: Fresh queer creative on the run from Brexit and Boris madness. Driven by a demand for social justice and a desire to help the previously silenced take centre stage. Me: Drag-something, performance artist working with the surreal, the subversive and the political. Curator specialising in queer and feminist histories. Researcher of queering practice and theory. Evaluator and facilitator working with accessibility and engagement. Activist and active community member and socialite. All singing, all dancing, tours, workshops, happenings, installing exhibitions. Currently curating the film serie Cherry Pic for SAQMI and working on their new organisation Status Queer.

SVE: Nykläckt queer kreatör på rymmen från Brexit och Boris Johnson-galenskaper. Curaterar filmserien Cherry Pic för SAQMI och jobbar med den nybildade föreningen Status Queer. Sam drivs av kampen för sociala rättigheter och att ge plats åt de tidigare tystade. Drag-nånting och performancekonstnär som jobbar med det overkliga, omstörtande och politiska. Curator inriktad på queera och feministiska historier och researcher inom queer praktik och teori, samt rådgivare med fokus på tillgänglighet och engagemang.

Elsa Modin

ENG: Librarian who worked for 25 years in libraries and archives. Interested in indexing and participated in various thesaurus and subject words projects, especially in the field of gender. Member of the now dormant choir Lucky Lips (1989-2016). Engaged in the feminist course and guest house Kvinnohöjden since 1989. Has read several gender and queer courses at the University of Gothenburg.

SVE: Bibliotekarie som arbetat över 25 år i bibliotek och arkiv. Intresserad av indexering och deltagit i olika thesaurus- och ämnesordsprojekt, framför allt inom genusområdet. Medlem i den numera avsomnade kören Lucky Lips (1989 – 2016). Engagerad i den feministiska kurs- och gästgården Kvinnohöjden sedan 1989. Har läst ett flertal genus- och queerkurser vid Göteborgs universitet.

Stina Nilss

ENG: Stina Nilss is a cultural worker, lecturer and activist with a background in human rights, rural development and youth art and culture with a penchant for complexities, history, society and artistic expression. Amongst other things, Stina is active within the literary organisation Textival and works with asylum rights, LGBTQ issues and local development. Stina works together with SAQMI on both school outreach programmes as well as SAQMI’s project Queer Moving History.

SVE: Stina Nilss är kulturarbetare, föreläsare och aktivist med en bakgrund inom mänskliga rättigheter, landsbygdsutveckling och ung konst och kultur, med en förkärlek för historia, det komplexa, samhälle och konstnärliga uttryck. Stina är aktiv inom bland annat den litterära aktören Textival och arbetar med asylrätt, hbtqi-frågor och lokal utveckling. Stina samarbetar med SAQMI kring bland annat pridefestivaler, skolvisningar och Queer Moving History.

Nikolas Nilsson

ENG: Nikolas Nilsson (formerly Nike Nilsson) is an artist who works with installation, collage, drawing, photography and moving images in Gothenburg. His works are often autobiographical, philosophical, serious and humorous. For a few years he has exploring the concept of “narrative identity” through his photo archive based on the questions of who I am, who I have been and where I am going. Nikolas also plays and makes music in the band Left wing Lucy, formerly Baby Baby Bullshit in the Trans-Feminist music scene. Nikolas did an internship at SAQMI in the spring of 2021 as part of the education: International cultural project.

SVE: Nikolas Nilsson (tidigare Nike Nilsson ) är konstnär och arbetar med installation, collage, teckning, foto och rörlig bild i Göteborg. Hans arbeten är ofta självbiografiska, filosofiska och har spår av allvar och humor. Sedan några år tillbaka har han  via sitt fotoarkiv utforskat  begreppet ”narrativ identitet” utifrån  frågorna vem är jag, vem har jag varit och vart är jag på väg. Nikolas spelar och gör också musik i bandet Left wing Lucy, tidigare Baby Baby Bullshit, inom den Trans-Feministiska musik scenen. Nikolas gjorde praktik hos SAQMI under våren 2021 som en del av utbildningen: Internationell kulturprojektledare & manager.

Nanna Olsson
ENG: Nanna Olsson is an archivist and researcher, based in Uppsala, with an interest for alternative archival practices and film studies. She has a background in film, political science, and the legal field, which has shaped her interest in the use of archival film in documentary productions. After relocating from New York, she is now finishing her master’s degree in archival science at Uppsala University. Nanna holds a part-time position as archivist at SAQMI.

SVE:
Nanna Olsson är en arkivarie och forskare, baserad i Uppsala, med intresse för alternativa arkiv och filmstudier. Hon har en bakgrund inom film, statsvetenskap och juridik, vilket har format hennes intresse för användandet av arkivfilm i dokumentärfilm. Efter att ha varit verksam flera år i New York, så avslutar hon just nu sin masterutbildning inom arkivvetenskap vid Uppsala universitet. Under sommaren 2023 arbetar Nanna deltid som SAQMIs arkivsamordnare.
Vincent Orback

https://www.vincentorback.se

Freelancing web designer and developer.

QRAB

http://www.qrab.org/

ENG: The Archives and Library of the Queer Movement (QRAB) collects, organizes, preserves and makes accessible documentation and information related to queer movements and people.

SVE:
Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) samlar, ordnar, bevarar och tillgängliggör dokumentation och information knuten till queera rörelser och personer.

RFSL Sjuhärad

http://sjuharad.rfsl.se

ENG: RFSL Sjuhärad works with and for LGBTQI people’s rights in all parts of society. This work takes many forms, including cultural projects, education, meeting places and advocacy. The organisation has been active since 1971 and works primarily in Sjuhärads eight municipalities.

SVE: RFSL Sjuhärad arbetar med och för hbtqi-personers rättigheter i alla delar av samhället, bland annat genom kulturprojekt, utbildning, mötesplatser och opinionsbildning. Föreningen har varit aktiv sedan 1971 och verkar främst i Sjuhärads åtta kommuner.

Mats Råsmark

ENG: Mats Råsmark suffers an almost complete lack of merit, and to top it all off he nurtures an inexterminable aversion to all forms of personal marketing. Instead, he has lived his life out of view, working in the shadows. Under a long series of pseudonyms and collective identities, which are absolutely not be revealed here, he has worked politically and artistically within, for and against a queer feminist movement. This chosen anonymity is motivated by anti-capitalist resistance to individualization, and by anti-fascist safety standards, and is consistent with the Law of Jante. Since the fall of 2022, Mats works for SAQMI and tries to make himself useful by putting papers in binders, creating lists and registers, and keeping track of numbers.

SVE: Mats Råsmark är tämligen renons på meriter, och när till råga på allt en svårutrotad aversion mot alla former av personlig marknadsföring. Istället har han levt sitt liv i det fördolda, verkandes bland skuggorna. Under en lång rad pseudonymer och kollektiva identiteter, som absolut inte här ska avslöjas, har han arbetat politiskt och konstnärligt inom, med och mot en queerfeministisk rörelse. Denna valda anonymitet är motiverad av antikapitalistiskt motstånd mot individualisering och av antifascistiskt säkerhetstänkande, samt står i samklang med jantelagen. Sedan hösten 2022 arbetar Mats för SAQMI och försöker där göra nytta genom att sätta papper i pärmar, skapa listor och register, och hålla reda på siffror.

Minna Sakaria

https://sakaria.se

Graphic designer

Filippa Släger
ENG: Filippa is an archivist who hasn’t worked in the field for that long, however they’ve lived like an archivist since childhood where collecting odd trinkets and stories has been, and still is, a great passion. Through their studies Filippa has been able to find special interests to care for in their work, such as: researching digitalisation efforts from different perspectives, taking a special interest in copyright and gdpr topics for individual members and artists in community groups, and to strive for the continuous collection and record keeping of queer lives and artwork as an essential part of our society.

Current projects Filippa is working with is registering analogue photographs in a database for museums and the fundamental works on a master thesis in archival science on a topic of the relationship between archives and different modes of exhibition through intermedial theory.

SVE: Filippa är en arkivarie som inte jobbat som arkivarie särskilt länge, däremot har hen levt som arkivarie sen barnsben där samlandet av udda ting och berättelser har varit, och fortfarande är, en stor passion. Genom sina tidigare studier har Filippa plockat fram intressen att värna om i sitt arbete som: att kritiskt granska digitaliseringsprojekt från olika perspektiv; att värna om upphovsrätt och gdpr för den individuelle medlemmen och konstnären i föreningslivet; att både kunna bevara queera verk för all framtid och etablera detta som en väsentlig del av vårt samhälle.

Just nu jobbar hen med att registrera fotografier i en databas för muséer och petar försiktigt på en masteruppsats i arkivvetenskap där hen försöker koppla samman arkiv, gränssnitt och utställningar med hjälp av intermedial teori.
Julia Spada

ENG: Julia Spada, digital archivist with a passion for the preservation of digital queer memory and a background in The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Rights (RFSL) archives. Currently developing digital preservation strategies at the archives of KTH Royal Institute of Technology, Stockholm.

SVE: Julia Spada, digital arkivarie med ett specialintresse för det digitala queera minnet som bland annat arbetat med RFSL:s arkiv. Tar till vardags fram strategier för digitalt bevarande på KTH:s arkiv.

Kolbrun Inga Söring

ENG: Kolbrun Inga Söring is a gender queer artist working in Gothenburg whose work spans several areas of artistic expression from performance, video work and site-specific installation to social engineering and cultural production. Söring hosts THIS IS THE QUEER BAR as well as being the founder and curator of the upcoming festival ENQUEERY: Festival of Queer Curiosity and cofounder of Status Queer – a non-profit working to inject new energy into the LGBTQ+ cultural scene in Gothenburg.

SVE: Kolbrun Inga Söring är en ickebinär konstnär som arbetar i Göteborg, vars arbete sträcker sig över flera områden av konstnärligt uttryck från performance, video arbete och platsspecifik installation till social teknik och kulturproduktion. Söring är värd för THIS IS THE QUEER BAR samt är grundare och medkurator för den kommande festivalen ENQUEERY: Festival of Queer Curiosity och medgrundare av Status Queer – en ideell organisation som arbetar för att spruta in ny energi i LGBTQ+ kulturscenen i Göteborg.

Adrian Turrado

ENG: dri Turrado is a queer artist, pianist and digital video producer interested in experimental cinema and text. Exploring identity through language, the voice, and the body, it inevitably happens that genderqueer perspectives also want to join the party ;) Adrian is working as a producer for SAQMI and is also an activist in the LGTBQ+ community; currently involved in a project for trans rights and trans health improvement in Sweden.

SVE: dri Turrado är en queer konstnär, pianist och digital videoproducent med intresse för experimentell film och text. I utforskandet av identitet genom språk, röst och kropp så kommer genderqueer perspektiven oundvikligen vilja joina festen ;) Adrian arbetar som producent för SAQMI och är även aktivist inom HBTQIA+-communityt; just nu involverad i ett projekt för transrättigheter och för att förbättra hälsan för transpersoner i Sverige.

Sanna Wiggefors

ENG: Born in Luleå, at the moment living in Gothenburg. Creates art in different forms such as paintings, movies, sculptures and performance art. Sannas art mostly centers around fantasy worlds, feminism and queer community.

SVE: Född och uppvuxen i Luleå. Just nu bosatt i Göteborg. Skapar konst i olika former såsom målningar, skulptur, film och performance. Sannas konst kretsar främst kring fantasivärldar, feminism och queer community.