Skip to content
Main content begins here

VERK. – Arkivera (för) framtiden: SAQMI

Only in Swedish

Text av Timo Menke. Publicerad den 1 oktober 2020

Tre svenska filmarkiv som arbetar med rörliga bilders kulturarv: SAQMI, Filmform och Filmarkivet.

Film, video och rörliga bilder utgör ett viktigt kulturarv, det har många kulturutredningar slagit fast genom åren. Eftersom kulturarv främst gäller bevarande liksom tillgängliggörande, handlar frågan ofta om hur det ska göras, vem som ska göra det, och var det hamnar “till slut”. Denna artikelserie nystar upp kulturarvet utifrån tre svenska filmarkiv och de möjligheter och problem de ställs inför. Arkiven representerar även en bredd av inriktningar, uppdrag, resurser och organisationsformer, från närmast självorganiserat, över instiftat till institutionellt. Först ut är SAQMI, som startades 2017 av Anna Linder i samband med hennes forskning kring queera rörliga bilder vid Akademin Valand i Göteborg.

VERK är en tidskrift om nordisk kamerabaserad konst.

Läs texten här i sin helhet

CT 2020
Screenshot by Del LaGrace Volcano during Come Together in April 2020