Skip to content
Main content begins here

SAQMI receives financial support from the Swedish Arts Council I SAQMI får nytt projektbidrag av Kulturrådet

Under hösten 2023 och våren 2024 kommer SAQMI fortsatt arbeta med den nya databasen för queer rörlig bild, tidslinjen Göteborgs Queera Filmhistoria, Queer Moving History – del 3 & 4 (Queer Punk + Queer Performance), Nightfall – Queer Talks & Screenings, Cherry Pic – Queer Classics och som alltid massor av kul samarbeten med bland andra QRAB, Arkivet för Rosa Brus, Status Queer, Röhsska Museet, Skolbio Göteborg, RFSL Sjuhärad, Cinema Queer mfl.

Läs om fördelningen av bidrag här

The Swedish Arts Council is a government body whose principal task is to implement national cultural policies determined by the Parliament.

Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik.

Kulturrådet logo