Skip to content
Main content begins here

SAQMI receives its first financial support from the Swedish Arts Council I SAQMI får sitt första projektbidrag av Kulturrådet

2020-04-30

SAQMI digitalising the QueersSAQMI digitaliserar de queera

SAQMI wants to work with a selection of artists to help make their work and collections more accessible. In this way SAQMI can make queer history visible through moving image, documentation, recording, films and installations. 

The project starts on November 1st 2020. TBA.

SAQMI vill med ett urval av konstnärer hjälpa till med tillgängliggörandet av deras verk och samlingar. På så sätt kan SAQMI synliggöra den queera historien genom rörlig bild, dokumentationer, inspelningar, filmer, installationer.

Projektet startar den 1 november 2020. Mer information kommer.

Läs om fördelningen av bidrag här

The Swedish Arts Council is a government body whose principal task is to implement national cultural policies determined by the Parliament.

Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik.