SAQMI gets its first monetary support from Swedish Arts Council I SAQMI får sitt första projektbidrag av Kulturrådet

SAQMI digitizes the QueersSAQMI digitaliserar de queera

SAQMI wants to work with a selection of artists to help make their work and collections more accessible. In this way SAQMI can make visible queer history through moving image, documentation, recording, films and installations. 

Project start November 1th 2020. TBA.

SAQMI vill med ett urval av konstnärer hjälpa till med tillgängliggörandet av deras verk och samlingar. På så sätt kan SAQMI synliggöra den queera historien genom rörlig bild, dokumentationer, inspelningar, filmer, installationer.

Projektet startar den 1 november 2020. Mer information kommer.

Läs om fördelningen av bidrag här

Swedish Arts Council is a government authority whose principal task is to implement national cultural policy determined by the Parliament

Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik.