Skip to content
Main content begins here

SAQMI får treårigt verksamhetsstöd från Göteborgs stad!

Vi är superglada för beskedet att vi på SAQMI får detta verksamhetsstöd. Ett stort tack till kulturförvaltningen och kulturnämnden för detta förtroende!

Utdrag från utlåtandet: Arkivet finns både digitalt och fysiskt i egna lokaler i Friggahuset i Gatenhielmska kulturreservatet, där de också har tillgång till en lokal för offentliga arrangemang. Med utgångspunkt i devisen ”arkivet som konstnärligt projekt” arbetar SAQMI för att det kontinuerligt växande arkivet ska bidra till att exempelvis nyskapande och normbrytande arrangemang skapas. Verksamhetens bas finns i Göteborg, men de gör också arrangemang regionalt, nationellt och internationellt. För detta har de också utvecklat egna digitala verktyg för ljud och bild.

Förvaltningen bedömer att SAQMI:s kontinuerligt arrangerande programverksamhet är breddande inom filmkonstområdet, samtidigt som inriktningen på queer rörlig bild är inkluderande och jämlikhetsintegrerande. Programverksamheten är unik i sitt slag i Norden och förvaltningen bedömer att den utgör det centrala fokuset för Verksamhetsstödet. En viktig aspekt är också att SAQMI:s arrangemang ska utgöra ”säkra rum” för utsatta grupper. Förvaltningen föreslår ett treårigt Verksamhetsstöd där 2024 utgör år ett av tre och att kulturnämnden beviljar Verksamhetsstöd för 2024 med 204  000 kronor.

Alla vi som jobbar med och deltar i SAQMIs verksamhet är väldigt tacksamma för dessa positiva nyheter. I en tid när kulturvärlden blir mer och mer marginaliserad lyser det här verkligen upp hela tillvaron! SAQMI och dess queera community kan nu fortsätta arbeta med SAQMIs mission: Att dela queer film och queer kultur med er alla!

SAQMI verksamhetsstöd 2024
Stillbild från videon Gråt allians av vårt hat av Verklighetens Folk, 2010, 5:33 min. Genre: Aktivistmusikal.