Skip to content
Main content begins here

SAQMI får sitt första Verksamhetsstöd av Göteborgs stad – Kulturnämnden

Beslut om Verksamhetsstöd för 2023

Syftet med stadens kulturstöd är att främja ett mångsidigt kulturliv med hög konstnärlig kvalitet i Göteborg. Verksamhetsstödet riktar sig till kontinuerligt verksamma organisationer i det fria kulturlivet som producerar och/eller arrangerar ett konstnärligt utbud med hög kvalitet, är en kulturpolitiskt angelägen verksamhet eller utgör ett viktigt resurscentrum för en konstform.

Ansökningarna har beretts av kulturförvaltningens enhet för kulturstöd i enlighet med kulturnämndens riktlinjer. Arbetet har följt enhetens rutiner för att notera eventuella jävsförhållanden.

Läs mer på Göteborgs stad sida för beviljade kulturstöd

Väninnor - berättelser från garderoben - Nypremiär Göteborg
Väninnor - berättelser från garderoben - Nypremiär i Göteborg i samarbete med Doc Lounge
5 årsfesten tillsammans med QRAB och Status Queer
5 årsfesten tillsammans med QRAB och Status Queer den 26 november 2023