Skip to content
Main content begins here

SAQMI gets its first financial support from the city of Gothenburg | SAQMI får sitt första projektstöd av Göteborgs stad

2019-11-26

Svenska längre ned

SAQMI has just successfully applied for funding to increase our visibility and operations in the Gathenhielmska cultural reservation in Gothenburg. Look out for updates on our new homepage.

The second call for applications for project support is now closed. The deadline was September 16th. A total of 112 applications were received, which together applied for SEK 17,440,097. On the 30th of October, the cultural administration decided to allocate SEK 2,565,000 to 34 of the projects.

———————————————————————————————

SAQMI har sökt medel för att utvidga sin egen visningsverksamhet i Gathenhielmska kulturreservatet i Göteborg. Håll utkik efter uppdateringar på hemsidan.

Den andra ansökningsomgången för projektstödet är nu avslutad. Sista ansökningsdag var den 16 september. Totalt kom det in 112 ansökningar som tillsammans ansökte om 17 440 097 kronor. Den 30 oktober beslutade kulturförvaltningen att fördela 2 565 000 kronor till 34 av projekten.

Här kan du se vilka projekt som fick medel denna gång

City of Gothenburg