Skip to content
Main content begins here

SAQMI får Göteborgs Stads Utvecklingsstöd för att arbeta med en ny publik databas.

Utvecklingsstöd ges till projekt som stimulerar konstnärlig eller kulturell utveckling och skapar kvalitativ eller strukturell förändring. Stödet kan också ges till projekt som bidrar till prioriterade strategiska mål i Göteborgs Stads kulturprogram.

Stödet kan beviljas till alla uttrycksformer och exempelvis ha fokus på utveckling av metod, format, strategi, kompetensutveckling, koncept eller liknande. Utvecklingsstödet är öppet att söka för såväl småskaliga som mer omfattande utvecklingsarbeten.

Läs mer om bidragsfördelningen här.

Annons för Väninnor
Gammal bioannons för filmen Väninnor - Berättelser från garderoben, 1996.