Skip to content
Main content begins here

SAQMI dokumentation + SAQMI Play får Projektstöd Pronto från Göteborg Stads kulturnämnd

Under pandemin producerades många event online som skulle skett fysiskt. Det blev en tid av omorganisering, nya metoder för arrangemang, inställda events och otaliga zoomrum. SAQMI har fått stöd för att se över dokumentationen av arrangemangen bakåt i tiden för publicering på hemsidan. SAQMI kommer även inom projektet att producera minst ett nytt avsnitt av SAQMI Play.

City of Gothenburg