QUEER * MOVING * HISTORY

Svenska längre ned

The Project is supported by KULTURMILJONEN, the region Gothenburg (GR)

SAQMI – RFSL SJUHÄRAD – QRAB

Programme series autumn 2020

The purpose of this project is partially to lift up stories with a queer historical flashback, partially to make local queers, contemporary stories and perspectives more visible and partially to let these stories – historical and contemporary – meet a new public. The projekt wants – with an intersectional perspective – to make norms visible, to make visible artistic perspectives on social issues (and vice verse) and to make visible the importance of recording history for today’s struggles for human rights.


Projektet genomförs med stöd av KULTURMILJONEN, Göteborgsregionen (GR)

SAQMI – RFSL SJUHÄRAD – QRAB

Programserie hösten 2020

Syftet med projektet är dels att lyfta upp berättelser med en queer historisk tillbakablick, dels synliggöra lokala queera och samtida berättelser och perspektiv och dels låta dessa berättelser – historiska och samtida – möta en ny publik. Projektet vill – med ett intersektionellt perspektiv – synliggöra normer, konstnärliga vinklar på samhällsfrågor och vice versa, historieskrivningens betydelse för dagens kamper för mänskliga rättigheter.

Kommuner som ingår i projektet:
Alingsås, Härryda, Partille, Mölndal, Ale, Kungälv, Lilla Edet
Kommuner i VGR men utanför GR som ingår i ansökan: Ulricehamn, Tranemo

Beredning:
“Ett angeläget och intressant projekt utifrån tematik, målgrupp och konstnärlig idé. GR-kommunerna har tidigare stöttat uppbyggandet av ett delregionalt nätverk gällande HBTQ i kulturen och detta skulle kunna bli en fristående fortsättning för att vidareutveckla det arbetet. Kultur- och fritidschefsnätverket uppmanar till att koppla på nämnda nätverk för möjliga samarbeten. Nätverket uppmanar också projektägarna att i första hand fokusera på de kommuner som ligger inom GR-området samt att samverka med och hitta kanaler och erfarenheter som finns i delregionen.”

Projektet innefattar de prioriterade områdena:
–  Kultur och hälsa
–  Bibliotek och läsfrämjande