Skip to content
Main content begins here

QUEER * MOVING * HISTORY

2020-05-02

Svenska längre ned

The Project is supported by Kulturmiljonen and the region of Gothenburg (GR)

SAQMI – RFSL SJUHÄRAD – QRAB

Programme series autumn 2020

The purpose of this project is in part to lift up stories with a queer look back into history, while also making local queers, contemporary stories, and perspectives more visible and allowing these stories – historical and contemporary – to meet a new audience. Working with an intersectional perspective, the project wishes to make visible norms, artistic perspectives on social issues (and vice versa), and the importance of recording history in today’s struggles for human rights.


Projektet genomförs med stöd av KULTURMILJONEN, Göteborgsregionen (GR) och Arbetarnas bildningsförbund.

SAQMI – RFSL SJUHÄRAD – QRAB

Programserie hösten 2020

Syftet med projektet är dels att lyfta upp berättelser med en queer historisk tillbakablick, dels synliggöra lokala queera och samtida berättelser och perspektiv och dels låta dessa berättelser – historiska och samtida – möta en ny publik. Projektet vill – med ett intersektionellt perspektiv – synliggöra normer, konstnärliga vinklar på samhällsfrågor och vice versa, historieskrivningens betydelse för dagens kamper för mänskliga rättigheter.

Kommuner som ingår i projektet:
Alingsås, Härryda, Partille, Mölndal, Ale, Kungälv, Lilla Edet
Kommuner i VGR men utanför GR som ingår i ansökan: Ulricehamn, Tranemo

Beredning:
“Ett angeläget och intressant projekt utifrån tematik, målgrupp och konstnärlig idé. GR-kommunerna har tidigare stöttat uppbyggandet av ett delregionalt nätverk gällande HBTQ i kulturen och detta skulle kunna bli en fristående fortsättning för att vidareutveckla det arbetet. Kultur- och fritidschefsnätverket uppmanar till att koppla på nämnda nätverk för möjliga samarbeten. Nätverket uppmanar också projektägarna att i första hand fokusera på de kommuner som ligger inom GR-området samt att samverka med och hitta kanaler och erfarenheter som finns i delregionen.”

Projektet innefattar de prioriterade områdena:
–  Kultur och hälsa
–  Bibliotek och läsfrämjande

Visningar och utställningar våren 2021:

Stenungsunds Kulturhus Fregatten 24 april – 29 maj.
Vernissage 24 april – Kulturhuset Fregatten
Vernissage 25 april – Restaurang Ti amo
Finissage 29 maj – Kulturhuset Fregatten. Filmvisning och samtal med Del LaGrace Volcano.

Visningar och utställningar hösten 2020:

Ulricehamn Pride 24-29 augusti 2020 (filmvisning den 25 augusti)

Tranemo och Svenljunga Pride 5-10 oktober (filmvisning den 8 oktober kl. 18.00-19:30)


Med stöd från västra götalandsregionen
ABF logga
SAQMI logo
RFSL Sjuhärad
QRAB logo bred