Skip to content
Main content begins here

PALETTEN Nr. 321-322: Dagmar Brunow om SAQMI – Att curatera ett queert levande arkiv

In Swedish (If you want to read it in English please contact us)

“För att utvidga den redaktionella organiseringen bjöd vi in Kultwatch, SAQMI och nätverket Den kollektiva hjärnan som satellitredaktörer för att själva redaktionellt bestämma hur deras verksamheter skildras. Dagmar Brunow skriver med utgångspunkt i SAQMIs curaterande om vikten av att utveckla queera, levande och hållbara arkivpraktiker. Redaktörerna Macarena Dusant, Afrang Nordlöf Malekian och Johan Palme beskriver hur de i arbetet med Kultwatch för fram uttryck snarare än redigerar språk, och långsiktighetens och lustens vikt för strävan att nå bortom en västerländsk kapitalistisk produktionsapparat. I essän ”Vem kan se från himlen”, återpublicerad från Kultwatch, reflekterar Nordlöf Malekian över betydelsen av varifrån man blickar och över vem som har möjlighet att betrakta jorden ovanifrån.”

“Vår ambition med detta dubbelnummer har varit att synliggöra en mångfald alternativa sätt att organisera konstnärligt arbete och ge perspektiv på frågor om självorganisering i dag.” Palettens redaktion

Utdrag ur texten:
Curatering som en kollektiv arkivpraktik
Arkiverande, särskilt ett queert arkiverande, handlar aldrig bara om det förflutna och nuvarande, utan också om framtidens möjligheter. SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images, (ungefär Det svenska arkivet för queer rörlig bild), förkroppsligar idén om arkivering som en kollektiv konstnärlig praktik. SAQMI har utvecklat en kollektiv struktur som skapar mötesplatser för konstnärer, arkivister och aktivister, bibliotekarier, databasexperter, queerhistoriker och filmforskare. Dagmar Brunow

Paletten är Sveriges äldsta aktiva konsttidskrift Den ges ut av Stiftelsen Paletten, kommer ut fyra gånger om året och har redaktion i Göteborg. Paletten startade 1940 av Göteborgs konstnärsklubb.

Paletten - tidskrift för konst #321-#322 2020