Skip to content
Main content begins here

Open Call: Queer Craft & Embodiment

EMBODIED PÅ RÖHSSKA MUSEET 

Open Call: Queert Hantverk & Kroppsligheter
SAQMI sätter ihop ett filmprogram tillsammans med Zafira Vrba Woodski till Röhsska museet och Steneby Konsthall för sommaren 2023. Har du filmer eller videoverk om (till exempel) queert hantverk, kroppslighet och lust, symaskinserotik eller fetisher? Skicka dem till oss! Vi är intresserade av mycket och nästan allt så länge det har en koppling till Sverige på något sätt!

DEADLINE FÖR MATERIAL ÄR DEN 1 MARS
Skicka ditt förslag till: info@saqmi.se

Open Call: Queer Craft & Embodiment 
SAQMI is creating a film program together with Zafira Vrba Woodski for Röhsska museet and Steneby Konsthall for the summer of 2023. Do you have films or video works about (for example) queer craft, embodiment and lust, sewing machine erotics and fetishes? Send them our way! We are interested in a lot, almost everything as long as it has a connection to Sweden in some way!

DEADLINE FOR MATERIAL IS MARCH 1ST.
Send it to: info@saqmi.se

Deadline 1 mars