Skip to content
Main content begins here

Göteborgs Queera Filmhistoria – del 2 får stöd av Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

Poster Queer Filmfestival
Poster: Filmer om lesbiska och bögar i Göteborg. Present till SAQMI från QRAB vid invigningen av de nya lokalerna i Gathenhielmska kulturreservatet (Frigga).