Skip to content
Main content begins here

Göteborgs Posten – SAQMI Play: Del LaGrace Volcano

Queerfilmen får egen plattform och säte i Majorna skriver Maria Domellöf-Wik i Göteborgs-Posten den 22 december 2022.

– Att synliggöra och bevara quuer filmhistoria. Det är grundtanken med SAQMI Play som just dragit igång. Med säte i Majorna i Göteborg är plattformen tänkt att bli mer än ett arkiv.
– Vi vill sprida alla de här berättelserna, säger den konstnärliga ledaren Anna Linder.

Lyssna till SAQMI Play med Del LaGrace Volcano och flera spännande queera personligheter.

Del with Blue Beard
Del LaGrace Volcano: Selfportrait with Blue Beard. Shot in 1995 in Dels home studio in Highbury Hill, London