Skip to content
Main content begins here

Fria Tidningen: Unikt arkiv för queer rörlig bild

Only in Swedish

Text av Maria Knutsen-Öy

“Vi vill inte sätta några gränser för vad som är queert och vad som passar in.”

Många filmarkiv har queera sektioner, men en samlad plattform som kan användas av dem som arbetar med queer historia där rörlig bild ingår har tidigare inte funnits.
– Jag kände att det fanns ett tomrum att fylla här och att tiden var mogen, och att jag var rätt person att ta tag i det, säger konstnären och curatorn Anna Linder.

Manhood_FriaTidningen
Manhood by Mia Engberg