Skip to content
Main content begins here

Finally Released: Göteborgs Queera Filmhistoria / Gothenburgs Queer Film History

Nu är den äntligen släppt och lever sitt eget liv. SAQMI:s senaste projekt för att synliggöra queer svensk filmhistoria – Tidslinjen över queera rörliga bilder med koppling till Göteborg. Var med och gör Tidslinjen till ett levande rörligt arkiv genom att fylla på med de queera filmer som saknas eller tipsa dina vänner om att titta på dem som redan finns publicerade. Tack alla ni som bidrar till att göra våra queera historier tillgängliga. Tillsammans blir vi alltid fler som skapar plattformar och nätverk och lär känna varandra. Det är så inspirerande och hoppingivande – TACK!!!

Se tidslinjen här

Tidslinjen möjliggjordes tack vara stöd från Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet.


Now it is finally released and lives a life of its own. SAQMI’s latest project to make queer Swedish film history visible – The timeline of Queer Moving Images with a connection to Gothenburg. Join us and make the Timeline a living moving archive by filling in the queer films that are missing or telling your friends to watch the ones that are already published. Thanks to all of you who help make our queer stories accessible. Together, there are always more of us creating platforms and networks and getting to know each other. It is so inspiring and hopeful – THANK YOU!!!

Look at the Timeline here

The Timeline is made possible thanks to funding from Holger and Thyra Lauritzens foundation.

Graphics by Kolbrún Inga Söring.