Skip to content
Main content begins here

Arkiv Information Teknik: Den queera arkivrevolutionen i Sverige

Arkiv Information Teknik Nr1/2022:

TEMA: Bevarandevärt

Anna Linder, SAQMI, bidrar med texten: Den queera arkivrevolutionen i Sverige. Releasefest i Stockholm 19/10 och Göteborg 26/10. Anmäl dig här.

Att vara arkivarie handlar i grunden om att säkra information för framtiden. Enligt arkivlagen ska myndigheternas arkiv bevaras för att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, tillgodose behov av information för rättskipning och förvaltning samt svara upp mot forskningens behov. Myndighetshandlingar i all ära, men var är lagen som främjar förvaltning och bevarande av de enskilda arkiven? 

I det här numret dyker vi ner i ett antal enskilda arkiv, och ställer frågor som: Vad är det vi vill bevara i våra arkiv och varför? Vad är det vi ska bevara i våra arkiv? Varför är vissa handlingar värda att bevara medan andra inte tycks ha lika hög status? Flera artiklar belyser situationen för de enskilda arkivinstitutionerna som hela tiden slåss om resurser, såväl personella som utrymmesmässiga.” / Alexandra Meija, chefredaktör

“Historien är inte statisk, utan ständigt i rörelse och för att behandla det förflutna på ett sätt som är meningsbärande för dem som har blivit uteslutna från historien, vill Black Archives Sweden förhålla sig till arkivet på ett annat sätt än officiella statliga arkiv. Vi tänker på arkivet som en möjlighet att konstruera någonting utöver en homogen historia. En möjlighet att dokumentera och skildra svarta erfarenheter, berättelser och liv på ett värdigt sätt, en möjlighet att förmänskliga svarta personer i historien och samtiden, och generera nya berättelser som blickar mot framtiden. Det är ur denna tanke som skapandet av Black Archives Sweden har växt fram.” / Black Archives Sweden

Väninnor - berättelser från garderoben - Nypremiär Göteborg
Samtal efter nypremiären av filmen Väninnor från 1996. Filmen har nyligen digitaliserats med stöd av Svenska Filminstitutet. Från vänster Sander C. Neant Falk (regissör), Nina Bergström (regissör) och Anna Linder (moderator). Visningen gjordes i samarbete med Doc Lounge Göteborg med stöd av Göteborgs stad och Kulturrådet. Fotograf: Annie Karlsson, Doc Lounge.