Water Makes us Wet August 15th 2020

Svenska längre ned

In the wake of the film Water Makes Us Wet, Mossutställningar, SAQMI, and Stockholm’s Museum of Women’s History present a fluid programme of queer artists’ histories, sexualities, feelings, thoughts and films related to water. How do queers view our water’s being and its creatures? Can Mälaren and Saltsjön be reflected in California’s punishing waters?

20.00-20.05
Follow The Water by Elin Magnusson, 2009, 4 min
In the film Follow The Water we follow a penguin in Swedish waters, which asks us questions about who really fits in where. In Magnusson’s art we often meet the artist themselves in nature, clothed in various different animal costumes in which they philosophise about life and people’s presence in it.

20.05-20.10
How to Civilize a Waterfall by Hanna Ljungh, 2010, 3:53 min
A more violent form of water is what we find in Hanna Ljungh´s work How to Civilize a Waterfall. Soaked to the skin and screaming, the artist tries to explain why we should change nature´s own power.

20.10-20.20
Introperformance by Malin Arnell and Mar Fjell
The artists create an introductory theatre piece to Annie Sprinkle´s and Beth Stephens’ work Water Makes Us Wet. With their bodies Arnell and Fjell explore the city´s social, emotional and ecological choreographies.

20.20 – 21.40
Water Makes us Wet – An Ecosexual Adventure, 2019, 80 min
Annie Sprinkle and Beth Stephens
In a poetic blending of curiosity, sensuality and wet queer bodies, this film follows water’s use for enjoyment and its political currents from an ecosexual perspective. Travel together with Annie, a prior sex worker, professor Beth and their dog Butch in their caravan “E.A.R.T.H. Lab” where they explore water’s roll on our planet.

The film screenings and the program are a collaboration between Moss Exhibitions and SAQMI with support from Stockholm’s Museum of Women’s History.

21.40 – 22.30 
ECOSEXUALITY IN STOCKHOLM’S WAKE
How do queers view our water’s being and its creatures? Can Mälaren and Saltsjön be reflected in California’s punishing waters? Like a wave crossing the Atlantic over to the ecosexual duo Annie Sprinkle´s and Beth Stephens´ inspiring road trip movie, Mossutställningar presents a fluid programme of queer artist’s stories, feelings, thoughts and films, in collaboration with Stockholm’s Museum for Women’s History and SAQMI,

Zafire Vrba, Swedish-Czech artist and educator, speaks with film director Annie Sprinkle and Beth Stephens via videolink from California.
Zafire Vrba is interested in a feminist world, trans perspectives, radical sexuality, queer parenthood (or parenthood outside of legal protections), smallholding, fruits and art.


I svallvågorna från filmen Water Makes Us Wet presenterar Mossutställningar, SAQMI och Stockholms kvinnohistoriska ett flytande program av queera konstnärers historier, sexualiteter, känslor, tankar och filmer i relation till vatten. Hur ser queers på våra vattens varanden och dess varelser? Kan Mälaren och Saltsjön speglas i Kaliforniens tuktade vatten?

20.00 – 20.05 Follow The Water av Elin Magnusson (2009, 4 min)
I filmen Follow The Water följer vi en pingvin i svenskt vatten som ställer oss frågan om vem som egentligen passar in var. I Elin Magnussons konst möter vi ofta konstnären själv i naturen iklädd olika djurdräkter där hen filosoferar kring livet och människornas närvaro i det. 

20.05 – 20.10 How to Civilize a Waterfall av Hanna Ljungh  (2010, 3:53 min)
Mer våldsamt vatten är det i Hanna Ljunghs verk How to Civilize a Waterfall. Dyblöt och skrikandes försöker konstnären förklara varför vi ska förändra naturens egna krafter.

20.10 – 20.20 Introperformance av Malin Arnell och Mar Fjell
Konstnärerna gör ett introducerande scenkonstverk till Annie Sprinkle och Beth Stephens verk Water Makes Us Wet. Arnell och Fjell utforskar med sina kroppar städers sociala, känslomässiga och ekologiska koreografier.

20.20 – 21.40 Water Makes us Wet – An Ecosexual Adventure (2019, 80 min)
Annie Sprinkle och Beth Stephens
I en poetisk blandning av nyfikenhet, sensualism och blöta queera kroppar följer denna film vattnets avnjutningar och politiska strömningar ur ett ekosexuellt perspektiv. Res tillsammans med Annie, en fd sexarbetare, professor Beth och deras hund Butch i deras husvagn “E.A.R.T.H. Lab” där de utforskar vattnets roll på planeten.

Filmvisningarna och programmet är ett samarbete mellan Mossutställningar och SAQMI med stöd av Stockholms kvinnohistoriska museum.

21.40 – 22.30 
EKOSEXUALITET I STOCKHOLMS KÖLVATTEN
Hur ser queers på våra vattens varanden och dess varelser? Kan Mälaren och Saltsjön speglas i Kaliforniens tuktade vatten? Som en vinkning över Atlanten till ekosexuella duon Annie Sprinkle och Beth Stephens inspirerande roadmovie presenterar Mossutställningar i samarbete med Stockholms kvinnohistoriska museum och SAQMI ett flytande program av queera konstnärers historier, känslor, tankar och filmer.

Zafire Vrba, svensk-tjeckisk konstnär och pedagog, pratar med filmregissörerna Annie Sprinkle och Beth Stephens på videolänk från Kalifornien.
Zafire Vrba intresserar sig för en feministisk värld, transperspektiv, radikal sexualitet, queera föräldraskap (eller föräldraskap utan juridiskt skydd), odlingar, frukter och konst. 

Water Makes Us Wet - Poster
Moderator: Zafire Vrba
How to Civilize a Waterfall by Hanna Ljung
Follow the Water by Elin Magnusson.