Skip to content
Main content begins here

Water Makes us Wet – August 15, 2020

Svenska längre ned

FILM SCREENING: WATER MAKES US WET + PERFORMANCE + SHORT FILMS
Mossutställningar, Stora Skuggans väg 9
August 15th, 19-21:45

In the wake of the film Water Makes Us Wet, Mossutställningar, SAQMI, and Stockholm’s Museum of Women’s History present a fluid programme of queer artists’ histories, sexualities, feelings, thoughts and films related to water. How do queers view our water’s being and its creatures? Can Mälaren and Saltsjön be reflected in California’s punishing waters? Water Makes Us Wet is part of Mossutställningars project: Artistic Undressings of the Royal Seaport, a drama about sustainable urban development in five acts.

ACT III: WATER (August 14-16th 2020) See the entire program here.

Scedule:
19:00 Intro
19:10 Performance: Malin Arnell and Mar Fjell
19:20 Short Films by Elin Magnusson and Hanna Ljungh
ca 19:30 Film: Water Makes Us Wet
21:00 Q&A with Annie Sprinkle, Beth Stephens and Zafire Vrba.
22:00 Night Bath

Facebook

19.00 Intro

19.10-19.20
Introperformance by Malin Arnell and Mar Fjell
The artists create an introductory theatre piece to Annie Sprinkle´s and Beth Stephens’ work Water Makes Us Wet. With their bodies Arnell and Fjell explore the city´s social, emotional and ecological choreographies.

19.20-19.30
Follow The Water by Elin Magnusson, 2009, 4 min
In the film Follow The Water we follow a penguin in Swedish waters, which asks us questions about who really fits in where. In Magnusson’s art we often meet the artist themselves in nature, clothed in various different animal costumes in which they philosophise about life and people’s presence in it.

19.20-19.30
How to Civilize a Waterfall by Hanna Ljungh, 2010, 3:53 min
A more violent form of water is what we find in Hanna Ljungh´s work How to Civilize a Waterfall. Soaked to the skin and screaming, the artist tries to explain why we should change nature´s own power.

ca 19.30
Water Makes us Wet – An Ecosexual Adventure, 2019, 80 min
Annie Sprinkle and Beth Stephens
In a poetic blending of curiosity, sensuality and wet queer bodies, this film follows water’s use for enjoyment and its political currents from an ecosexual perspective. Travel together with Annie, a prior sex worker, professor Beth and their dog Butch in their caravan “E.A.R.T.H. Lab” where they explore water’s roll on our planet.

The film screenings and the program are a collaboration between Moss Exhibitions and SAQMI with support from Stockholm’s Museum of Women’s History.

21.00
ECOSEXUALITY IN STOCKHOLM’S WAKE
How do queers view our water’s being and its creatures? Can Mälaren and Saltsjön be reflected in California’s punishing waters? Like a wave crossing the Atlantic over to the ecosexual duo Annie Sprinkle´s and Beth Stephens´ inspiring road trip movie, Mossutställningar presents a fluid programme of queer artist’s stories, feelings, thoughts and films, in collaboration with Stockholm’s Museum for Women’s History and SAQMI,

Zafire Vrba, Swedish-Czech artist and educator, speaks with film director Annie Sprinkle and Beth Stephens via videolink from California.

Zafire Vrba is interested in a feminist world, trans perspectives, radical sexuality, queer parenthood (or parenthood outside of legal protections), smallholding, fruits and art.

22.00 Efter samtalet går de sugna och badar tillsammans.

After the talk we take a bathe together.

Free Entrance. First Come. Maximum 40 seats.


FILMVISNING: WATER MAKES US WET + PERFORMANCE + KORTFILMER
Mossutställningar, Stora Skuggans väg 9
15 augusti, 19-21:45

Tidsschema för kvällen:
19:00 Intro
19:10 Performance av Malin Arnell och Mar Fjell
19:20 Kortfilmer av Elin Magnusson och Hanna Ljungh
19:30 Filmvisning: Water Makes Us Wet
21:00 Q&A med Annie Sprinkle, Beth Stephens och Zafire Vrba.
22:00 Nattbad

Facebook

I svallvågorna från filmen Water Makes Us Wet presenterar Mossutställningar, SAQMI och Stockholms kvinnohistoriska ett flytande program av queera konstnärers historier, sexualiteter, känslor, tankar och filmer i relation till vatten. Hur ser queers på våra vattens varanden och dess varelser? Kan Mälaren och Saltsjön speglas i Kaliforniens tuktade vatten? Water Makes Us Wet är en av delarna i Mossutställningars projekt: Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden.

AKT III: VATTEN (14-16 augusti 2020) se hela programmet här.

I en poetisk blandning av nyfikenhet, sensualism och blöta queera kroppar följer Water Makes Us Wet vattnets avnjutningar och politiska strömningar ur ett ekosexuellt perspektiv. Res tillsammans med Annie, en fd sexarbetare, professor Beth och deras hund Butch i deras husvagn “E.A.R.T.H. Lab” där de utforskar vattnets roll på planeten. Vi följer upp med ett samtal över Atlanten där konstnären och pedagogen Zafire Vrba möter filmregissörerna Annie Sprinkle och Beth Stephens på videolänk från Kalifornien.

Visningen föregås av en performance med konstnärerna Malin Arnell och Mar Fjell, som med utgångspunkt från filmens teman utforskar städers sociala, känslomässiga och ekologiska koreografier med sina kroppar. Vi visar också två kortfilmer: I filmen Follow The Water av Elin Magnusson följer vi en pingvin i svenskt vatten som ställer oss frågan om vem som egentligen passar in var. Mer våldsamt vatten är det i Hanna Ljunghs verk How to Civilize a Waterfall. Dyblöt och skrikandes försöker konstnären förklara varför vi ska förändra naturens egna krafter.

19.00 Intro

19.10-19.20 Introperformance av Malin Arnell och Mar Fjell
Konstnärerna gör ett introducerande scenkonstverk till Annie Sprinkle och Beth Stephens verk Water Makes Us Wet. Arnell och Fjell utforskar med sina kroppar städers sociala, känslomässiga och ekologiska koreografier.

19.20-19.30 Follow The Water av Elin Magnusson (2009, 4 min)
I filmen Follow The Water följer vi en pingvin i svenskt vatten som ställer oss frågan om vem som egentligen passar in var. I Elin Magnussons konst möter vi ofta konstnären själv i naturen iklädd olika djurdräkter där hen filosoferar kring livet och människornas närvaro i det. 

19.20-19.30 How to Civilize a Waterfall av Hanna Ljungh  (2010, 3:53 min)
Mer våldsamt vatten är det i Hanna Ljunghs verk How to Civilize a Waterfall. Dyblöt och skrikandes försöker konstnären förklara varför vi ska förändra naturens egna krafter.

ca 19.30 Water Makes us Wet – An Ecosexual Adventure (2019, 80 min)
Annie Sprinkle och Beth Stephens
I en poetisk blandning av nyfikenhet, sensualism och blöta queera kroppar följer denna film vattnets avnjutningar och politiska strömningar ur ett ekosexuellt perspektiv. Res tillsammans med Annie, en fd sexarbetare, professor Beth och deras hund Butch i deras husvagn “E.A.R.T.H. Lab” där de utforskar vattnets roll på planeten.

Filmvisningarna och programmet är ett samarbete mellan Mossutställningar och SAQMI med stöd av Stockholms kvinnohistoriska museum.

21.00
EKOSEXUALITET I STOCKHOLMS KÖLVATTEN
Hur ser queers på våra vattens varanden och dess varelser? Kan Mälaren och Saltsjön speglas i Kaliforniens tuktade vatten? Som en vinkning över Atlanten till ekosexuella duon Annie Sprinkle och Beth Stephens inspirerande roadmovie presenterar Mossutställningar i samarbete med Stockholms kvinnohistoriska museum och SAQMI ett flytande program av queera konstnärers historier, känslor, tankar och filmer.

Zafire Vrba, svensk-tjeckisk konstnär och pedagog, pratar med filmregissörerna Annie Sprinkle och Beth Stephens på videolänk från Kalifornien.

Zafire Vrba intresserar sig för en feministisk värld, transperspektiv, radikal sexualitet, queera föräldraskap (eller föräldraskap utan juridiskt skydd), odlingar, frukter och konst. 

ca 22.00 Efter samtalet går de sugna och badar tillsammans.

Fritt inträde. Först till kvarn, max 40 platser.

Water Makes us Wet Poster
Water Makes Us Wet - Poster
Water Makes us Wet
Photo from the film Water Makes Us Wet
Water Makes us Wet
Photo from the film Water Makes Us Wet
Zafire Vrba
Moderator: Zafire Vrba
Follow The Water
Photo from Follow the Water by Elin Magnusson.
How To Civilize a Waterfall
Photo from How to Civilize a Waterfall by Hanna Ljungh
Photo by