Skip to content
Main content begins here

Watch On Demand: FOCUS Lasse Långström December 25, 2020 – March 31, 2021

CHRISTMAS DAY PREMIERE – JULDAGSPREMIÄR

Message from Umeå European Film Festival:
The current year is, as you all know, an odd year, and the festival had to cancel all physical programme events, due to the limitations on public gatherings. Even so, we are very happy to cooperate with SAQMI, for the eighth year in a row, to celebrate Swedish queer moving images – this year digitally!

Filmprogram:
Artist Interview (2020, 32 min)
Vreden (2020, 5 min)
Who will fuck Daddy? (2017, 65 min)

TICKETS HERE

Facebook event

A film programme with the filmmaker, performance artist, and artist Lasse Långström a.k.a. Antiffa Vänsterfitta. Together with Gothenburg’s underground queer-avantgarde he took the step into fine art spaces this fall, with the exhibition The Fantasy Forest that was shown at Galleri 54 in Gothenburg and during Cinema Queer in Stockholm.

In his work, unheeded, bodily lust is given an outlet, and through constantly showcasing the communal and its collective powers, films, performances and queer spaces are created for enjoyment. Join us on a cinematic journey where you’re given the opportunity to see a supremely feminine female tacky artistry, intrusive, intimate and boundless. The emotional spectrum is gigantic and in constant rebellion against itself and the world around it.

Lasse Långström, a.k.a. Antiffa Vänsterfitta, has worked with film and within his queer community in Gothenburg for 15 years. For the time being, Långström works a lot in Germany where he creates art, film and queer spaces. All genres and hybrid forms fit inside Lasses cinematic world. Here you can find short- and feature films, anarchist musicals, video works, documentaries, homo porn and music videos. Just in the last two years four films have been shot at a furious pace, showcasing a queer movement and subculture, creating space for a staging of its struggles, conflicts, visions, fantasies, and utopias. It is politically serious and humorous – intermixed into a camp-, kitsch-, fable-, fantasy aesthetic.

– Anna Linder, SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images.
Translated to English by Alex Alvina Chamberland

Short about the films:
Artist interview (2020, 32 min, color, Swedish/Danish/German with english subtitles)
An interview with Lasse Långström and the Underground Queer Avant-Garde of Gothenburg about their art. 
Kleopatra Caztrati meets Antiffa Vänsterfitta. Within the career-driven, individual and identity-obsessed art world that inflates already megalomaniac egos to their breaking point, Kleopatra Caztrati ventures off to Germany in order to create a portrait and cribs story at the home of the female artistic genius Antiffa Vänsterfitta. She is provided unwelcomed help from Berlin’s Autonomous Arts Council in deepening her artist portrait into a polyphonic conversation on the collective, conflict-oriented process that filmmaking actually is.

Vreden
by Lasse Långström, Sara Parkman and Kim Ekberg
(2020, 5 min, color, Swedish lyrics)
Far up north in the little country of Sweden, an unholy alliance is forming between the right-wing party, the Christian Democrats, and the racist party. But in the forest the fairytale creatures are waiting, plotting to fight back.

Who will fuck daddy?
by Lasse Långström (2017, 65 min, color, Swedish with English subtitles)
A plunge deep into the collective subconscious where the man’s stinking corpse decomposes into nourishing soil from which we are born again, rising to the surface with a new feminine way of thinking/feeling and with unexpected perversions

With support from Kulturrådet


Meddelande från Umeå Europeiska Filmfestival:
I år är, som ni alla vet, ett annorlunda år och festivalen behövde på grund av begränsningarna för allmänna sammankomster ställa in alla fysiska programpunkter. Men festivalen är så glada att för åttonde året på raken samarbeta med SAQMI för att synliggöra queer svensk rörlig bild – detta år digitalt! 

Filmprogram bestående av filmerna:
Konstnärsintervju (2020, 32 min)
Vreden (2020, 5 min)
Vem ska knulla pappa? (2017, 65 min)

Ett filmprogram med filmaren, performanceartisten och konstnären Lasse Långström aka Antiffa Vänsterfitta. Tillsammans med Göteborgs underjordiska queer-avantgarde tog de steget in i konst-rummen denna höst med utställningen Fantasiskogen, som visades på Galleri 54 i Göteborg och under Cinema Queer i Stockholm.

I sina verk får den ohejdade frustande och kroppsliga lusten utlopp och med den ständigt kollektiva speglingen – den gemensamma kraften – skapas filmer, performances och queera rum för njutning. Kom med på en filmisk resa där du får beskåda ett ytterst feminint kvinnligt kladdigt konstnärskap. Det är närgånget, intimt och gränslöst. Känslospektrat är gigantiskt och i ständigt uppror mot sig själv och sin omvärld.

Lasse Långström aka Antiffa Vänsterfitta har arbetat med film och verkat inom sitt queera community i Göteborg i 15 år. För närvarande uppehåller sig Långström i Tyskland där han skapar konst, film och queera rum. I Lasses filmiska världar ryms alla genrer och blandformer. Där finns kort- och långfilmer, anarkistmusikaler, videoverk, dokumentärer, homoporr och musikvideos. Bara under de senaste två åren har fyra filmer skapats i ett rasande tempo och visar oss en queerrörelse och subkultur där iscensättningarna av dess kamper, konflikter, visioner, fantasier och utopier får ta plats. Det är politiskt allvarligt och humoristiskt, allt insprängt i camp- kitsch- sago- fantasy estetik.

– Anna Linder, SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images

Om filmerna:

Konstnärsintervju (2020, 32 min, färg, svenskt/tyskt/danskt tal med engelska undertexter)
En intervju med Lasse Långström och Göteborgs Underjordiska Queeravantgarde om deras konstnärskap.
Kleopatra Caztrati möter Antiffa Vänsterfitta. I den karriärsdrivna, individ- och identitetsbesatta kulturvärlden som blåser upp redan megalomana egon till bristningsgränsen, ger sig Kleopatra Caztrati av till Tyskland för att göra ett personporträtt och hemma hos-reportage hos det kvinnliga konstnärsgeniet Antiffa Vänsterfitta. Här får hon oönskad hjälp av Berlins Autonoma Konstråd för att fördjupa sin konstnärsintervju till ett mångstämmigt samtal om den kollektiva konfliktinriktade process filmskapande är.

Vreden
av Lasse Långström, Sara Parkman och Kim Ekberg
(2020, 5 min, färg, Svenskt tal/sång)
Långt norrut i det lilla landet Sverige håller en ohelig allians på att formas mellan moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna. Samtidigt i skogen väntar sagoväsen på att slå tillbaka.

Vem ska knulla pappa?
av Lasse Långström (2017, 65 min, färg, Svenska med engelska undertexter)
En djupdykning ner till det kollektiva undermedvetna där mannens stinkande lik bryts ner till närande jord ur vilken vi föds på nytt och stiger upp till ytan med ett nytt feminint tänkande/kännande och med oväntade perversioner.

Med stöd från Kulturrådet

Photo from Artist Intervju by Kleopatra Caztrati & Antiffa Vänsterfitta together with Underground Queer Avant-Garde of Gothenburg. Photo by Julian Curico.
Vreden
Photo from the music video Vreden by Sara Parkman, Lasse Långström and Kim Ekberg. Photo by Kim Ekberg.
Vem ska knulla pappa
Photo from the film Who will fuck Daddy? by Lasse Långström - Photo by Kim Ekberg.