Skip to content
Main content begins here

Utforska queerhistoria och framtidens förändring: samtal om rörelsedriven arkivaktivism

I ett samarrangemang mellan Forum för genusvetenskap (FGV) och Lika villkorsrådet på Mittuniversitetet, finns möjlighet att delta i en spännande diskussion om arkivaktivism och dess kraft att driva fram progressiv förändring.

I en värld i ständig förändring och där historien formas av de som dokumenterar den, är arkiv mer än bara samlingar av papper och filer. De representerar röster, upplevelser och rörelser som har format vår historia och vårt samhälle. Forum för genusvetenskap och Lika villkorsrådet på Mittuniversitetet presenterar en plattform för diskussion om arkivaktivism och dess betydelse för progressiv förändring.

Detta seminarium är en del av en serie ‘aktivism-seminarier’, där forskare och aktivister inom olika spännande områden samlas för att utforska hur vi kan bidra till att forma en mer progressiv och inkluderande värld. Denna gång är fokus på arkivaktivism, och evenemanget kommer att gästas av två framstående namn inom området: Pia Laskar från Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) samt Anna Linder från Swedish Archive for Queer Moving Images (SAQMI). Dessa två experter kommer att ta oss med på en resa genom rörelsedrivna arkiv och diskutera deras betydelse för att bevara och lyfta fram queerhistoria och rörelsens framsteg.

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) har länge varit en viktig källa för att bevara och tillgängliggöra dokumentation om den queerfeministiska rörelsen. Pia Laskar kommer att dela med sig av insikter om hur arkivaktivism spelar en roll i att skapa medvetenhet om queerhistoria och stödja nutida aktivism.

Anna Linder, från Swedish Archive for Queer Moving Images (SAQMI), har arbetat för att bevara rörliga bilder som berättar om händelser och kulturella förändringar inom queercommunityt. Hon kommer att dela med sig av erfarenheter om att bevara och dela visuell historia och hur det påverkar vårt sätt att förstå och gestalta queeridentitet.

Seminariet är öppet för alla som är intresserade av arkiv, queerfrågor, aktivism, feminism eller sociala rörelser. Det är en möjlighet att delta i en diskussion och få insikter från både experter och praktiker inom området.

Arrangemanget äger rum den 1/9 klockan 12-13 i lokal O214 på campus Östersund. Det är gratis att delta och man behöver inte anmäla sig i förväg.

Detta arrangemang är inte bara en möjlighet att utforska vikten av rörelsedrivna arkiv, utan det är också ett sätt att uppmärksamma Pride i Östersund/Staare. Genom att föra samman forskare, aktivister och allmänheten, strävar arrangörerna efter att belysa det spännande arbete som görs inom Miun och den feministiska forskningen.

Så varmt välkomna till detta seminarium där vi tillsammans kommer att utforska arkivaktivismens kraft och dess bidrag till en mer inkluderande och medveten samhällsutveckling. Låt oss tillsammans skapa en plats för lärande, diskussion och framsteg.

Den samiska flaggan och Prideflaggan. Bild från Mittuniversitetet.