Skip to content
Main content begins here

Ursinne: Where is our Rage?

Weld vill undersöka kraften vi ofta inte vågar bemöta; raseriet, och bjuder in till öppet samtal och filmvisning på temat ursinne.

Medverkande gäster är konstnären och performern Stella Kruusamägi, multikonstnären och artisten Ayesha Quraishi, dramatikern och dramaturgen Dimen Abdulla samt Jari Enqvist och Ekaterina Sisfontes från det aktivistiska konstnärskollektivet Duo Contradiction.


Raseriet finns med oss och kommer till uttryck eller bearbetats på olika sätt beroende av vår livssituation. Vi lär oss tidigt att raseri ska tryckas undan, arbetas igenom, raffineras. Många har svårt att få kontakt med sitt raseri. Men samtiden visar att för den som upplever systemiskt förtryck och orättvisa har raseriet en konstant närvaro, den är en nödvändighet. Raseri kan skapa kraft till att agera, det är en revolutionär kraft. Kan ett gemensamt raseri mobilisera till förändring?

Raseri kan vara intensivt, skrikande – eller mer utdraget, förkroppsligat under tid, ständigt närvarande, men ändå lika djupt. Tillsammans vill vi undersöka raseriets olika uttryck och möjligheter, för konsten och för samhället. Vi vill prata svårigheten av att inte nå in till ett raseri som kan mobilisera, skapa ändring, oförmågan att göra något produktivt av raseri och svårigheten att förstå någon annans raseri.

Vi lever i en tid där krig, miljökatastrofer, polarisering, extremism och systemiskt förtryck är en del av verkligheten, och dessa globala problem verkar intensifieras snarare än försvinna. Vad känner vi inför detta? Raseri, frustration, maktlöshet? Sträckan från att förnimma raseriet till att agera på den är långt. Samtidigt, på andra håll, mobiliserar raseriet oanande krafter för förändring, både till gott och ont. Om vi mäktar att ta fram vår kollektiva frustration och ett gemensamt raseri, går det att mobilisera, att ändra samhället?

Under kvällen sker filmvisning tillsammans med kortare presentationer. Vi delar också in oss i mindre grupper för att kunna diskutera på ett intensivare sätt. Dessa öppna samtal på Weld syftar till att skapa utrymme och tillfällen för möten som genererar utbyte mellan konstnärer och intresserade för en offentlig dialog kring ett specifikt ämne.


Medverkande
Konstnären och performern Stella Kruusamägi
Multikonstnären och artisten Ayesha Quraishi
Dramatikern och dramaturgen Dimen Abdulla
Jari Enqvist och Ekaterina Sisfontes från det aktivistiska konstnärskollektivet Duo Contradiction

Filmer som visas under kvällen:
Marty ToppParadise Now: The Living Theater in Amerika (1969)
Dorinel MarcFaran är över – tur att någon tror på Sverige (1995)
Mounir FatmiDieu me pardonne (2001-2004)
Imogen SidworthyI hate (2007)
Stella KruusamägiHoly Rage (utdrag ur Püha Vaimu SAAL performance 2018).
Verklighetens FolkGråt Allians av vårt Hat (2010)
Simon Maraud: Struggle #1 with Anders Sunna (2016)


Distributörerna av filmerna: SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images, Simon MaraudHEURE EXQUISE ! Centre International pour les Arts Vidéo och Filmform.

Programmet är skapat av Anna Koch och Nina Øverli.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm.

Grafik av Weld.
Foto: Gråt allians av vårt hat.