Skip to content
Main content begins here

To be, or not to be at Umeå European Film Festival 2019

2019-11-30

Svenska längre ned

Saturday 30th November at 2pm, Culture House Väven (Tagning)

We all deal with different things in our lives. While we get to the bottom of some questions, others remain a mystery. Shakespeare’s famous opening phrase in Hamlet is multifaceted and touches on the very being of human existence. In this program, several people’s different identities are visible, alongside thoughts around reproduction and male violence. There’s hygiene obsessions, cleaning desire and anxiety too and on top of everything, an opening choir of singing pussies. Somehow, everything is related!

Singing Cunts by Max Göran, 2012, 2:06 min
On Animals and Cleaning by Zafire Vrba, 2019, 7 min
Carwash by Juli Apponen, 2018, 5:16 min
Act On Instinct by Elin Magnusson, 2013, 16:13 min
Ohyra by Klara Lidén, 2007, 4 min
Ang. Berivans Film by Berivan Erdogan, 2019, 20:18 min

Length: 55 min
Curator Anna Linder, SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images
In collaboration with Umeå European Film Festival and HDK-Valand.


More about the programme below:

Singing Cunts by Max Göran, 2012, 2:06 min

A group of cunts singing a song about a brighter future.

Max Göran lives in Berlin, where he is finishing his Meisterschüler degree in Fine Art, in the class of Prof. Josephine Pryde, at the University of the Arts summer 2019. He works interdisciplinarily within video making and performative fields, on stage and elsewhere, using experimental video, fiction, documentary film, stage performance and choreography/dance as mediums. Together with artist Josefin Arnell he forms the duo HellFun: HellFun is an exploration on revenge and purity and a hopeless quest to make sense.


On Animals and Cleaning by Zafire Vrba

2019, 7 min

On Animals and Cleaning deals with the consequences of eugenics, Scandinavian design and hygiene obsession. The film is based on a performance with the same name.

Zafire Vrba is a Swedish-Czech artist and educator based in Stockholm, Sweden. They work with digital media, performances, video and pedagogy. In their art, Zafire deals with memory, desire, accessibility and trans visibility. 


Carwash by Juli Apponen

2018, 5:16 min

Enjoy this sexy car wash that has nothing at all to do with the film Kustom Kar Kommandos but which brings to mind Kenneth Anger’s experimental classic from 1965.

Juli Apponen is an artist working mostly with choreography and performance in different configurations. She produces and tours internationally with several co-operations as well as her own solos – as director, choreographer, teacher, writer and performer. Originally from Finland, but based mostly in Sweden. 


Act On Instinct by Elin Magnusson

2013, 16:13 min

Through pine groves and oat fields – a deer is passing by. She has recently become a mother and is trying to adjust to her new role. She is nature, this is her land but still she can’t shake the feeling of a slowly growing panic. What is the punishment for not loving your child?

Born in 1982 in Norrköping. Educated at Konstfack, she lives and works in Stockholm. Elin Magnusson’s work moves in the borderland where culture clashes into nature and norms are questioned. In the gap between these two worlds there is a clarity and a room that accepts displacements and a questioning. She works interdisciplinarily and is happy to work with video-documented performance containing feature film-like elements where different norms meet personal experiences.


Ohyra by Klara Lidén

2007, 4 min

“In Ohyra, the viewer appears to have been dropped into the protagonist’s inner thought processes – a strange and self-accusing monologue. Wavering between self-hatred (punching herself in the head), defeat and boredom, the protagonist seems to be articulating her inner voice out loud, addressing the viewer as if looking into a mirror. After vehemently berating herself, finally she seems resigned to her inadequacies; lulled back to the normal world through distraction or forgetting, she returns to washing dishes. This monologue may have only taken place in her mind, yet it is a recurring cycle: the film itself endlessly loops the pattern of anguish, self-loathing, self-harm, resignation and amnesia”.

Excerpt from a text by Sophie O’Brien

Klara Lidén (born in Stockholm, 1979) works interdisciplnarily and has a background comprising of both an architectural and artistic education. She uses video, installations and photography to engage the spectator in a subtil reflection on the connection between body and space. She has the ability to transform public and private spaces with both bodily presences and a sense of movement. 


Ang. Berivans Film by Berivan Erdogan
2019, 20:18 min

Berivan is currently working on her film, which is based upon her childhood memories of a controlling and abusive father. She is casting for the role of Kemal and does not share with the actors that Kemal is based on her father. While working with the actors, unprocessed memories come back, provoking conflict and sadistic tendencies in her. As she pushes the actors beyond their limits, the question of ethics arises. How far is Berivan willing to go to confront her own father?

Berivan Erdogan (born 1989) is originally a Kurd from Turkey, born in Molde, Norway and raised in Oslo. She is working mainly on subjects concerning gender and power-relations within a multicultural society. She has two BA‘s: one from the Art Academy in Oslo and one in Film Directing from Akademin Valand in Gothenburg. Berivan also has an MA in Gender Studies from Gothenburg, and is currently studying a MA in Film at Valand. In her films and art projects, she is interested in exploring the topics of masculinity and violence.


Program Umeå Europeiska Filmfestival 2019
Lördag den 30e november kl.14.00, Kulturhuset Väven (Tagning)

To be, or not to be

Alla gör vi upp med olika saker i våra liv. Ibland går vi till botten med vissa frågor medans andra förblir mysterium. Shakespeares kända öppningsfras i Hamlet är mångbottnad och berör människans existens och varande. I detta program synliggörs olika identiteter men även bryderier kring reproduktion och manligt våld. Hygienhets, städlust och städångest på en och samma gång och dessutom en öppningskör av sjungande fittor. På något sätt hänger allt ihop!

Singing Cunts av Max Göran, 2012, 2:06 min
On Animals and Cleaning av Zafire Vrba, 2019, 7 min
Carwash av Juli Apponen, 2018, 5:16 min
Act On Instinct av Elin Magnusson, 2013, 16:13 min
Ohyra av Klara Lidén, 2007, 4 min
Ang. Berivans Film av Berivan Erdogan, 2019, 20:18 min

Längd: 55 min
Curator Anna Linder, SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images
I samarbete med Umeå Europeiska Filmfestival och HDK-Valand.


Singing Cunts av Max Göran

2012, 2:06 min

En grupp fittor sjunger om en ljusare framtid.

Max Göran bor i Berlin, där han precis avslutat sin masterexamen i fri konst för professor Josephine Pryde. Han arbetar tvärvetenskapligt med video och performance både för scenen och på andra platser. I sitt arbete använder han sig av experimentell video, fiktion, dokumentär film, scenkonst och koreografi/dans som medier. Tillsammans med konstnären Josefin Arnell har han duon HellFun: HellFun är en utforskning kring hämnd och renhet och en hopplös strävan efter mening.


On Animals and Cleaning av Zafire Vrba

2019, 7 min

On Animals and Cleaning hanterar konsekvenserna av rashygien, skandinavisk design och hygienisk besatthet. Filmen är utgår från en performance med samma namn.

Zafire Vrba är en Svensk- Tjeckisk konstnär som bor och arbetar i Stockholm. Hen arbetar med digitala medier, performances, video och pedagogik. I sin konst arbetar Zafire med minnen, begär, tillgänglighet och transpersoners synlighet.


Carwash av Juli Apponen

2018, 5:16 min

Njut av denna sexiga biltvätt som inte har någonting alls att göra med Kustom Kar Kommandos men som för tankarna till Kenneth Angers experimentella klassiker från 1965.

Juli Apponen är en konstnär som jobbar mest med koreografi och performance i olika konstellationer. Hon producerar och turnerar internationellt i flera samarbeten och med sina egna solos – som koreograf, regissör, lärare, performer. Ursprungligen från Finland men främst baserat i Sverige. 


Act On Instinct av Elin Magnusson

2013, 16:13 min

Bland granar och havrefält, bland älgar och mossor går ett Rådjur med tre små kid i ett koppel. Hon är nybliven mamma och försöker förhålla sig till den nya rollen. Hon är natur, det här är hennes marker, ändå lyckas hon inte skaka av sig känslan av utanförskap och en sakta växande panik. Vad är straffet för att inte älska sitt barn?

Född 1982 i Norrköping. Utbildad på Konstfack, bor och arbetar i Stockholm.

Elin Magnussons arbete rör sig mellan djurstigar och storstadens sociala koder och normer. I glappet mellan dessa två världar infinner sig en tydlighet och ett rum som accepterar förskjutningar och ett ifrågasättande.


Ohyra av Klara Lidén

2007, 4 min

Huvudpersonen i filmen Ohyra har på sig en boxningshjälm och ett vitt linne, en ovanlig klädsel för hushållsarbete, och börjar diska i köket. Efter en stund vänder hon sig till kameran och börjar raljera missnöjt över sig själv och sin ineffektivitet.

Utdrag från en text av Sophie O´Brien

Klara Lidén (f 1979 i Stockholm) arbetar tvärvetenskapligt och har både en arkitekt- och konstnärsutbildning som sin bakgrund. Hon använder video, installationer och fotografi för att engagera åskådaren i en subtil reflektion om sambandet mellan kropp och rum och hon äger förmågan att omvandla offentliga och privata utrymmen med kroppslig närvaro och känslan av rörelse.


Ang. Berivans Film av Berivan Erdogan
2019, 20:18 min

Berivan arbetar med sin film, som bygger på barndomsminnen av en kontrollerande och kränkande far. Berivan castar för rollen som Kemal, men berättar inte för skådespelarna att karaktären Kemal bygger på pappan. När hon arbetar med skådespelarna kommer obearbetade minnen tillbaka, vilket väcker konflikter och sadistiska tendenser hos henne. Hur långt är Berivan villig att gå för att konfrontera sin egen far?

Berivan Erdogan (f. 1989) är ursprungligen kurd från Turkiet, född i Molde och uppvuxen i Oslo. Hon arbetar huvudsakligen med ämnen som rör köns- och maktförhållanden inom ett mångkulturellt samhälle. Berivan är utbildad vid konstakademin i Oslo och i filmregi från Akademin Valand i Göteborg. Berivan har också en MA i Genusvetenskap och studerar för närvarande en MA i film på Valand. I sitt konstnärsskap är hon intresserad av att utforska ämnena maskulinitet och våld.   

UEFF_2019
Karin Johansson, Director of UEFF presents the program. Photo by Ylva Långdahl.
Happy audience in Umeå. Photo by Christina Linder
UEFF_2019
SAQMI Fan Club in Umeå. Photo by Trädfittorna.
Photo from Singing Cunts by Max Göran
Photo by Juliette Claire from Zafire Vrbas film On Animals and Cleaning, 2019
Photo by Natasja Loutchko from Juli Apponens film Car Wash.
Photo from Act by Instinct by Elin Magnusson
Photo from Ohyra by Klara Lidén
Photo from Ang. Berivans Film by Berivan Erdogan