Skip to content
Main content begins here

Oslo: Skeive filmhistorier – Nasjonalbiblioteke, 5 April, 2022.

I begrenset grad har forskningslitteraturen anlagt skeive perspektiver på den norske filmhistorien. Å finne skeive filmer, scener, og rollefigurer i den norske filmarven – eksplisitte så vel som uuttalte – kan likne en arkeologisk prosess. Hvilke verk, opphavspersoner, utøvere, tilskuerposisjoner og visningskontekster kan inngå i en mangfoldig, skeiv filmhistorie? Ungdomsfilmer, LGBTQI-dokumentarer og Wam & Vennerød vil være noen av fokusområdene for foredragene på dette filmseminaret, som også vil inneholde en egen temaseksjon om skeive filmarkivpraksiser. Foredragsholdere er Dagmar Brunow, Dag Johan Haugerud, Laura Horak, Gunnar Iversen, Anna Linder, Nefise Özkal Lorentzen, Anders Lysne, Ingrid Ryberg og Louise Wallenberg. Fullt program kommer.

Seminaret avsluttes med visning av filmen En armé av älskande (Ingrid Ryberg, 2018) på Kunstnernes Hus Kino klokken 18.00 samme kveld. 

Arrangementet er gratis og åpent for publikum i lokalene til Nasjonalbiblioteket på Solli plass. På grunn av smittevern kan det være begrenset antall plasser, og man må ha billett.  

Arrangementet strømmes direkte på nb.no. Du trenger ikke billett for å se den digitale sendingen. 


PROGRAM:

10.00: Velkommen ved Hege Stensrud Høsøien, Avdelingsdirektør Fag og forskning, Nasjonalbiblioteket

10.10—11.40: PERSPEKTIVER PÅ NORSK FILMHISTORIE:

Gunnar Iversen (Carleton U.): Finnes det en skeiv norsk filmhistorie?
Anders Lysne (UiB): Ut av tiden — Den skeive barndommens temporalitet i norsk film
Dag Johan Haugerud (Regissør): Det skeive blikket

11.40—12.30: PAUSE

12.30—14.00: SKANDINAVISKE PERSPEKTIVER:

Louise Wallenberg (SU): Män i kjol: en exposé över transvestiter i skandinavisk film
Ingrid Ryberg (GU): Audiovisuella medier och queera motoffentligheter
Nefise Özkal Lorentzen (Regissør): Mangfoldig kreativitet og «empowerment»: Gender Me, Manislam og De som elsker.

14.00–14.10: PAUSE

14.10—15.40: ARKIVPERSPEKTIVER:

Dagmar Brunow (Linnéuniversitetet): Ut ur garderoben för alltid? Etiska utmaningar kring HBTQI+ (skeivt) filmarv.
Anna Linder (SAQMI): Queer synlighet – Queer kontinuitet – hur går vi vidare utan att gå under?
Laura Horak (Carleton U.): Exploring Trans Filmmaking with the Transgender Media Portal.

15.45: Omvisning i utstillingen Stoltheit og fordom på Nasjonalbiblioteket ved Vanja Ødegård

Förflyttning till annan plats:

18.00: Kunstnernes Hus Kino viser En armé av älskande (Ingrid Ryberg, 2018), med innledning av regissøren.

Skeive filmhistorier
Skeive Filmhistorier
Presentatör Gunnar Iversen (Carleton U.): Finnes det en skeiv norsk filmhistorie?
Skeive Filmhistorier
Presentatör Dag Johan Haugerud (regissör): Det skeive blikket
Ingrid Ryberg presenterar
Ingrid Ryberg presenterar sin film inför visningen på Kunstnernes Hus i Oslo.
backstage Eva och Maria
Ur filmen En armé av älskande av Ingrid Ryberg. Back Stage: Maria Brännström, Marie Falksten med flera i teamet för filmen Eva och Maria. Foto: Monica Englund.