Skip to content
Main content begins here

SAQMI joins ARCHIVE TALKS at Uppsala Short Film Festival 2021

Swedish below

Sam Message will represent Saqmi at Uppsala Short film festival 2021 in a panel discussion titled ARCHIVE TALKS around archive selection and its consequences.

Here is how Uppsala Short film festival articulates the event; What is the role of the film archive in the writing of history? How has the selection process, where films are either included or excluded, affected the writing of history in terms of minorities, women, queer people and racialized people? Industry representatives discuss the work of film archives today, and the role they will play in the future.

The discussion will take place on October 29th at 13:00 at GRAND, Trädgårdsgatan 5, 753 09 Uppsala

Find more information about the festival’s seminars HERE.

_____________________________________________________

Sam Message kommer att representera Saqmi på Uppsala kortfilmfestival 2021 i en paneldiskussion med titeln ARCHIVE TALKS om arkivval och dess konsekvenser.

Så här formulerar Uppsala Short film festival evenemanget: Vilken roll har filmarkiven när historien skrivs? Hur har urvalsprocessen, där filmer antingen tas med eller exkluderas, påverkat historieskrivningen när det gäller minoriteter, kvinnor, queerpersoner och rasifierade? Branschrepresentanter diskuterar filmarkivens arbete idag, och vilken roll de kommer att ha i framtiden.

Diskussionen äger rum den 29 oktober kl 13:00 på GRAND, Trädgårdsgatan 5, 753 09 Uppsala.

Hitta mer information om festivalens seminarier HÄR

Poster for 40:E Uppsala kortfilm festival 2021