Skip to content
Main content begins here

Hagabion Göteborg: SAQMI at FILM: Out WEST 2022

I samarbete med Hagabion i Göteborg visas nästa Nightfall #9 under filmfestivalen FILM: Out WEST den 9 december 2021 kl. 18:15-20:15. Facebookeventet hittar du här.

Läs mer om hela programmet: Nightfall – Queer Talks & Screenings #9 – Four Decades of Animated Bodies 

FILM: Out WEST pågår mellan den 7-12 december, 2022.
Hela festivalen hittar du här.

SAQMI gästar även onsdagens filmvisning och samtal kring filmen: Marisol. Moderator: Sam Message.

Se MARISOL och möt regissören Stefan Berg och Marisol som finns på plats efter filmvisningen för ett samtal med Sam Message (SAQMI).

Sent i livet kommer författaren Fredrik Ekelund ut som transvestit. Han blir Marisol och påbörjar ett skymningsliv i Köpenhamn där Marisol får fria tyglar och kan leva fullt ut. Men det vilda livet i Köpenhamn med transvännerna börjar snart tära på Marisol. Hens barn börjar under vem deras pappa egentligen är, är hen två helt olika personer?
Minnet av ett trauma från barndomen blir helt avgörande i processen mot att bli hel, mot försoning, med sig själv och med familjen.

Se Facebookevent. Mer om filmen Marisol här.

Evenemang i samarbete med ABF.
SAQMIs medverkan möjliggörs av Kulturrådet.