Skip to content
Main content begins here

Online: Nightfall – Queer Talks & Screenings #5 Jerry Carlsson & Inti Chavez Perez, March 24, 2021

Svenska längre ned

Come inside for an uncompromisingly queer time from dusk till dusker. Shutting the doors, drawing the curtains and plunging into the exploration and understanding of queer moving images and the work behind them. 

Nightfall is a night of queer talks and screenings. Inviting artists to share and talk about their work and their process. Nightfall is both a showcase for finished work and a queer peer review for work in progress.

The close of the day; the coming of night. 

This time SAQMI invited Jerry Carlsson and Inti Chavez Perez to talk about Jerrys films. Let´s join for a new Nightfall evening on Wednesday 24 March 2021 at 19:00 – 21:30.

Program for the evening:
(Please come 5-10 min before if possible)
19:00 Short introduction by Anna Linder, SAQMI
19:15 Film Screening: The Night Train, Shadow Animals and All We Share (60 min + short break)
Shadow Animals and All We Share will be screened with English subtitles.
20:30 Talk between Jerry Carlsson and Inti Chavez Perez (ca 30 mins)

The conversation will be held in Swedish. Links for the screening will be shared during the event.

Join ZOOM meeting
Meeting ID: 982 6732 0789
Passcode: 234753

Facebook event

THE NIGHT TRAIN (2020, 15 min)
Oskar is on the night train, heading home after an interview in Stockholm. With a long night ahead of him, he makes eye contact with Ahmad. For the first time he meets the gaze of someone who feels the same desire as he does.
Trailer The Night Train

SHADOW ANIMALS (2017, 21 min)
Marall follows her parents to a party and they want her to behave. As the evening progresses she finds the adult’s behaviour increasingly strange. Everyone at the party is trying to fit in, but not everyone succeeds. Marall also seems to be the only one seeing the shadow circulating inside the house.
Shadow Animals is a dance-based drama about how irrational the adult world may seem from a child’s perspective.
Trailer Shadow Animals

ALL WE SHARE (2014, 25 min)
Two arborists, Samir and Sara, are hired to take down a healthy tree in a family’s backyard. Why the tree is to be taken down seems at first quite incomprehensible.
Trailer All We Share

BIOGRAFI JERRY CARLSSON
Jerry Carlsson graduated from Valand Academy in 2014, as a Director & Producer with a Bachelor of Fine Arts in Independent Filmmaking. He studied Screenwriting at Alma Manusutbildning, Art History at Stockholm University and Filmmaking at Dramatiska Institutet. In 2015 he founded the culture production company Verket Produktion. His short films have been screened in numerous international film festivals like Venice, Locarno, Tribeca and Clermont-Ferrand, where his short film “Skuggdjur” received both the Special Jury Prize and the Canal+ Award in 2018. In 2015 Jerry was selected for the European Film Promotions programme “FUTURE FRAMES: Ten filmmakers to follow” at Karlovy Vary International Film Festival.

BIOGRAFI INTI CHAVEZ PEREZ
Inti Chavez Perez is a writer. He was born in Seville and resides in Gothenburg. Inti Chavez Perez has worked as a journalist for Swedish Radio, SVT, and worked from Madrid for Utbildningsradion. Today he’s a writer of non-fiction books for teengagers. His debut Respect. Everything a Guy Needs to Know About Sex, Love and Consent was awarded with Slangbellan, the Swedish Writers’ Association prize for childrens’ and young adults’ literature. In his latest book Snacka om oskulden! he explores virginity norms, in other words cultural conceptions about virginity.

Nightfall is supported by Göteborgs Stad and Kulturrådet.


Nightfall – Queera samtal och filmvisningar

Filmvisning och samtal i skymningslandet.

När det skymmer blir allt vackrare. Då stänger vi dörrarna om oss och går in i vårt mörka rum där vad som helst kan hända. Filmvisningar och samtal i queer gemenskap där vi låter fantasierna och drömmarna vara våra egna. I slutet av dagen och där natten börjar, glider vi in i den rörliga bildens land. Sjunker ner i det dunkla, sköna och outsagda. Välkomna till ännu en kväll där samtalen aldrig tar slut och våra historier precis har börjat berättas. 

Nightfall är en kväll för samtal och visning av både färdiga verk och pågående arbeten.

Den här gången har SAQMI bjudit in Jerry Carlsson och Inti Chavez Perez för att samtala om Jerrys filmer. Välkomna till ännu ett Nightfall på onsdag den 24 mars 2021 kl. 19:00 – 21:30.

Program för kvällen:
(Var snäll och kom gärna 5-10 min innan det börjar)
19:00 Kort presentation av Anna Linder, SAQMI
19:15 Filmvisning: Nattåget, Skuggdjur och Allt vi delar (60 min + kort paus)
20:30 Samtal mellan Jerry Carlsson och Inti Chavez Perez (ca 30 min)

Samtalet kommer hållas på svenska. Filmlänkarna kommer att delas under arrangemanget.

Join ZOOM meeting
Meeting ID: 982 6732 0789
Passcode: 234753

Facebook event

Mer information om filmerna och de medverkande:

NATTÅGET (2020, 15 min)
Oskar tar nattåget hem från Stockholm till Älvsbyn, efter en intervju i Stockholm. Med en lång natt framför sig får han ögonkontakt med Ahmad. För första gången möter Oskar samma längtan och attraktion som han själv känner.
Trailer Nattåget

SKUGGDJUR (2017, 21 min)
Marall följer sina föräldrar på en fest och de vill att hon ska uppföra sig. Under kvällen tycker Marall att de vuxna beter sig allt mer märkligt. Alla på festen försöker passa in, men inte alla lyckas. Marall verkar också vara den enda som ser skuggan cirkulera i huset. 
Skuggdjur är ett dansbaserat drama om hur irrationell vuxenvärlden kan te sig ur ett barns perspektiv.
Trailer Skuggdjur

ALLT VI DELAR (2014, 25 min)
Två arborister, Samir och Sara, får i uppdrag att fälla ett friskt träd på en familjs bakgård. Varför trädet ska fällas verkar till en början helt obegripligt.
Trailer Allt vi delar

BIOGRAFI JERRY CARLSSON
Jerry Carlsson tog sin kandidat- och magisterexamen i film 2014 vid Akademin Valand. Han har även studerat till manusförfattare vid Alma Manusutbildning och är en av grundarna till produktionsbolaget Verket Produktion som han driver tillsammans med Anette Sidor och Frida Mårtensson. Jerrys tidigare kortfilmer har tävlat vid filmfestivaler som Venedig, Locarno, Tribeca och Clermont-Ferrand där hans kortfilm ”Skuggdjur” vann både Special Jury Award och Canal+ Award. År 2015 valde European Film Promotion ut Jerry som en av tio nyskapande europeiska filmskapare till sitt program ”FUTURE FRAMES: Ten Filmmakers To Follow” vid Karlovy Vary Film Festival.

BIOGRAFI INTI CHAVEZ PEREZ
Inti Chavez Perez är en författare född i Sevilla och bosatt i Göteborg. Han jobbade länge som journalist, bland annat på Sveriges Radio och SVT, samt jobbade från Madrid för Utbildningsradion. Idag skriver han fackböcker för unga läsare och finns publicerad på snart 19 språk. Hans debut Respekt, en sexbok för killar vann Sveriges Författarförbunds barn- och ungdomspris Slangbellan. I senaste boken Snacka om oskulden! utforskar han oskuldsnormer, alltså kulturella föreställningar om oskuld.

Nightfall genomförs med stöd av Göteborgs Stad och Kulturrådet.

The Night Train
From the film The Night Train by Jerry Carlsson. Photo by Marcus Dineen.
Poster The Night Train
Poster design by Alba Lange
Shadow Animals
From the film Shadow Animals by Jerry Carlsson. Photo by Marcus Dineen.
Poster Shadow Animals
Poster design by Kristian Ingers.
All We Share
From the film All We Share by Jerry Carlsson. Photo by Marcus Dineen.
All We Share
From the film All We Share by Jerry Carlsson. Photo by Marcus Dineen.
Inti_Chavez_Perez_Jerry_Carlsson
Photo of Inti Chavez Perez by Anna Svanberg. Photo of Jerry Carlsson by Frida Mårtensson.