Skip to content
Main content begins here

Nightfall – Queer Talks & Screenings #2 Berivan Erdogan

Svenska längre ned

SAQMI invites you to to a powerful evening on Thursday, December 5th, 19:00-21:00.
Address: Pölgatan 5 (Frigga) in Gothenburg, Stigbergstorget, Gathenhielmska kulturreservatet.

Programme:
* Meanwhile (2014, 7:44 min, English subtitles)
* Ang. Berivans Film (2019, 20:18 min, English subtitles)
* Work in progress – Moving Queens (more below)
* After the screening Berivan Erdogan talks with Sara Lindquist about queer film, power relations and about her new film project.

Meanwhile:
Meanwhile is about Berivan herself acting the role of a macho male character, based on her ideas of what a stereotypical male character is. In the film, we follow Feyzullah and his thoughts on gender roles as well as his identity as kurd living in Norway. Feyzullah works in a concrete factory and has only one friend, Ismail, who he secretly has romantic feelings for.

Ang. Berivans Film:
Berivan is currently working on her film, that is based upon her childhood memories of a controlling and abusive father. She is casting for the role of Kemal and does not share with the actors that Kemal is based on her father. While working with the actors, unprocessed memories comes back, which provokes conflict and sadistic tendencies in her. As she pushes the actors beyond their limits, the question of ethics arises. How far is Berivan willing to go to confront her own father?

Work in Progress / Moving Queens:
Lately Berivan has been working with a group of women between the age 50-80, who once a week meets at Biskopsgården to dance. This group calls themselves Moving Queens, and together with Berivan raising questions on masculinity and violence through their own or others memories, which they express with performance, movements and discussions.

Berivan Erdogan (b. 1989) is originally a Kurd from Turkey, born in Molde, Norway and raised in Oslo. She is working mainly on subjects concerning gender and power-relations within a multicultural society. She has two BA‘s: one from the Art Academy in Oslo and one in Film Directing from Akademin Valand in Gothenburg. Berivan also has an MA in Gender Studies from Gothenburg, and is currently studying a MA in Film at Valand. In her films and art projects, she is interested in exploring the topics of masculinity and violence.

WELCOME ♥
Free entrance. If you want to help with a small entrance it´s possible to give something to SAQMIs activities when you arrive. The space “Frigga” is small so please be in time. We think the films and talk will take around two hours all together.

If you want to volunteer for the evening please let us know: info(at)saqmi.se


Adress: Pölgatan 5 (Frigga) i Göteborg, Stigbergstorget, Gathenhielmska kulturreservatet.

Kvällens program:
* Meanwhile (2014, 7:44 min, English subtitles)
* Ang. Berivans Film (2019, 20:18 min, English subtitles)
* Work in progress – Moving Queens (info längre ned)
* Efter filmerna samtalar Berivan Erdogan med Sara Lindquist om queer film, maktspel och om den nya filmen som är under arbete.

SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images bjuder in dig till den andra kvällen med filmvisning och samtal i vårt fina hus “Frigga”. Gästen denna gång är en ung spännande filmskapare från Norge som utbildar sig på Akademin Valand i Göteborg. Berivan kommer att visa en äldre film Meanwhile och den senaste filmen Ang. Berivans film samt berätta om den nya filmen som är under arbete…

Mer information om filmerna:

Meanwhile:
Meanwhile handlar om att Berivan själv spelar rollen som en manlig machokaraktär. Berivan undersöker sina egna tankar kring vad en manlig stereotyp är för något. Vi följer karaktären Feyzullahs reflektioner kring könsroller och hur det är att vara kurd bosatt i Norge. Feyzullah jobbar i en betongfabrik och har endast en vän som heter Ismail, som han nog egentligen är förälskad i.

Ang. Berivans Film:
Berivan arbetar med sin film, som bygger på barndomsminnen av en kontrollerande och kränkande far. Berivan castar för rollen som Kemal, men berättar inte för skådespelarna att karaktären Kemal bygger på pappan. När hon arbetar med skådespelarna kommer obearbetade minnen tillbaka, vilket väcker konflikter och sadistiska tendenser hos henne. Hur långt är Berivan villig att gå för att konfrontera sin egen far?

Work in Progress / Moving Queens:
Under den senaste tiden har Berivan jobbat med en grupp kvinnor mellan 50 och 80 år, som en gång i veckan träffas på Biskopsgården för att dansa. Gruppen som kallar sig för Moving Queens, har tillsammans med Berivan jobbat kring teman som maskulinitet och våld genom egna och andras minnen, och uttrycker detta med performance, rörelse och samtal.

Berivan Erdogan (f. 1989) är ursprungligen kurd från Turkiet, född i Molde och uppvuxen i Oslo. Hon arbetar huvudsakligen med ämnen som rör köns- och maktförhållanden inom ett mångkulturellt samhälle. Berivan är utbildad vid konstakademin i Oslo och i filmregi från Akademin Valand i Göteborg. Berivan har också en MA i Genusvetenskap och studerar för närvarande en MA i film på Valand. I sitt konstnärsskap är hon intresserad av att utforska ämnena maskulinitet och våld.

VÄLKOMNA ♥
Det är fri entré och om du vill lägga en slant till verksamheten kan du göra det på plats. Stugan Frigga är liten så kom i tid. Vi har inte satt ut någon sluttid men beräknar att filmerna och samtalet pågår i ca 1.5 timme.

TILLGÄNGLIGHET – FRIGGA:
Filmvisningen och samtalet är på bottenvåningen, dock finns det mycket trösklar och smala dörröppningar. Den smalaste dörren in är 77 cm. Kontakta oss du/ni vill komma så hjälper vi till på plats: info(at)saqmi.se eller 070-6430151.

VOLONTÄRER:
Om du vill hjälpa till med något under kvällen så får du gärna höra av dig till: info(at)saqmi.se

Photo from the film Meanwhile by Berivan Erdogan, 2014, 7:44 min
Photo from the film Meanwhile by Berivan Erdogan, 2014, 7:44 min
Photo from the film Ang. Berivans Film by Berivan Erdogan, 2019, 20:18 min
Work in Progress: Moving Queens by Berivan Erdogan, 2019
Work in Progress: Moving Queens by Berivan Erdogan, 2019
Nightfall#2 Berivan Erdogan
Berivan Erdogan and Anna Linder presents the program. Photo by Sam Message.
Photo by Sanna Wiggefors
Nightfall#2 Berivan Erdogan
Photo by Sam Message.
From left: Berivan Erdogan and Sara Lindquist. Photo by Sanna Wiggefors
Nightfall#2 Berivan Erdogan
Photo by Sam Message.