Skip to content
Main content begins here

NETTVERK FOR KUNSTNERISK FILM

Nettverk for kunstnerisk film är en nätverksträff med temat presentation och distribution av rörliga bilder inom konst och film. Två dagar av professionell fördjupning, inspiration, erfarenhetsutbyte, diskussioner och presentation av kommande verk från konstnärer och filmskapare.
……………………..

PROGRAM – TORSDAG 9. NOVEMBER
DAG 1: presentationer, panelsamtal, guidad tur

Programpunkterna kommer hållas på norska, svenska samt en presentation på engelska/Presentations and talks will be held in Norwegian, Swedish, with one presentation in English.

09:00 – 09:30
Kaffe och registrering, inkluderat i anmälningen till dagens måltider.

09:30 – 09:40
Välkomnande av Silja Espolin Johnson (Kunstnernes Hus Kino) och Cato Fossum (Filmbyrået Jack). Konferencier Johanne Nordby Wernø presenterar programmet.

09:40 – 10:20
Två presentationer av verk under arbete:
Ellinor Aasgaard / Zayne Armstrong: DAYS – PART 2 / Beni, Under the Influencer (via zoom, engelska)

Konstnärsduon Aasgaard & Armstrong har haft ett samarbete sedan 2018. Här kommer de att presentera fortsättningen på det seriella, experimentella videoprojektet “Days”. “Beni, Under the Influencer” är en multimediainstallation som visades första gången på Agder Kunstsenter 2023. Influencern Beni vill övervinna scenskräcken och hitta en ny persona som seriös musiker. När frisören Shawndee dyker upp med en tvivelaktig makeover-maskin måste Beni överge den digitala värld som har definierat hennes verklighet och göra en överraskande vändning. Filmen från installationen kommer att visas. Kapitel 1 av “Days” visades i sin helhet under den förra nätverksträffen i maj 2023.

Kjersti Vetterstad / Kristin Astrup Aas: Fjorden og fjellet

Filmen med arbetstiteln “Fjorden og Fjellet” bygger på aktuella frågor kring ett kontroversiellt gruvdriftsprojekt i Naustdals kommun i Vestlands län, där Nordic Mining har fått tillstånd att etablera en dagbrottsgruva i Engebøfjellet, och att dumpa enorma mängder restavfall och kemikalier i Førdefjorden, en nationell laxfjord med en rik biologisk mångfald. Beslutet att tillåta brytning med dumpning i fjorden är kontroversiellt både i ett nationellt och internationellt sammanhang och planen har mött motstånd både från den lilla byn Vevring där brytningen planeras och från nationella och internationella miljöskyddsorganisationer. Filmteamet har följt motståndskampen med fokus på närboende i Vevring och unga aktivister från Natur og ungdom sedan 2018. I filmen används fallet som utgångspunkt för att ställa större frågor angående den ideologiska grund vårt samhälle bygger på, där mångfalden ständigt förskjuts till förmån för överkonsumtion och kortsiktig vinst. Projektet är ett samarbete mellan konstnären Kjersti
Vetterstad, filmfotograf Christopher Horne Iversen och manusförfattare Kristin Astrup Aas.

10:20 – 11:10
Tre presentationer av visningsplattformar och produktionsbolag:

MDEMC, Marta Dauliute, Elisabeth Marjanovic Cronvall och Elin Lilleman Eriksson. MDEMC är ett svenskt produktionsbolag med säte i Stockholm som sedan 2009 har arbetat med ett antal filmskapare, och även i samarbete med norska skådespelare. Företagets ambition är att säkra enskilda produktioners konstnärliga integritet. Tre regissörer och producenter från företaget kommer att hålla en presentation av MDEMC och deras konstnärliga vision, samarbete och pågående projekt: Marta Dauliute, Elisabeth Marjanovic Cronwall och Elin Eriksson.

SAQMI, Swedish Archive for Queer Moving Images, Anna Linder.
Arkivet SAQMI samlar och tillgängliggör information om svenska queera filmer och visuellt konst genom intervjuer, arkivering, visningar, evenemang och workshops. SAQMI har också en egen digital plattform för ljud och bild. Anna Linder har mycket erfarenhet av konst och filmmedia och kommer att presentera arkivets arbete.

Onoma Productions, Hanna Högstedt.
Onoma Productions är ett konstnärskollektiv och produktionsbolag grundat 2018. Hanna Högstedt och Ami-Ro Sköld gör en presentation av Onomas arbete.

11:10 – 11:20
Paus

11.20 – 12.00
Rundvisning och smygtitt: Pauline Boudry / Renate Lorenz – Les Gayrillères
Den 11e november öppnar en ny filminstallation i overlyssalene på Kunstnernes Hus. Les Gayrillères är gjord av Berlin-baserade konstnärer Boudry/Lorenz. Deltagarna i nätverksträffen kommer att få en exklusiv smygtitt på utställningen.
https://kunstnerneshus.no/program/utstillinger/pauline-boudry-renate-lorenz

12:00 – 12:45
Lunch i restaurangen (gratis)

12:45 – 13:45
Paneldiskussion: Publikfokus och målgrupper – vart är den konstnärliga filmen på väg?

Att nå ut till allmänheten – i form av mätbar popularitet och ”utveckling” av specifika målgrupper – har blivit ett tydligare uttryckt mål hos konst- och filminstitutioner, visningslokaler och sponsorer. Hur ska konstnärer och filmare förhålla sig till detta tänkande: som en utmaning att leva upp till, eller som ett narrativ som behöver motstånd? Kan konst- och filmfälten i Norge och Sverige lära av varandras sätt att tänka? Och vilka ramvillkor behövs för att säkerställa en bra distribution av våra verk?
Med: Kalle Boman (producent och utbildare), Marta Dauliute (producent och filmare, MDEMC), AneHjort Guttu (konstnär och filmare), Morten Gjelten (dagledare för Norsk Teater- og Orkesterförbund).
Moderator: Cato Fossum, Filmbyrået Jack

13:45 – 13:50
Paus

13:50 – 14:50
Tre presentationer av verk under arbete:

Ihra Lill Scharning + Katarina Skjønsberg: Purpose Core
Konstnärsduon Purpose Core har funnits sedan 2013, och har ställt ut och visat verk både tillsammans och var för sig. De arbetar med filmmanifest utifrån levnadsregler, citat och intentioner. Här vill de presentera ett längre filmmanifest i verk där vi möter karaktärerna PURPOSE och CORE. Tre korta videoverk som ingår i projektet presenterades på Höstutställningen 2023.
https://www.hostutstillingen.no/2023/purpose-core/

Øystein Mamen: Straff
Den observerande dokumentärfilmen “Straff” följer fyra interner som avtjänar långa straff genom en tre veckor lång jesuitisk tystnadsretreat i Haldens fängelse. Sedan 2013 har fängelset hållit en årlig retreat – en tillbakadragning från världen i tysthet – där fångar lever som munkar i 21 dagar. Deltagare från alla trosriktningar är välkomna. Och programmet har häpnadsväckande resultat. Vad händer när interner väljer att underkasta sig en hårdare regim än vad fängelset redan ger? Øystein Mamen är filmare med bakgrund som filmfotograf. “Straff” kommer att släppas på bio och andra
plattformar 2024.


Daisuke Kosugi: Keep Me In The Loop
Konstnären och filmaren Daisuke Kosugi presenterar sitt kommande projekt “Keep Me In The Loop”. Filmen undersöker den socialt konstruerade definitionen av vad vi uppfattar som “dåligt beteende” och består av sju iscensatta scenarier, vart och ett med ett sjuårigt barn som får raserianfall i offentliga och privata utrymmen. I motsats till konventionella linjära narrativa strukturer använder filmen en kombination av upprepning och “split roll”, inspirerad av Brechts episka teater. Verket upprepar samma scener porträtterade av tre olika skådespelare som har olika kön, etnicitet och klasstillhörighet. Daisuke Kosugi bor och arbetar i Farsund. Hans videoverk fokuserar ofta på subjektivitet i en normaliserad social miljö.

14:50 – 15:00
Sammanfattning


15:00 Gratis pizzabuffé i restaurangen

17.00
OBS! Nettverk for kunstnerisk film bjuder in alla deltagare till en gratis visning av VOICE av Ane Hjort Guttu. Läs mer om filmen här: https://www.filmweb.no/film/JAC20220025?location=Oslo#01.11.2023


PROGRAM – FREDAG 10. NOVEMBER
DAG 2: visning av färdiga verk

10.00– 14.00
Visning av färdiga verk och filmer

EFTERSÖRGARE (Sverige, 2023, 25 min)
Regi: Hanna Högstedt / Producent: Lovisa Charlier, Onoma Productions

«Eftersörgare» handlar om de som blir kvar när ett litet barn dör. Om olika sätt att hantera sorg. Men också om att sörja någon man inte kommer ihåg, om att ständigt förändra minnen. Denna intima och poetiska kortdokumentär blandar levande material med animerade teckningar i blyerts och kol, och ger röst åt regissörens föräldrar som berättar om förlusten av sin lilla dotter. Regissören själv försöker förstå: Är det därför hon själv blir så rädd när hennes andra barn föds? Kan sorg går i arv?
https://www.onomaproductions.com/releases/after-mourners

“After Mourners” is about those left behind when a little child dies. About different ways of coping with grief. But also about mourning someone you can’t remember, about being the child who
remained. About memories in constant transformation. In an intimate and poetic short documentary, mixing live material with charcoal and pencil animations, we hear the director’s parents tell the story of losing their little daughter. How they reacted in different ways, took on different roles. The director herself tries to understand: Is this why she is so afraid when her second child is born? Can grief be
inherited?

::::::::::::::::::::::::::::::::::

FIFTEEN ZERO THREE NINETEENTH OF JANUARY TWO THOUSAND SIXTEEN (Sverige 2024, 62 min,
utdrag)
Regi: Petra Bauer, Marius Dybwad Brandrud/ Producent: Marta Dauliute, MDEMC

Filmen utforskar hur vardagliga rutiner och gester förändras när en mamma förlorar sitt barn i den våldsvåg som drabbat svenska förorter sedan början av 2000-talet. Hur ett hem kan rymma både sorg och motståndskraft på samma gång.
https://www.mdemc.se/#/fifteen-zero-three-nineteenth-of-january-two-thousand-sixteen/

The film explores how everyday routines and gestures are transformed when a mother loses her child in the violence which has affected Swedish suburbs since the early 2000s. How a home can hold both mourning and force for resistance.

:::::::::::::::::::::::::::::::

REPTILHJÄRNAN (Sverige 2022, 28 min)

Regi: Elisabeth Marjanovic Cronwall. Producent: Cecilia Björk, MDEMC

Jakob är en framgångsrik livscoach som ger människor det de vill ha: enkla svar i komplicerade tider. Men när han får ett uppdrag från ett jobbcoachföretag att inspirera arbetslösa börjar allt gå åt skogen. Går verkligen allt att lösa med rätt attityd?
https://www.mdemc.se/#/reptilhjarnan/

Jakob is a successful life coach providing people with what they want: simple answers in complicated times. But when he is invited to a job coaching company to inspire the unemployed, things start to crumble. Can everything really be solved by having the right attitude?

:::::::::::::::::::::::::::::::

OPPDAGEREN AV OPPDAGERE (Norge 2022, 25 min)
Regi/producent: Christopher Nicholson

En familj i Benin i Västafrika berättar om sina förfäders första möte med européer – för ett europeiskt filmteam: Hur jägaren Kpatè först såg ett portugisiskt fartyg vid Atlanthorisonten 1548, och hur han fick dem att komma i land. Men tål alla påståenden om händelseförloppet en närmare titt på sig? Och hur pålitlig är filmarens vita blick? En kort dokumentär om hur historia är berättande, och vilken roll stolthet och samvete kan ha i kollektiva minnen.
https://www.apselutelyfakt.com/screenings

:::::::::::::::::::::::::::::::

PÅ TERSKELEN (Norge 2023, 17 min)
Regi/producent: Birgitte Sigmundstad

Denna korta dokumentär skapades till Arendals stads 300-årsjubileum och handlar om Arendal diskusjonsforening – en förening för kvinnor i Arendal. Fram tills att den lades ned 1976 var föreningen
en viktig mötesplats och arena för debatt och kunskapsspridning. Birgitte Sigmundstads film använder arkivklipp för att visa glimtar från föreningens historia, men lika mycket är filmen ett vittnesbörd om vår egen tid för vad yttrandefrihet är och kan vara.

Anna Linder från SAQMI
Presentation av SAQMIs arbete
Paneldiskussion
Paneldiskussion
Förhandsvisning av utställningen med konstnärerna
Onoma Productions
Onoma Productions, Ami-Ro Sköld och Hanna Högstedt