Skip to content
Main content begins here

Göteborg: Nightfall – Queer Talks and Screenings #11 – Zayera Agha Khan

Nightfall is a night of queer talks and screenings. Inviting artists to share and talk about their work and their process. Nightfall is both a showcase for finished work and a queer peer review for work in progress.

THIS EDITION

For Nightfall #11 SAQMI are very happy to present Zayera Agha Khan!

Zayera Khan is a documentary filmmaker, with main interest in the body, human nature and politics. Zayera wants to through documentary films take a step closer to elucidate and highlight topics such as menstrual blood and the body. Zayera Khan is currently based in Stockholm, Sweden and working on documentary film projects, with a focus on feminism, environmental and human nature.

This nights film program:


Menstruation with/out gender // Menstruation o/könad (2014, 7 min)

Zayera Khan wants to understand what menstruation is, what it means and implies to trans and intergender persons, how it affects these persons? 

The film shares the experience of 3 people who tell us about their menstruation and a personal insight into three persons who are transgender, intergender and their experience, perception of their menstrual period.

Kortfilmen “Menstruation o/könad” ger röst till 3 personer som berättar för oss om sin menstruation och vad det innebär, hur det påverkar dessa personer. Det är en personlig inblick i 3 transpersoners upplevelse av sin menstruation.


We who bleed / Vi som blöder (2014, 28 min)

This movie is about menstruation, what it implies and affects women, we who bleed? The documentary film is based on interviews and explores the notion and question about the first menstruation, menstrual and sanitary pads, PMS, sex, taboos and menopause.

Zayera Khan vill förstå vad menstruation är, vad innebär det för andra kvinnor, hur påverkar det oss, vi som blöder? Filmen “Vi som blöder” utforskar menstruationens genom frågeställningar som: första menstruationen, menstruationsprodukter, pms, sex, partner, tabun och klimakteriet.


Liberating Paradise / Känslan av ett paradis (2015, 23 min)

In this documentary “Liberating paradise”, Zayera Khan gives an insight into the unique environment created in 1981 at the Kvinnohöjden, a feminist course and guest farm in Dalarna, Sweden. During the summer of 2014 tells the guests and course participants share their individual relationships with Kvinnohöjden, where different female generations meet, exchange knowledge and experiences.

I sin dokumentärfilm ”Känslan av paradis” ger Zayera Khan en inblick i den unika miljön som skapats 1981 på Kvinnohöjden, en feministiska kurs- och gästgård i Dalarna. Under sommaren 2014 berättar gäster, medverkande och kursdeltagare om sina individuella relationer till Kvinnohöjden, där olika kvinnogenerationer möts, utbyter kunskap och erfarenheter. I de röda husen, som för vissa har blivit till ”ett annat hem”, erbjuds kurser i bland annat tango, skönlitterärt skrivande och vegansk matlagning. I den öppna, alldeles egna atmosfären finns plats för diskussioner om feminismen och separatism lika mycket som för vila. Men för sina gäster är gården mer än bara ett semesterparadis i naturen. Med gemensam arbetsfördelning som matlagning, basgrupper för regelbunden möjlighet till ”rundor” och samtal där alla får höras och ta plats, uppstår på Kvinnohöjden en ”fristad från patriarkatet”, ”en levd utopi”, så befriad från hierarkier som det går

Till minne av Monica Högling (2021) och alla kvinnor som kämpat och byggt upp föreningen.

And a following Q&A + queer vibe night as usual <3

SAQMI is located in Frigga Huset, Gatenhielmska kulturreservatet, at Pölgatan 5, 414 60.

ACCESSIBILITY – FRIGGA:
The programme is taking place on the ground floor, however there are a few steps and small doorways. The smallest door is 77cm. There is audio amplification but no hearing loop.

Contact us if you want to come and we will help you get a place: program(at)saqmi.se.

Nightfall is supported by Kulturrådet.

Still from Menstruation with/out gender
Zayera Agha Khan
Still from We who bleed