Skip to content
Main content begins here

Haninge konsthall: Anna Linder – COLERE – till minne av Emmy (ongoing until March 28th)

Utställningen Colere på Haninge konsthall tillägnas Emmy, syster till konstnären Anna Linders mormor. Emmy gick bort nyligen, men var länge Anna Linders länk till platsen Laisheden i Sorsele kommun, Västerbottens inland. Laisheden var ett så kallat ”kronotorp”, tidigare även kallat “odlingslägenhet”. En bit mark som lånades ut av kronan (staten) till människor som inte ägde ett eget hemman, men ansågs dugliga och duktiga som skogsarbetare. Tanken var att dessa torpare på egen hand och av virket från skogen skulle bygga sig hus på platsen och sedan odla och förädla (ta hand om) omgivande skog och mark.

På detta vis fick staten kontroll och inflytande över stora områden som främst befolkades av samer, ett fenomen vi idag kallar kolonisering. Kronotorparna kom att hamna mitt i detta tysta drama. Utan äganderätt till marken användes familjerna under årtionden för att bruka stenig och ofertil mark, som de sedan oftast fick lämna. När jordbruket i Laisheden blev olönsamt och torparen William Stenlund var för gammal för att orka med arbetet försökte han överlåta Laisheden till en av sina söner men på grund av att “brukartvånget” fanns kvar blev det en omöjlighet och familjen tvingades inte bara flytta, utan även riva sitt älskade hem. Inte en enda av byggnaderna fick stå kvar. Mellan åren 1919 och 1964 brukade Emmys familj marken och skötte om skogen. Där torpet stod, som under en period rymde minst tretton personer, finner vi idag bara växtlighet och skog. Endast gamla husrester påminner om ett tidigare liv.

I utställningens titel Colere sammanförs ordets latinska ursprung i betydelsen bebo, besöka, utöva, vakta och respektera med franskans colère, som idag betyder vrede och ilska. Det är just med blandade känslor – kärlek och vrede, tacksamhet och sorg – som Anna Linder under många år återvänder till platsen för att dokumentera de spår av tidigare liv som trots allt finns kvar. På platsen växer fortfarande blommor som vittnar om en tidigare trädgård. Men naturen tar sakta tillbaka platsen, där huset förr stod växer nu björkarna.

Till konstutställningen hör även en dokumentär del med material kring familjen Stenlunds torp; Odlingslägenheten Västra Laisheden, Kronoparken Abmoberget. En osynlig svensk historia som visas på utställningsytan 20m2 i foajén, Haninge kulturhus.


Anna Linder, är född och uppväxt i Storuman, södra Lappland. Hen är verksam som konstnär, curator och kulturproducent. Framförallt inom området rörlig bild. Hens egna verk; filmer/videos och installationer har visats på Moderna Museet i Stockholm, ICA i London, Borås konstmuseum, Göteborgs konsthall, Galleri Alkatraz i Ljubljana, Rotterdams Filmfestival, Tribeca Film Festival, Arsenal l i Berlin med flera ställen.
Hens senaste queera experimentella film Spermahoran köptes in till Moderna Museets samlingar och ingick i det konstnärliga forskningsprojektet Queera rörliga bilder som avslutades i mars 2017 vid HDK-Valand – Högskolan för Konst och Design. Pågående arbete är projektet Colere och arbetet med arkivet, plattformen; SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images som Linder startade 2017. Under året 2021 fick Anna Linder ta emot det prestigefyllda Dynamostipendiet från Konstnärsnämnden och Göteborgs stads kulturstipendium för sitt arbete som konstnär men också för det långvariga arbetet med att synliggöra konstnärer.

Ida Linde är författare, översättare och dramatiker. Hon arbetar även som programansvarig för litteraturen på Kulturhuset Stadsteatern. Hennes senaste bok ‘När man sparkar på en hund’ (Norstedts, 2023) är en fristående uppföljare till den prisbelönta ‘Norrut åker man för att dö’ (Norstedts, 2014).


Adress:
Haninge kulturhus, konsthallen, Poseidons torg 8, Handen.

Öppettider:
måndag–torsdag: 9–19
fredag: 9–17
lördag: 11–16
söndag: 12–16

Facebook event här.

Bild av Emmy ur filminstallationen Colere. Grafisk form av Haninge konsthall