Skip to content
Main content begins here

Arkivet för Rosa Brus arrangerar – BRUS, TYSTNAD OCH DEN QUEERA ARKIVARIEN

Hur kan queera arkiv motverka historiska tystnader och omvandla det som tidigare har dömts ut som obegripligt brus till att istället bli begriplig röst?

Samtalet kommer handla om det queera arkivets möjligheter och dess relation till konstnärlig och curatoriell praktik. Hur gestaltar en historien? Hur berättar en konsten? Hur kan det queera arkivet, förkroppsligat i curatorn och konstnären, förhålla sig till historieskrivning och den brusiga förmedlingen av dess berättelser?

Deltagare:
+ Patrik Steorn – Museichef för Göteborgs konstmuseum.
+ Anna Linder – Konstnär, curator och konstnärlig ledare för SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images.
+ Olov Kriström – initiativtagare till och arkivarie i QRAB – Queerrörelsens arkiv och Bibliotek – en förening som samlar, ordnar, bevarar och tillgängliggör dokumentation av queera kamper och liv.

Inträde: Gratis
Datum: 13 November
Tid: kl 16.00
Plats: Riksarkivets Hörsal, Arkivgatan 9A, Göteborg

Arkivet för Rosa Brus (AfRB) betraktar ljud som bärare av historia och syftar till att samla, arkivera och publicera queer kulturproduktion i ljudform.

AfRBs arbete görs i samarbete med kulturföreningen Tupilak med stöd från Kulturbryggan.

För mer info : www.rosabrus.nu

Bild: Arkivet för Rosa Brus