Skip to content
Main content begins here

Bevarade röster – minoriteters representation i arkiv – Queer Moving History 2 – Göteborgs konsthall, February 27, 2022

Arkiv och samlingar är viktiga byggstenar för vår förståelse av historien. Men vilka berättelser är det som bevaras i arkiven? Vilka röster är det som varsamt katalogiseras för att kunna ljuda från det förflutna och forma vår syn på den samtid vi lever i?Under en eftermiddag får vi ta del av presentationer, samtal och filmer som berör hur bland annat samer och HBTQI-personer helt uteslutits eller porträtterats på missgynnande vis i arkiv.

Medverkande är forskaren Åsa Bharathi Larsson, konstnären Katarina Pirak Sikku, Anna Linder från The Swedish Archive for Queer Moving Images (SAQMI) samt Olov Kriström och Pia Laskar från Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB).

Alla de inbjudna gästerna arbetar på olika sätt med att samla in, tolka och förmedla filmer, bilder och texter som representerar svenska minoritetsgrupper.Vi kommer också att visa Queer Moving History II, ett filmprogram som satts samman av SAQMI och QRAB för att uppmärksamma queerpolitisk kamp och priderörelsens historia i Sverige, från 1979 till idag.

Alla presentationer och samtal hålls på svenska.
Samtalet äger rum på Göteborgs Konsthall.

Varmt välkommen!

PROGRAM:
Kl. 13–14 Samtal med Åsa Bharathi Larsson och Katarina Pirak Sikku, modererat av Stina Edblom, konstnärlig ledare.
Kl. 14–14.15 Fika
Kl. 14.15–14.30 Anna Linder (SAQMI) och Olov Kriström och Pia Laskar (QRAB) presenterar sitt samarbete med filmprogrammet Queer Moving History II.
Kl. 14.30–16 Filmvisning: Queer Moving History II.
This film shows with English subtitles.
Kl. 16–16.30 Publikens frågor och öppet samtal.
Programmet genomförs i samarbete med Folkuniversitet.

Om deltagarna:

ÅSA BHARATHI LARSSON är lektor och forskare i konstvetenskap vid Södertörns högskola. 2016 disputerade hon på Uppsala universitet med avhandlingen Colonizing Fever. Race and Visual Media Cultures in the Late Nineteenth-Century Sweden, en undersökning av hur koloniala visuella representationer i Sverige etablerades, cirkulerades och begripliggjordes under sent 1800-tal.

Konstnären KATARINA PIRAK SIKKU har spenderat många år med att utforska rasbiologin och det arkiv som den lämnat efter sig. Som ett sätt att bearbeta de känslor och tankar som väckts har hon skapat målningar, teckningar, installationer och tagit egna fotografier som på olika sätt relaterar till denna historia. Konstnären är aktuell i den pågående utställningen Med nya ögon.

ANNA LINDER är konstnärlig ledare för SAQMI, en plattform och ett arkiv som arbetar för att skriva in queera rörliga bilder i historien. Verksamheten samlar, bevarar och visar filmer med innehåll som berör HBTQI-personer, något som inte gjorts tidigare i Sverige. Arbetet sker i samarbete med queerarkivarier, historiker, bibliotekarier, tekniker och formgivare.

OLOV KRISTRÖM och PIA LASKAR arbetar båda med QRAB, en förening baserad i Göteborg som bildades utifrån behovet och begäret att ta vara på material som många gånger riskerar försvinna ur historien – berättelser om kroppar och kärlekar som dömts, gömts och glömts. Föreningen samlar, ordnar, bevarar och tillgängliggör dokumentation och information knuten till queera rörelser och personer.

More about the filmprogram: Swedish below

In Gothenburg the first Gay Liberation Weekend was held in May 1981, though demonstrations had been held at different occasions since 1975. In the following clip from the TV program Summer Facts, Allan Hellman – one of the founders of RFSL in 1950 – is interviewed. In the program Wenche Lowzow – the first openly homosexual member of the Norwegian parliament – is seen as well. In 1978 the age of consent for homosexual intercourse was lowered from 18 to 15 years – same as for heterosexuals – which is mentioned in Jan Hammarlund’s performance of the song Ville.

Filmprogram:

1. Gay Liberation Week, Sthlm 1979
2. Gay Liberation Weekend, Gbg 1981
3. Gay Liberation Week, Sthlm 1981
4. Gay Liberation Week, Sthlm 1984
5. A Year of Sisterhood – Interview with Fitt 4 Fight & Queer feminist march, Sthlm, 2005
6. Lesbian festival, Gbg 2005
7. Anti-marriage Action, Gbg 2010
8. Candle-manifestation, Gbg 2012
9. Actions from Queersvall, Sundvall 2019
10. Sápmi Pride, Gironis 2014

The programme has been curated by Anna Linder (SAQMI) and Olov Kriström (QRAB).

SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images – is Sweden’s first archive and platform for queer moving images.

QRAB – The Archives and Library of the Queer Movement – collects, preserves and makes available all forms of documentation on queer conflicts and culture.

Gay Liberation Week, Stockholm

Sweden / 1981 / 1:45 min

During the summer of 1981, while preparations for the Gay Liberation Week in Stockholm were underway, the first cases of HIV/AIDS were reported in USA. In Stockholm, one of the themes for the Gay Liberation Week was international solidarity. The first case of HIV in Sweden would be diagnosed in the fall of 1982, and the fight against the virus and new stigmatizations would set its mark on the LGBTQ movement for decades.

Gay Liberation Week, Gothenburg

Sweden / 1984 / 8:30 min

Community radio was important for dissemination of LGBTQ news during the 1980’s and 1990’s, and Gay Radio broadcasts were set up in Borås, Gothenburg, Halland, Malmö, Norrköping, Umeå, Örebro – and Stockholm. In the following clip Stockholm Gay Radio mentions a report from a public inquiry on the situation for homosexuals in Swedish society. The report argued for, among other things, anti-discrimination laws, strengthened asylum rights and domestic partnerships for same-sex couples. Many politicians, however, weren’t convinced.

A Year of Sisterhood – Interview with Fitt 4 Fight & Queer Feminist March, Stockholm

Åsa Elzén and Sonia Hedstrand / Sweden / 2005 / 11 min

Originally a nine hours long archival film on the third wave of feminism in Stockholm during one year 2003-2004. It is a document of demonstrations, parties, direct actions and lectures. A year of Sisterhood is an archive, a pool of knowledge and a portrait of its time. The artists’ idea was to write history (her-story) from their own perspective. The Queer Feminist Marches were held 2002-2003 to raise radical issues within the LGBTQ movement. In 2003 Fredrik Reinfeldt – who the previous year voted against same-sex adoption rights and was soon to be head of the conservative party – was inaugural speaker at Stockholm Pride.

Lesbian festival, Gothenburg

Åse Brändström and Camilla Sundkvist / Sweden / 2005 / 9:30 min

After talks at Kvinnofolkhögskolan about how to do solidarity work with a lesbian demonstration in Mexico City, the group Lesbian Action was formed. During 2003-2010 they organized an annual Lesbian Festival, with music, debates, parties and demonstrations. When the festival HBT-GBG was scheduled at the same dates in 2007, and marketed as the first LGBT festival in Gothenburg, voices were raised on the invisibilization of lesbians.

Anti-marriage Action, Gothenburg

Leo Palmestål / Sweden / 2010 / 7 min

Same-sex marriages were legalized in Sweden in 2009. At the end of the Pride parade in Gothenburg the following year, live weddings on the stage were meant to celebrate this. The organizers had difficulties finding a lesbian couple, which made it possible for two queer activists to go undercover and take the opportunity to talk about the limitations of assimilationist politics.

Candle-manifestation, Gothenburg

Varg Holmdahl / Sweden / 2012 / 9 min

Questions around police presence at Pride events have been debated since the earliest days of the Pride movement, in the wake of the police raid on Stonewall Inn in 1969. In 2012, a change of the Gothenburg Pride organizers policy on violence prompted activists to creatively highlight what seemed like a double standard. In the film there is a brief clip of a police intervention in the Pride park a few days earlier, where queer protesters were taken into custody.

Actions from Queersvall, Sundvall

Eila Wall Boholm / Sweden / 2019 / 6 min

This is the story of how a small sleepy town in the north of Sweden was one day awakened by a bunch of queer activists. The city woke up and became a mecca for queers. Those who lived in the city had never imagined that there were so many of them.

Sápmi Pride, Gironis

Max Mackhé for Várdobáiki Sámi Centre / Norway / 2014 / 6 min

What would be another meeting for those involved in the Queering Sápmi project instead became the world’s first Sami pride festival, Sápmi Pride. In mid-October 2014, queer Sami gathered in Kiruna for seminars and workshops. The first Sami pride parade attracted about 300 people. Filmed for the Sami channel Márkomáilbmi.

This film program is supported by Holger and Thyra Lauritzens Foundation and Swedish Arts Council.

_____________________________________________________

Filmprogrammet uppmärksammar queerpolitisk kamp och priderörelsens historia i Sverige, från 1979 till idag. Vi får följa med på demonstrationer, festivaler, aktioner och upptåg som fört den queera kampen framåt, utåt och inåt. Här finns rosa ballonger som sprids för vinden, knutna nävar och glada sånger, lesbisk kamp, queerfeminism, transmilitans, Sveriges modigaste man i täten för en göteborgsk frigörelsedemonstration och berättelsen om när Sundsvall blev Queersvall. Här är antiäktenskapsaktion och svartrosa regnbågar. Här är spåren som leder till nuet och inspiration för framtiden.

Innehåll filmprogrammet:

1. Frigörelsedemonstration, Sthlm 1979
2. Frigörelsedemonstration, Gbg 1981
3. Frigörelsedemonstration, Sthlm 1981
4. Frigörelsedemonstration, Sthlm 1984
5. Systerskapets År – Intervju med Fitt 4 Fight & Queer feministisk marsch, Sthlm, 2005
6. Lesbisk festival, Gbg 2005
7. Anti-äktenskapsaktion, Gbg 2010
8. Ljusmanifestation, Gbg 2012
9. Aktioner från Queersvall, Sundvall 2019
10. Sápmi Pride, Gironis 2014

Programmet har satts samman av Anna Linder (SAQMI) och Olov Kriström (QRAB) med stöd av Holger och Thyra Lauritzens stiftelse och Malmö konstmuseum.

SAQMI, The Swedish Archive for Queer Moving Images, är Sveriges första arkiv och plattform för queer rörlig bild.

QRAB, Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek, samlar, bevarar och sprider all sorts dokumentation av queer kamp och kultur.

Filmprogrammet innehåller:

Frigörelsedemonstration, Stockholm

Sverige / 1979 / 3:30 min

Den första svenska demonstrationen för homosexuellas rättigheter hölls 15 maj 1971 i Örebro. Homosexuella Frigörelsehelgen i Stockholm firades första gången 1977. I samband med Frigörelseveckan i slutet av augusti 1979 ockuperade ett 30-tal aktivister Socialstyrelsen för att kräva att homosexualitet skulle strykas från listan med sjukdomsklassifikationer. Tre dagar efter ockupationen filmades följande klipp, och 19 oktober togs sjukdomsklassifikationen för homosexualitet bort.

Frigörelsedemonstration, Göteborg

Sverige / 1981 / 13 min

I Göteborg arrangerades den första Homosexuella Frigörelsehelgen i maj 1981, även om demonstrationer hållits i olika sammanhang sedan 1975. I följande klipp från SVT:s Sommarfakta intervjuas Allan Hellman, som var en av grundarna av RFSL år 1950. I programmet syns också Wenche Lowzow, Norges första öppet homosexuella stortingsledamot. 1978 sänktes åldersgränsen för homosexuellt umgänge från 18 till 15 – samma som för heterosexuella – något som nämns i Jan Hammarlunds framträdande med låten Ville.

Frigörelsedemonstration, Stockholm

Sverige / 1981 / 1:45 min

Under sommaren 1981, medan förberedelserna för Homosexuella Frigörelseveckan pågick i Stockholm, rapporterades de första fallen av hiv/aids i USA. I Stockholm var ett av Frigörelseveckans teman internationell solidaritet. Det första fallet av hiv i Sverige skulle komma att diagnostiseras hösten 1982, och kampen mot viruset och nya former av stigmatisering skulle prägla HBTQ-rörelsen för årtionden.

Frigörelsedemonstration, Stockholm

Sverige / 1984 / 8:30 min

Närradio var ett viktigt medium för att sprida HBTQ-nyheter under 1980- och 1990-talen, och Gayradio-sändningar gjordes från Borås, Göteborg, Halland, Malmö, Norrköping, Umeå, Örebro – och Stockholm. I följande klipp nämner Stockholm Gay Radio en statlig utredning om homosexuellas situation i samhället. Utredningen förordade bland annat en antidiskrimineringslag, stärkt asylrätt och partnerskapslagstiftning. Många politiker var dock skeptiska.

Systerskapets År – Intervju med Fitt 4 Fight & Queer feministisk marsch, Stockholm

Åsa Elzen och Sonia Hedstrand / Sverige/ 2005 / 11 min

Ursprungligen en nio timmar lång dokumentationsfilm om den tredje vågens feminism i Stockholm under ett års tid 2003-2004. Det är en skildring av demonstrationer, fester, direkta aktioner och föredrag. Systerskapets år är ett arkiv, en kunskapskälla och ett porträtt av sin tid. Filmskaparnas idé var att skriva historia (her-story) från sitt eget perspektiv. Queerfeministiska marscher hölls 2002-2003 för att väcka radikala frågor inom HBTQ-rörelsen. 2003 var Fredrik Reinfeldt – som föregående år röstat mot samkönade adoptioner och snart skulle bli Moderaternas ordförande – invigningstalare för Stockholm Pride.

Lesbisk festival, Göteborg

Åse Brändström och Camilla Sundkvist / Sverige / 2005 / 9:30 min

Efter samtal på Kvinnofolkhögskolan om hur solidaritetsarbete med en lesbisk demonstration i Mexico City skulle kunna genomföras, bildades gruppen Lesbisk Aktion. Under 2003-2010 anordnade gruppen en årlig Lesbisk Festival med musik, debatter, fester och demonstrationer. När festivalen HBT-GBG schemalades till samma datum och marknadsfördes som Göteborgs första HBT-festival höjdes många röster om osynliggörande av lesbiska.

Anti-äktenskapsaktion, Göteborg

Leo Palmestål / Sverige / 2010 / 7 min

2009 legaliserades samkönade äktenskap i Sverige. Vid avslutningen av prideparaden i Göteborg följande år skulle vigselceremonier på scenen fira detta. Arrangörerna hade svårt att hitta ett lesbiskt par som ville ställa upp, vilket gjorde det möjligt för två queeraktivister att infiltrera tillställningen och hålla ett tal om anpassningspolitikens begränsningar.

Ljusmanifestation, Göteborg

Varg Holmdahl / Sverige / 2012 / 9 min

Frågor om polisens närvaro vid pride-arrangemang har debatterats sedan rörelsens tidigaste dagar, i efterdyningarna av polisrazzian vid Stonewall Inn 1969. 2012 ändrades en formulering om våld i Göteborgs prideorganisations policy, vilket fick några aktivister att på ett kreativt sätt belysa vad som verkade vara dubbelmoral. I filmen förekommer ett kort klipp som visar ett polisingripande i prideparken några dagar tidigare, där queeraktivister togs i förvar.

Aktioner från Queersvall, Sundvall

Eila Wall Boholm / Sverige / 2019 / 6 min

Det här är berättelsen om hur en sömnig småstad i norra Sverige en dag väcktes till liv av ett gäng queeraktivister. Staden vaknade och blev till ett queert mecka. De som bodde i staden hade aldrig kunnat tro att det fanns så många… 

Sápmi Pride, Gironis,

Max Mackhé för Várdobáiki Sámi Centre / Norge / 2014 / 6 min

Vad som skulle ha blivit ännu ett möte för de inblandade i projektet Queering Sápmi, förvandlades istället till världens första samiska pridefestival – Sápmi Pride. I mitten av oktober 2014 samlades queera samer i Kiruna för seminarier och workshops. Den första samiska prideparaden lockade runt 300 personer. Filmat för den samiska kanalen Márkomáilbmi.

Programmet genomförs med stöd av Holger och Thyra Lauritzens stiftelse och Malmö konstmuseum och har satts samman av Anna Linder (SAQMI) och Olov Kriström (QRAB).

SAQMI, The Swedish Archive for Queer Moving Images, är Sveriges första arkiv och plattform för queer rörlig bild. QRAB, Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek, samlar, bevarar och sprider all sorts dokumentation av queer kamp och kultur.

Queer Moving History – del 2 har genomförts med stöd av Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse och Kulturrådet.

Gay Liberation Weekend, Gbg 1981.
Gay Liberation Weekend, Gothenburg, 1981, 13 min.
Queer Moving History 2
Sápmi Pride, Gironis, 2014, 6 min.
Queer Moving Images 2
Candle-manifestation, Gothenburg, 2012, 9 min.
Queersvall
Actions from Queersvall, Sundvall, 2019, 6 min.
A Year of Sisterhood - Interview with Fitt 4 Fight & Queer feminist march 2005.
A Year of Sisterhood - Interview with Fitt 4 Fight & Queer feminist march, Stockholm, 2005, 11 min.
FrigorelsedemonstrationStockholm 1981 avslutning
Gay Liberation Week, Stockholm, 1981, 1:45 min.