Photo by Anna Linder

Statement

For the first time ever in Sweden The Swedish Archive for Queer Moving Images are compiling the history of queer moving images and storing it all in one place. A history that has been marginalized through oppression and self-censorship. Through methods such as documentation, interviews, archiving, screenings, presentations, workshops and discussions, the first platform of queer moving images in Sweden will be created.

The Swedish Archive for Queer Moving Images is a platform and an archive for queer moving images in Sweden, throughout history until the present day.
The Swedish Archive for Queer Moving Images is an indisputable venue for talks, discussions, meetings and screenings.
The Swedish Archive for Queer Moving Images is the link between those who create queer moving images and those that search for them.
The Swedish Archive for Queer Moving Images with the aid of queer archivists, historians, librarians, technicians and designers, creates a portal for queer moving images in Sweden.
The Swedish Archive for Queer Moving Images makes a hidden queer history of moving images available and visible, spreading it far and wide.
The Swedish Archive for Queer Moving Images works towards bolstering more people in daring to create the moving images they wish to see and find support for their vision.
The Swedish Archive for Queer Moving Images wishes to inspire young queer people to work with moving images.
The Swedish Archive for Queer Moving Images insures that queer moving images is written into the history.

 

The Swedish Archive for Queer Moving Images samlar för första gången i Sverige den queera rörliga bildens historia på en och samma plats. En historia som marginaliserats genom förtryck och självcensur. Med metoder som efterlysningar, insamlingar, dokumentation, intervjuer, arkivering, visningar, presentationer, workshops och samtal kommer den första plattformen för queer rörlig bild i Sverige att skapas.

The Swedish Archive for Queer Moving Images är en plattform och ett arkiv för queer rörlig bild i Sverige, genom historien och fram till idag.
The Swedish Archive for Queer Moving Images är den självklara mötesplatsen för samtal, diskussioner, möten och filmvisningar.
The Swedish Archive for Queer Moving Images är länken mellan de som gör queera rörliga bilder och de som söker efter dem.
The Swedish Archive for Queer Moving Images skapar med hjälp av queera arkivarier, historiker, bibliotekarier, tekniker och formgivare en portal för queer rörlig bild i Sverige.
The Swedish Archive for Queer Moving Images tillgängliggör, sprider och synliggör en undanskymd queer filmhistoria.
The Swedish Archive for Queer Moving Images verkar för att fler ska våga göra de rörliga bilder de vill och hitta stöd för sin vision.
The Swedish Archive for Queer Moving Images vill inspirera unga queera människor till att arbeta med rörlig bild.
The Swedish Archive for Queer Moving Images skriver in den queera filmen i filmhistorien.