SAQMI in Monitor Magazine

Sorry only in Swedish…

SAQMI – ett unikt och efterlängtat filmarkiv

Anna Linder är norrlänningen som numera bor i Göteborg och hen har alltid jobbat med kultur på olika sätt. Utan formell utbildning är hen mer autodidakt och har startat SAQMI -The Swedish Archive for Queer Moving Images. Det är ett helt unikt arkiv som samlar den queera rörliga bildens historia i Sverige.

Läs hela artikeln i monitor

Photo by Maja Borg.
Anna Linder backstage Spermwhore.