Kulturarv och framtidens filmhistoria | Cultural Heritage and the Future of Film History

SAMTAL Hur kan den rörliga bildens kulturarv bli mera öppet för mångfald? Hur hanterar vi luckorna i filmhistorien? Berättelserna som aldrig blev, berättelserna som blev men glömdes bort, försvann eller rentav kastades? Hur ska man arbeta för att arkiven som byggs upp i dag håller för framtiden? Arrangerat tillsammans med Stockholms kvinnohistoriska.

Medverkande: Anna Linder, grundare av SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images. Jan Holmberg, filmvetare, författare och vd för Stiftelsen Ingmar Bergman, som har till syfte att förvalta Bergmans arkiv. Dagmar Brunow, som forskar kring arkivets roll för vårt kulturella minne, och hur olika arkiv hanterar filmarvet utifrån ett mångfaldsperspektiv. Helene Larsson Pousette, ansvarig för forskning och samling på Stockholms Kvinnohistoriska – ett museum som ska verka för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs.

Moderator: Emma Gray Munthe
June 25 – 2019 at 16:30-17:30, Bygdegården, Fårö | 150SEK

DISCUSSION How do we handle our hidden history? The stories that were never made, the stories that were made but were forgotten, misplaced or even deliberately thrown away? How do we make today’s archives sustainable for the future? Arranged in cooperation with Stockholm Museum of Women’s History. In Swedish.